Föregående sida

Tidningsklipp 1982

 

Rysk båt i brand vid ön

Gotlänningen 15/5 1982

Ett stort sovjetiskt krigsfartyg sände på fredag (14/5 1982) nödsignaler sedan det fått brand ombord öster om Gotland.

Kustbevakningen dirigerade ett flygplan till fartyget, men då det konstaterades att flera andra sovjetiska fartyg var på väg för att assistera blev det inte någon annan insats från svensk sida.

Fartyget befann sig cirka 20 distansminuter (3,7 mil) från den sovjetiska kusten – cirka 40 distansminuter (7,4 mil) ostnordost om den gotländska – när larmet kom. Tingstäde radio uppfattade signalerna och kunde pejla det. Det var klockan 13.02.

Kustbevakningens flygplan kom fram klockan 14.28 då kraftig rökutveckling konstaterades.

Något senare kunde man se att det var ett stort sovjetiskt örlogsfartyg som hade brand ombord. Vilken typ av fartyg det var kunde man inte avgöra. Röken kom från fördäck.

Någon ytterligare kontakt mellan Tingstäde radio och det sovjetiska fartyget förekom inte.

 

Tjockt rökmoln steg upp från krigsfartyget

VISBY (TT) Ett större sovjetiskt örlogsfartyg stod i brand cirka 20 distansminuter eller 35 kilometer utanför den lettiska staden Liepāja på fredagseftermiddagen.

Troligen släcktes branden av besättningen eller av andra militära fartyg i närheten.

Tingstäde radio uppfattade ett avbrutet SOS-meddelande strax efter klockan 13 på fredagseftermiddagen.

Ett svenskt kustbevakningsflyg upptäckte det sovjetiska fartyget strax efter klockan 14.30 på eftermiddagen. Enligt piloten var det ett större sovjetiskt örlogsfartyg – alltså troligen en jagare eller fregatt – som brann i förskeppet.

Den svenske piloten ville inte gå för nära det sovjetiska fartyget, men uppfattade att, rökutvecklingen var mindre när han lämnade platsen.

Tidigare hade tjock svart rök stigit upp från fartygets förskepp. Flera andra sovjetiska militära fartyg var på väg för att hjälpa haveristen.

Ingen svensk räddningsaktion hade dragits igång eftersom det sovjetiska fartyget inte begärt hjälp.

Det sovjetiska örlogsfartyget låg klart utanför sovjetiskt territorialvatten – Sovjet hävdar, liksom de flesta länder, 12 distansminuters gräns – men svenska fartyg och flygplan går ogärna ens i närheten av den sovjetiska gränsen.

Sovjetiska marinen brukar också föredra att hjälpa sina egna fartyg utan utländsk inblandning.

Varken den marina sjöbevakningscentralen i Visby eller försvarsstaben i Stockholm säger sig veta mer om händelsen.

 
 
 

Svår skjutolycka vid KA 3. Värnpliktig skadad då skott från kanon träffade KA-båt

Gotlands Folkblad 27/5 1982

En av KA 3:s bevakningsbåtar besköts i går (26/5 1982) kväll av en luftvärnskanon utanför Vialms udd vid Fårösunds norra gatt. En 40 millimeters projektil slog ett hål i båtens 10 millimeter tjocka stålplåt. Projektilen trängde in i ett förläggningsutrymme, där en värnpliktig befann sig.

Projektilen var egentligen avsedd att träffa en bogserad målsläde, 600 meter från bevakningsbåten. Men det målet missade man.

Den värnpliktige, Peter Larsson från Lauters på Fårö som är i 20-årsåldern, skadades av splitter i ena låret och fördes senare med helikopter till Visby lasarett. Hans skador betecknas inte som allvarliga.

I samband med att projektilen, som var oladdad, träffade bevakningsbåten uppstod eld i förläggningsutrymmet. Det var en del madrasser och träinredning som fattade eld. Polisen och en undersökningskommission vid KA 3 undersöker olyckan. (Läs mer)

 
 
 

Eld utbröt i hytt där den värnpliktige fanns. Projektil avsedd för bogserat mål träffade KA-båt vid Norra gattet

Gotlands Allehanda 27/5 1982

En av KA 3:s bevakningsbåtar blev vid 19-30-tiden i går beskjuten av en projektil från en av KA 3:s egna 40 millimeters luftvärnskanoner bemannad av en LV-tropp.

Projektilen var egentligen avsedd att träffa en målsläde som bogserades i en kabel 600 meter efter bevakningsbåten. Men det gick fel. En värnpliktig ombord skadades av splitter och eld uppstod.

Båten befann sig 3 500 meter ut från Vialms udd i Fleringe vid Fårösunds norra gatt. Ett par serier hade redan skjutits och allt hade fungerat normalt.

Två luftvärnskanoner var kopplade till samma fjärrstyrda eldledningssysten. Plötsligt vred sig eldröret  på den ena kanonen utan att eldkontrollanten vid pjäsen hann släppa sitt ”död mans” grepp och projektilen, som var oladdad träffade bevakningsbåten.

 

NÅGOT KONSTIGT

− Något konstigt hade hänt, som vi nu ska utreda, säger stabschefen vid KA 3 överstelöjtnant Claes Sollbe. Den andra kanonen sköt helt enligt planerna mot det bogserade målet.

Projektilen slog ett 40 millimeter stort hål i den 10 millimeter tjocka plåten ombord på bevakningsbåten (en så kallad 70-båt). Projektilen gick in i en halv meter ovanför vattenlinjen, strax för om bryggan.

Den oladdade projektilen trängde in i ett förläggningsutrymme, där värnpliktige Peter Larsson befann sig. Han skadades av splitter från projektilen. Splittret trängde in i ena låret. Peter Larsson är från Lauters på Fårö, bara några kilometer från olycksplatsen.

 

ELD UPPSTOD

Projektilen stannade kvar inne i båten. Genom friktion och gnistor uppstod eld i förläggningsutrymmet. Ombord fanns fyra värnpliktiga och ett befäl.

De bekämpade branden och eftersläckning gjordes senare av brandkåren.

Bevakningsbåten återvände med högsta möjliga hastighet till Marinvarvats hamn i Fårösund, där räddningshelikoptern, ambulans och brandkår väntade.

Den skadade Peter Larsson fördes in till Visby lasarett med helikoptern vid 20.30-tiden. Han var vid medvetande. Hans skador tycks inte vara av allvarligt slag. Han har kunnat stödja på benet och troligen är det bara frågan om köttsår.

 

KRYSSAREN ”GOTLAND”

Claes Sollbe kan inte påminna sig någon annan olycka av liknande slag i Sverige med undantag av flygplanskryssaren ”Gotland” för många år sedan var inblandad i en olycka med felträff, då en person dödades.
Gårdagens olycka ska nu undersökas av polis och av en särskild undersökningskommission vid KA 3.

Polisen tekniska rotel inledde igår undersökningarna. KA 3:s regementschef informerades också om det inträffade. Vad som orsakat olyckan var sent i natt ännu oklart. Att den mänskliga faktorn skulle spelat in bedöms dock som osannolikt. Snarare rör det sig om ett tekniskt fel.

 
 
 

Ännu oklart vad som orsakade KA 3-olyckan

Gotlands Allehanda 28/5 1982

Vad som orsakade olyckan i förrgår där en värnpliktig på KA 3 träffades av splitter från en granat är ännu höljt i dunkel.

Den värnpliktige – Peter Larsson – befann sig tillsammans med fyra andra ombord på en båt som bogserade skjutmål. Bakom bogserbåten satt målet kopplat i en 600 meter lång kabel. Trots det långa avståndet träffade en 40-millimeters projektil båten och Peter Larsson skadade av splitter. Han fördes med helikopter till Visby lasarett där han opererades och nu befinner sig utom all fara.

Pressofficeren på KA 3 – överstelöjtnant C-H Sollbe – uppger för Gotlands Allehanda, att chefen för marinen, amiral Per Rudberg, tillsatt en haverikommission som den första juni ska ta sig an fallet. Samtidigt ska experter från KA 3 undersöka vad som kan ha orsakat olyckan.
− Vi har alltså ingen förklaring att komma med idag. Det enda vi kan säga är, att vi tror att ett tekniskt fel av något slag ligger bakom olyckan, säger C-H Sollbe.

Pjäsen det rör sig om är en 40 mm luftvärnskanon modell .48.  Den var kopplad tillsammans med ena annan kanon av samma typ, som fungerade perfekt.
− Vi har naturligtvis tagit bort den pjäsen som slog så mycket fel och undersöker den. Mig veterligen har det aldrig tidigare inträffat att en kanon helt plötsligt ”slängt sig” en projektil så mycket fel, slutar C-H Solbe.

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig