Föregående sida

Tidningsklipp 1948

 

Pansarsoldat tvärs genom glasrutan

Gotlänningen 26/2 1948

En olyckshändelse inträffade häromdagen på I 18, där en värnpliktig på P 1 G Harry Martin Emanuel Gahnström från Endre blev skadad i huvudet och måste föras till lasarettet. Av någon anledning som ännu ej klarlagts störtade han med huvudet före genom en ganska tjock glasruta i P 1 G:s förläggning och fick därvid ett 5 cm. långt skärsår ovanför ena ögat. Han förlorade också medvetandet av smällen men kvicknade till under ambulansfärden.

 
 

Två vpl skadade under lek med en blindgångare

Gotlänningen 27/2 1948

En sprängningsolycka inträffade på torsdagskvällen (26/2 1948) vid en militär förläggning i Blåhäll. En övningstrupp ur kustartilleriet är f. n. förlagd där och tjänstgör som övningstrupp för kustartilleriets skjutskola.

En man ur den avdelning, som tjänstgör såsom handräckning värnpliktige 940-10-46 Johansson, tillvarotog under dagen en gammal blindgångare, trolige en 37 mm. Pv-projektil, som han tog med till förläggningen. Vid ett tillfälle under kvällen, då han själv och fem kamrater var samlade i ett logement, tog Johansson projektilen från en byrå, där hanplacerat den, och den kreverade.

Vid explosionen skadades Johansson av splitter på benen och i buken. Ytterligare en värnpliktig, 2303-4-46 Cederberg, erhöll även splitter på benen. De skadade fördes till Visby lasarett och opererades. Tjänstgörande läkaren meddelar, att ingen fara för livet f. n. föreligger för de skadade.

 
 

Utnämningar mm

Gotlänningen 15/3 1948

Infanteriregementet. Till plutonchefsskolan i pv- och pvlvtjänst vid I 16 med inryckning 31 mars har beordrats löjtnant von Schulman och sergeant Larsson. Till plutonchefsskolan i signaltjänst vid I 12 har beordrats kapten Frölén som avdelningschef under tiden 23 mars-29 maj och 6 aug.-2 sep.

-Arvodesbefattningarna som chef för kasernkompaniet och som föreståndare för förrådsbokföringskontoret vid Gotlands infanteriregemente har ledigförklarats för tillträde den 1 oktober. Ansökningarna skall tjänstevägen ha kommit in till militärbefälsstaten i Visby senast 10 april.

 

Artillerikåren. Styckjunkare Ingmansson tjänstgör fr. o. m. 23 mars och t. v. som batteriadjutant vid 5 batteriet.

 

Armén. Kapten Johansson, Gotlands infanteriregemente, skall ett år från 1 april räknat vara aspirant vid generalstabskåren.

 
 

Senapsbomb söder om Gotland skadar tyska fiskare

Gotlänningen 29/5 1948

KRISTIANSTAD, 28/5 (GTT). Senapsgas har skadat hela besättningen, åtta man, på tyska fiskebåten Bremen av Bremerhaven, vilken på fredagen (28/5 1948) kom till Simrishamn. Männen fördes till lasarettet, där de två svårast skadade fick stanna.

De övriga inlogerades genom civilförsvaret på annat håll. De två förstnämnda klagar över smärtor i ögonen och är nästan blinda, de har blåsor och utslag på händer och armar och en dessutom på benen. Man hoppas kunna rädda synen på dem.

Tre bomber, som fastnade i trålen 120 distansminuter (22,2 mil) söder om Gotland, togs ombord. En bomb läckte och alla sänktes därför åter. Dagen efter inställde sig smärtor hos besättningsmännen.

 
 

17 pigga pojkar i tävlan på motorcykel

Gotlänningen 15/6 1948

Den civila motorcykelkursen på P 1 G avslutades – som i går i korthet omtalades – i söndags med en mycket okonventionell ”examen” och fälttävlan med 17 deltagare. Visbygrabben Nils Wallquist gjorde en strålande insats i fälttävlan och vann överlägset före Hans Klang och Gunnar Annas efter en tävling som i många avseenden var glänsande genomförd. Den totala prislistan stämde också mycket bra överens med slutbetygen från kursen. De bästa pojkarna gick in på de främsta platserna och kursledaren kapten B. Ewertz fick en gratischans att än en gång slå fast sanningen i den tes som säger att man inte får någonting gratis utan att det alltid ligger hårt och uppoffrande arbete bakom vackra resultat.

Kapten Ewertz, som tycks ha prenumererat på solskensdagar, var mycket nöjd med dagen och examensvittnet major Hildebrand, I 18, hade heller ingenting att anmärka på.

Det började vid P 1 G:s garage med små förhör. Eleverna fick dra lappar och svara på frågor alltifrån kompassens gradering till vänsterregeln och tyst trafik. På en annan station gällde det att svara på rena motorfrågor, och det verkade, åtminstone vid en flyktig blick, som om motorvettet var det bäst utvecklade. När det gällde motorcykeln visste alla hur de skulle klara besvärliga situationer, vilket väl får bli det goda betyget åt kursledare och lärare.

Fälttävlan på motorcykel blev en både intressant och trevlig historia. Pojkarna skulle på olika stationer i praktiken omsätta vad de lärt sig i teorin under kursen och frånsett orienteringen till fots gick det i stort sett bar. Wallqvist skaffade sig genast ett knappt försprång och vid andra stationen, där löjtnant Byström förrädiskt ställt skärmen bakom vägen, körde tre av pojkarna förbi och förlorade tid. Ärendet gällde en rapport, som meddelade att Visby och Slite bombats kl. 12.10 samt att förbandet skulle vara marschfärdigt 30 min. efter order kl. 13. Telegrammet var undertecknat ”Regementschefen Visborgsslätt”. Den rapporten blev något av en stötesten för många. En del sade t. ex. att Visby och Slite skulle bombarderas, och det var kanske inte riktigt samma sak. Segraren Wallqvist placerade regementschefen i Visby och det blev en poäng mindre för det svaret. Många glömde också att ställa cykeln på skyddad plats och tappade poäng. Vid rapportstationen uppstod f. ö. en mycket animerad diskussion mellan major Hildebrand och löjtnant Byström på ena sidan och kapten Ewertz på den andra. En del rapportörer gick ner i samma ställning som rapportmottagaren och enligt infanteririreglementet är detta alldeles riktigt. Den kutymen har man dock inte inom pansarvapnet och kapten Ewertz efterlyste konsekvens att i under rådande läge gå tillväga på det sättet. Det blev också en diskussion utan svar.

Nästa station upptog kartläggning och där fanns det möjlighet att skaffa sig rätt dryga tidstillägg. I stort sätt klarade sig dock bra och segraren Wallqvist hade här bara fel på en angivelse. Lera gård kunde han inte finna. Bäst var Hans Klang, som fick sex millimeter fel.

Den fria orienteringen blev underligt nog den svåraste grenen. På en fyra kilometer lång bana, som var mer än lovligt lätt, gjorde stora delar av deltagarna bort sig. Det var bara Wallqvist som gick ”spik” och segrarmarginalen 22 min. på 4 km. säger väl nästan allt. Kompass- och kartläsning har tydligen blivit eftersatt av många.

Sista stationen omfattade målspaning och körning efter skiss. De listigt utplacerade målen blev en svår match och av de fem målen var det endast tre som fann fyra, medan huvudparten tävlande stannade på tre och två.

Kursen, som började den 1 april, inleddes med 27 elever och i slutet hade den 21 elever. Intresset har varit mycket gott. Vad sägs om Gunnar Annas, Hörsne, och Bengt Hansson, Sanda. De har cyklat per trampcykel två gånger i veckan in till stan för att vara med. Deras insats i gårdagens tävling var också av den karaktären att man lugnt kan tro på kapten Ewertz när han säger att de båda landsbygdspojkarna har kämpat tappert.

Efter tävlingen förrättade major Hildebrand prisutdelning. Få tävlingar av den storleksordningen kan visa på ett så stiligt prisbord.

Nästa år blir det en ny kurs igen och det återstår att se om nästa kull klarar sandgropskörningen och balansövningarna lika bra som årets. Gör de det, har de också lärt sig hantera en motorcykel till nytta och nöje både för sig själva och för den svenska krigsmakten. Ty att armén i synnerhet är intresserad av goda motorcyklister, det torde väl inte vara någon militär hemlighet.

 
 

Motorcykel kör på bil, två skadade

Gotlänningen 17/6 1948

I hög fart körde i går (16/6 1948) vid 17-tiden en motorcykel med två värnpliktiga, 343-18-47 Herbert Jakobsson, Kälder i Fardhem, och 352-18-47 Gösta Jacobsson, Lye, rakt in i en stor lastbilssläpvagn på Söderväg i Visby. Som genom ett under undkom båda med varsitt brutet ben. Motorcykeln återfanns inunder släpvagnen, fullkomligt fastkilad.

Olyckan inträffade, då en av Södervägs brädgårds stora lastbilar med en fyrahjulig släpvagn tillkopplad kom söderifrån och skulle svänga in på brädgården.

Motorcykeln kom från samma håll och observerade för sent att bilen svängde. Kollisionen var oundviklig och gick så hastigt, att de två på motorcykeln inte kan redogöra för hur den gick till. Motorcykeln har dock hamnat under vagnen troligen av den orsaken, att bilens förare ingenting märkt utan fortsatt att svänga. De skadade fördes i ambulans till lasarettet, där de kvarligger.

 
 

Blixten dödade betande A 7-häst, bedövade två personer

Gotlänningen 3/8 1948

Under den första kraftiga åskbyn som gick över Visby vid 16.30-tiden i går (2/8 1948) slog blixten ned vid A 7 och dödade en häst. A 7 hade hela sitt stall ute på bete strax utanför kasernerna och hästarna befann sig på öppna fältet när blixten slog och träffade hästen, som var en av de bättre hopphästarna A 7 hade. Hästen segnade till marken mitt inne bland sina kamrater, vilka inte visade några tecken på att ha märkt nedslaget......

 
 

Militärammunition hittad bortkastad öster om Visby

Gotlänningen 6/12 1948

Till polisen har inlämnats en del ammunition som hittats på olika platser öster om staden. Det rör sig om kammar-, kulsprute och pistolammunition. Man har hittat sådan vid vägkanten på Endreväg och på Kung Magnus väg utanför Solbergaskolan och ammunitionen var slarvigt inslagen i vanligt brunt omslagspapper.

Det rör sig om militär ammunition, och det är tydligt att den helt enkelt kastats bort efter någon av de övningar som på sista tiden bedrivits, vilket måste anses som mycket ansvarslöst, då en olycka lätt kan inträffa om denna ammunition kommer i händerna på barn. Polismyndigheterna har bett oss uppmana föräldrarna att undersöka om barnen hittat någon ammunition och i så fall lämna den till polisen eller någon lärare.

 
 

Vaniljsås vållade diarré vid I 18

Gotlänningen 23/12 1948

Som tidigare meddelats inträffade vid I 18 den 15 december ett flertal fall av diarrésjukdom. Orsaken föreföll svårförklarlig. Hos Statens bakteriologiska laboratorium begärd undersökning av prov på vissa utspisade maträtter gav till resultat, att proven på äppelkaka och äggula var negativa, medan prov på vaniljsås visade sparsam växt av staphylococcus aurens (patogen) och enterococcer. Regementsläkaren anser att vaniljsåsen från det kärl, varur prov tagits, kan ha varit orsak till diarrésjukdomen.

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig