Föregående sida

Tidningsklipp 1985

 

Överste Urban Sobeus

Gotlands Allehanda 8/3 1985

 

 

Överste Urban Sobeus, Klintvägen 4, Fårösund, fyller femtio år på måndag, den 11 mars.

Urban Sobeus är född i Lysekil. Sedan 1982 är han chef för Gotlands kustartilleriregemente med Gotlands kustartilleriförsvar.

1958 blev han fänrik i kustartilleriets reserv. Efter studentexamen 1960 gick han igenom sjökrigsskolan och blev löjtnant i kustartilleriet 1962, kapten 1969, major 1972 och överstelöjtnant 1975. 1968 gick han igenom militärhögskolans allmänna kurs och 1970-1972 högre kursen, 1975-1976 gick han igenom US Marine Corps Command and Staff College.

Åren 1962-1968 tjänstgjorde Urban Sobeus vid Karlskrona kustartilleriregemente, 1972-1975 var han lärare vid Kustartilleriets skjutskola, 1976-1978 kurschef och lärare vid Militärhögskolan, 1978-1980 bataljonschef vid Karlskrona kustartilleriregemente och 1980-1982 regementsbefäl vid Försvarsstabens operationsledning.

Femtioåring är ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet. På fritiden ägnar han sig gärna åt fiske, djur och natur. Han är också konstintresserad, det gäller 1900-talets konst.

 
 
 

Bra soppa trots att det är många lottor som är kockar

Gotlands Allehanda 9/7 1985

 

- Av ROLAND OLSSON -

- Ju fler kockar desto sämre soppa…

Nej, det är inte alltid gamla ordspråk gäller. I går var det många kockar i farten runt P 18:s kokhus. Kockarna var lottor som går på armélottaskolan och som specialiserat sig på förplägnadstjänst. Den potatissoppa de åstadkom under förmiddagen under fältmässiga förhållanden smakade mycket bra. Det kan bl. a. rikshemvärnschefen Robert Lugn, som är generalmajor, och rikslottachefen Christine Barke intyga.

 

 

JU FLER kockar desto…

Nej, det gamla ordspråket höll inte i går när hemvärnslottor på kurs på P 18 kokade fläsk- och potatissoppa. Soppan smakade bra.

 

I år är armélottaskolan för tredje året förlagd till P 18, 250 elever finns och det är en rekordnotering. Det är inne att bli lotta i de här dagarna.

Av de 250 lottorna som är förlagda i logement på regementet är 90 hemvärnslottor, som går en veckas utbildning i förplägnadstjänst. När nu rikshemvärnschefen Robert Lugn kom på besök så var det förstås i första hand hemvärnslottornas verksamhet som intresserade honom. Och han fick på verkligt nära håll se hur lottorna, som kom från alla delar av landet, bar sig åt för att tillreda mat åt hela lottaskolan.

Röken steg från spisar modell äldre och kokgropar runt P 18:s kokhus. Ett tiotal grupper var i färd med att koka soppa och kaffe. Det höggs ved, eldades, kokades och kryddades.

 

 

DAGENS LUNCH består av potatis- och fläsksoppa. Här är det rikshemvärnschefen Robert Lugn som får sin tallrik fylld.

 

Spis modell 16

Lottorna är i mycket varierande åldrar. De flesta har väl egen erfarenhet av matlagning, men i det här fallet är det inte precis samma sak som att stå hemma vid spisen och laga mat till familjen. För det första handlar det om storhushåll: varje grupp skall se till så att 35 personer blev mätta. För det andra är det utrustningen. Vedspisarna, som troligen har modellåret 1916, är det inget fel på, men det gäller ändå att få fart på eldningen om man skall få de stora grytorna att koka upp.

Nu är det dock inte alla som har tillgång till sådana finesser. Några av grupperna fick koka i en kokgrop. Man fick helt enkelt gräva en grop i marken (här var det sand och lätt att gräva), lagt på en skoskrapa modell större och eldat under. Efter det man satt grytorna på plats täcker man övrigt utrymme med torv. Och det går med lite tålamod att klara av maten till ett storhushåll på det sättet.

Rikshemvärnschefen, rikslottachefen och militärkommandochefen Lars-Eric Wahlgren gick runt till alla de olika tillfälliga köken och bekantade sig med lottorna och diskuterade förplägnadstjänst. Generalmajor Lugn kunde bl. a. glädja sig åt det beröm som krigsmaktens ganska nya kokbok fick. Den har han varit med att jobba på.

 

 

HEMVÄRNSLOTTAN Elisabeth Bäckström från Säffle fick besök i kokgropen i går. Det var rikslottachefen Christine Barke som hälsade på.                      

 

Efter rundvandringen bänkade sig generalerna med följe för en fältmässig lunch. Efter lunchen drog de vidare medan lottorna började jobba med kålrötterna som skulle förvandlas till rotmos till middag.

Rikshemvärnschefen hann under sin rundvandring berätta hur man har ordnat det med matfrågan inom brittiska armén. Där har man inget kok utan varje soldat svarar själv för mathållningen, som blir därefter. Det är nog tur att den ordningen inte gäller inom det svenska hemvärnet.

- Vårt försvar är för viktigt för att enbart skötas av män, står det i lottornas rekryteringsbroschyr.

Det är nog sant. I vissa fall.

 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig