Föregående sida

Tidningsklipp 1964

 

Tre skadades vid övning av granatsplitter i tält

Gotlands Allehanda 22/8 1964. Gotlänningen 22/8 1964

Under artilleriövningar på Tofta skjutfält på fredagskvällen (21/8 1964) skadades vid 19.30-tiden överfurir Gösta Olof Lennart Booberg, Visby, värnpliktige Helge Emanuel Blomberg, Johanneshov, och överfurir Kjell Sven-Ove Alfström, Klintehamn, av granatsplitter. De skadade togs snabbt om hand av sjukvårdskunnig personal och fördes i en ambulans och två terrängbilar till lasarettet, där överfurir Booberg o. värnpliktige Blomberg fick stanna kvar för vård. Ingen var allvarligt skadad.

De tre satt vid olyckstillfället i ett tält. Vid 19.30-tiden briserade en spränggranat i ett träd och splitter från granaten trängde in i tältet. Överfurir Booberg ådrog sig förutom små splitterskador i vänster vad en fraktur på höger armbåge. Värnpliktige Blomberg fick ett splitter passerat genom muskulaturen i ena benet och överfurir Alfström fick ett splitterfragment i foten. Alfström fick lämna sjukhuset sedan han fått splittret borttaget. Polisen utreder olyckan.

 
 
 

De har haft dåligt med sömn på sistone

Gotlands Allehanda 22/8 1964

En grupp soldater, anförda av kapten Forsberg, rycker fram i en skogsdunge. Uoffare på övning i Tofta

 

Värnpliktiga underofficerare har fått omsätta teoretiska lärdomar i praktiken ute på Tofta skjutfält denna vecka. De har fått pröva hur det känns att ta ansvaret för en s. k. ”batteriplats” och dirigera elden mot en fingerad fiende. Övningsledaren, major Hägg, anser denna övning vara utslagsgivande när det gäller att konstatera vilka av de värnpliktiga underofficerarna som i ett kritiskt läge kan använda sina teoretiska kunskaper på ett effektivt sätt, och följaktligen, i händelse det skulle bli allvar, kan placeras på så viktiga poster som det här gäller.

Övningen utsätter dem för hård psykisk och fysisk press, då de ordinarie officerarna har lämnat ifrån sig befälet och inskränker sig till att observera, och man dessutom inte fått mer än en à två timmars sömn per natt sedan i måndags då övningen började.

Exakthet i uträkningar och order är det viktigaste för dem som dirigerar elden, stående över ritningar och kartor i ett tält med minst lika mycket stress i atmosfären som på en tidningsredaktion. Från tältet har man telefonkontakt med dem som sköter pjäserna, och dessa behöver bara ställa in efter de sifferanvisningar som kommer från batteritältet. De värnpliktiga underofficerarna, som för närvarande betitlas konstaplar, kommer efter denna övning och sedan de ryckt ut den 28 i denna månad och befordras till furirer. Efter ett år befordras de automatiskt till sergeanter.

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig