Föregående sida

Tidningsklipp 1988

 

Avspärrning för mina vid lasarettet. Men det var bara en boj!

Gotlänningen 16/3 1988

Det var först vid 19-30-tiden på tisdagen (15/3 1988) som minexperten Nils Ljungberg från Ostkustens örlogsbas kunde konstatera att ett föremål som flutit i land på förmiddagen vid Norderstrand i Visby inte var en mina utan en boj.  Men hade det varit en mina och han skulle ha desarmerat den hade det blivit aktuellt att evakuera runt omkring, bland annat Visby lasarett.

Föremålet – tyskt eller ryskt – från andra världskriget var en mina från början, men sedan har den fungerat som övningsobjekt för minsvepare. Fram på eftermiddagen när det började bli folk som kom och gick, spärrades en radie om 100 meter av runt föremålet.

De gotländska minexperterna var på fastlandet på kurs.

 

Fem timmar efter fyndet ordnades en avspärrning vid Snäckgärdsvägen. Minan hade då flyttats en bit upp på land från strandkanten.

 

Utrymning av lasarettet aktuell efter min-fyndet

Men då kom expert: Det är bara en boj!

 

Av BIRGITTA ANDERSSON

BENGT ZETTERGREN (foto)

Ingen var riktigt säker på att minan var ofarlig förrän minexperten Nils Ljungberg konstaterade det på tisdagskvällen. Men under andra världskriget var föremålet, som flöt iland vid Norderstrand på tisdagen, var en mina. Senaste verksamhetsområdet för den har varit som övningsobjekt för minsvepare. Enligt Nils Ljungberg måste den ha bärgats, desarmerats och sedan ”byggts om” för den var fortfarande fin i skalet.

Det var vid 10-tiden på tisdagsförmiddagen som en civilperson larmade tullverket som i sin tur larmade polisen i Visby om att ett föremål flutit i land i närheten av Visby lasarett. Efter att ha sett föremålet och satt ut vakt där larmade polisen militärkommandostaben för att med hjälp av minexperter kunna ta reda på om föremålet var farligt eller ofarligt. Men de två gotländska minexperterna – Owe Gjörloff och Bengt Olsson på KA 3 – var båda på kurs på fastlandet.

 

EN HANDBOK

Från militärt håll hade man endast en handbok att lita sig till. Enligt regementschef Curt-Christer Gustafsson, A 7, utgick man från att föremålet var farligt ända till dess man kunde bevisa motsatsen.

Nils Ljungberg larmades och skulle ha varit i Visby vid 18-tiden, men på grund av motorkrångel i helikoptern fick man gå tillbaka till fastlandet och byta helikopter. Han kom till Visby vid 19-tiden.
− Det tog  inte lång stund innan jag kunde se på en del detaljer att föremålet var helt ofarligt, säger Nils Ljungberg. Den hade tidigare varit en hornmina. Men där hornen satt var nu blindflensat sedan sprängsatserna tagits ur. Dessutom var den målad i rött och vitt. Minor är rostskyddsfärgade i svart.

Nils Ljungberg tror att föremålet från början varit en tysk eller rysk mina. Men sedan har den bärgats, desarmerats och fått ny användning som övningsobjekt för minsvepare.

Om föremålet varit en mina och han skulle ha desarmerat den hade folk i trakten runt om måst evakueras och inom den radien ligger Visby lasarett.

  

Minan upptäcktes vid 10-tiden i går i strandkanten, strax norr om parkeringsplatsen nedanför Visby lasarett.

 

SPÄRRADES AV

Det var först fram på eftermiddagen vid 15-tiden som området spärrades av på en radie av 100 meter, tidigare kunde allmänheten gå ganska nära det främmande föremålet. Polisen hade vakt vid platsen hela tiden och efter klockan 15 var det militären som vaktade.
− Militärens roll vid ett sådant här tillfälle är att ställa resurser till förfogande, säger Curt-Christer Gustafsson.

Gränsen en kilometer är en gräns som används om en mina skall sprängas på platsen. Men enligt Nils Ljungberg är det andra säkerhetsgränser vid desarmering och då är det också aktuellt med skydd med till exempel sandsäckar runt om.

En hornmina i den här storleken innehåller då den är laddad cirka 100 kilo trotyl. Men så länge ingen rör den är den inte farlig, förklarar expertisen.

 

Fem timmar efter fyndet ordnades med en avspärrning runt minan, som då hade flyttats en bit upp på land vid Snäckgärdsvägen. Militär höll vakt.

 

Även 1928 hände det saker

 

 

Det är inte första gången det flyter i land minor i Visby. Den här gamla bilden är troligen från år 1928 och finns i Holmerts bildarkiv. Då flöt den här minan i land strax söder om Visby hamn, som skymtar i bakgrunden. Sju elever vid Visby läroverk hade rast och begav sig till stranden nedanför gamla Fristad för att titta på fyndet. Fotografen David Holmert bad dem ställa upp sig på den gamla avloppsledningen.
Denis Karlmark, som står givakt längst till höger bor nu (1988) vid Högklint. Han drar sig till minnes att det fanns vatten inne i minan. Inte heller den här minan var farlig.

 
 
 

Mina i Visby − men den var helt ofarlig!

Gotlands Allehanda 16/3 1988

UNDER några timmar kunde folk promenera förbi minan. Senare spärrade dock polis och militär av området. (Foto: ROBERT GAHNFELT)

 

Vid 10-tiden på tisdagsförmiddagen gick minlarm mitt i Visby!
En förbipasserande tulltjänsteman upptäckte då vad han misstänkte var en mina vid strandpromenaden nedanför Visby lasarett där den låg och slog i strandskvalpet.

Polisen åkte dit och fann en kula, lik en hornmina av modell andra världskriget. Men var den skarpladdad eller ofarlig?
Det dröjde innan definitivt svar gavs. Öns båda minexperter befann sig på kurs på fastlandet och en expert fick därför flygas över i helikopter från Ostkustens örlogsbas.

Efter undersökning kunde han vid 19.30-tiden med bestämdhet fastslå: Minan är ofarlig och saknar sprängämne. Därefter kunde den fraktas bort.

 

 

Minlarm på Norderstrand

Militär spärrade av stort område

 

BEVÄPNAD med militär från MKG:s beredskapspluton bevakade senare på dagen området så att inga obehöriga skulle komma nära minan på stranden. Även polis deltog i avspärrningen. (Foto: ROBERT GAHNFELT)

 

− Av ROBERT GAHNFELT −

En mina, mitt på Strandpromenaden nedanför Visby lasarett!
”Larmet” gick vid 10-tiden på tisdagen till polisen sedan en förbipasserande tulltjänsteman upptäckt vad han trodde var en mina som låg och slog i strandskvalpet.

Polisen åkte dit och fann en rostangripen kula, misstänkt lik en hornmina av modell andra världskriget.

Men var den skarpladdad?

Eller en helt ofarlig f. d. mina…?

Ingen visste då med säkerhet vad metallklumpen innehöll.

 

Men poliserna som var först på platsen drog upp föremålet på promenadvägens asfalt och där fick den ligga (under polisbevakning) till dess militär expertis anlänt för en undersökning. Det var alltså vid tiotiden i går förmiddag som föremålet upptäcktes av en slump.

En person som arbetar vid tullen, råkade promenera förbi och såg att det runda föremålet som rullade mot stenarna några meter från strandpromenaden, mycket väl kunde vara en mina.

 

Rostig

Metallföremålet var rostigt, men det fanns spår av målarfärg som visade att klumpen varit målad vit med röda streck på.
− Dessutom kan man säga att misstankarna stärktes att det var en boj genom att förankringen var nyligen gjord. Vajern och vajerlåsen var nästan inte angripna alls av vistelsen i havet.

Detta i kombination med målningen talar för bojteorin, spådde löjtnant Lars Olowsson.
Men just då, några timmar efter fyndet, visste varken han eller polisen säkert om minan, bestående av cirka 100 kilo sprängämne.

Och eftersom ingen minexpert råkade finnas på Gotland i går, (de var på kurs båda två!) blev pollisen (sic) tvungna att kalla på hjälp via MKG, från fastlandet.

Under tiden gick timmarna och när A7-chefen Curt-Christer Gustafsson anlände,  av han order om att Snäckvägen och angränsande gator skulle spärras av.

 

10-tal meter

Då fanns redan beredskapsplutonen från Militärkommando Gotland där och de värnpliktiga soldaterna fick öva sig i att stoppa civilpersoner som tänkt sig en spatsertur förbi minan.

Soldaterna bar visserligen vapen – men utan skarpladdning.
I kriminalpolisens blå buss satt militär och polis och väntade, visande föga respekt för det som ju kunde vara en livsfarlig pjäs. Bilen stod ett par tiotal meter från den rostiga minan.

Sökerhetsavståndet (sic) till en skarpladdad mina av den här modellen är cirka en kilometer …! – vid sprängning.

Men vad skulle ske med minan när experten från fastlandet väl gjort sin bedömning? Skulle den köras med bil till Tofta skjutfält för sprängning? Eller var det bäst att ta den med helikopter dit? Kanske kunde den bogseras till sjöss och bringas att detonera ute till havs…?

Bojen eller den farliga minan, låg där den låg och torkade efter hand i solskenet. På asfalten vittande rostiga avskrap om minans näst sista färd: den från vattnet upp på land dit den släpades.

Om minan bar fick ligga helt stilla, var den ofarlig som en spränglåda hette det.

Polisen förberedde under tisdagseftermiddagen en delvis utrymning av Visby lasarett.
− Om det skulle bli en explosion kunde fönstren gå sönder och vi var därför i kontakt med lasarettsledningen för att diskutera vad som skulle göras pm minan visade sig vara skarp, säger polisintendent Thommy Anderberg.

Det var polisen som hade ansvaret för bevakningen kring minan. Man tog dock hjälp av militär personal.

Inkopplad var också räddningstjänsten och sjukvården. Men några åtgärder kunde man egentligen inte vidta, så länge föremålets farlighet var okänd.
− Vi väntar tills vi fått besked om vad det är innan några beslut fattas om vad som ska göras, sa Thommy Anderberg.

 

MILITÄR personal har anlänt men ännu inte fått order om att spärra av platsen kring minan. Damen på vårpromenad kunde därför gå obehindrad förbi det föremål som just då, lika gärna kunde vara en skarpladdad mina. (Foto ROBERT GAHNFELT)

  

Minexpert i går kväll:

”DEN ÄR OFARLIG”

 
− Av LARS SCHILL –

Boj eller svepmål?

Det är den senaste funktion den mina haft som på tisdagen drev i land nedanför Visby lasarett.

Minexperten Nils Ljungberg från Ostkusten örlogsbas kunde snabbt avgöra att minan var ofarlig efter först en visuell besiktning och därpå följande mekanisk.
− Jag är hundraprocentigt säker efter den yttre besiktningen men jag vill ju att övriga inblandade skall vara lika säkra, sa Nils Ljungberg vid den presskonferens som på tisdagskvällen hölls i polishuset i Visby sedan minan undersökts.

Nils Ljungberg fick alltså flygas över i helikopter för att undersöka minan eftersom öns båda minexperter från KA 3 befann sig på kurs på fastlandet.

Men även här var oturen framme. Helikoptern han färdades i indikerade motorstörning och man fick gå tillbaka och byta till en annan.

Men väl på plats vid Norderstrand gick identifieringen snabbt och strax före kl. 20 kunde pådraget avblåsas. Minan är ofarlig.

Nils Ljungberg:
− Jag kunde direkt konstatera att den var blindflänsad vilket innebär att tappar var iskruvade där hornen suttit. Den var plundrad och sprängämnet borttaget.
− En ytterligare misstanke gav målningen. Den här hade vita och röda färgspår medan alla minor från andra världskriget har svarta färgfragment.

”Norderstrandsminan” är en rysk eller tysk hornmina (för att veta vilken måste hornen räknas) från andra världskriget, fastslår minexperten. Hade den varit laddad hade den innehållit 100 kg trotyl.
− Den här har på sistone använts som antingen boj eller svepmål, d.v.s. som ett oladdat övningsobjekt för minsvepning.

 
 
 

Sveriges sämste soldat på P 18

Gotlänningen 22/3 1988

Jonas Carlsson, Norrköping, som nyligen muckat från P 18 är Sveriges sämste soldat.

Snittbetyget för fullgjord värnplikt är 10-7-7, Jonas fick betyget 2-2-2.

Det är major Claes-Göran Nilsson P 18, som gjort bedömningen. Till tidningen Värnplikts-Nytt säger han att Jonas Carlsson totalt saknat trovärdighet, och att han under sina 24 år vid regementet aldrig mött en sådan människa.

ꟷ Jag har fått skit för att jag säger som jag tycker, säger Jonas Carlsson och anser att betyget är ett straff för att han varit uppkäftig.

En fredag tog Jonas Carlsson ledigt, utan kompanichefens tillstånd. Han skulle på anställningsintervju till ett norskt fjällhotell.

ꟷ Jag var säker på att han bluffade, säger major Nilsson, och gav Jonas Carlsson tolv dagars kompaniförbud när han återvände.

I dag är Jonas missnöjd men inte särskilt ledsen, han fick nämligen jobbet i Norge och tillbringar nu dagarna med att laga mat och åka skidor.

 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig