Föregående sida

Tidningsklipp 2000

 

Sista marschen efter 289 A 7-år

Gotlands Allehanda 1/7 2000

 

 

Sista marschen. A 7 har funnits i 289 år. I går lades regementet ner. Soldaterna på bilden är de sista som marscherar för A 7.  Foto: TOBIAS WALLSTRÖM

 

Ett flertal avslutningsceremonier ägde rum i går (30/6 2000) när A 7 upphörde att existera.

En marsch genom stan med Gotlandsmusikens blåsorkester i spetsen från yttre hamnen till Kruttornet, sedan via Strandgatan till Visborgs slott (Solhem) och vidare till Korsbetningen (gamla A 7) inramade ceremonierna.

Talade gjorde landshövding Lillemor Arvidsson, nuvarande A 7-chefen, överstelöjtnant Bo Hansson och förre A 7-cefen Curt Christer Gustafsson.

 

 

Sista A 7-soldaterna. I går upphörde A 7 med ett antal ceremonier i Visby. här syns ett antal soldater i festuniform under ceremonin vid Visborgs slott.

 

Sista dagen som MKG

I går var sista tjänstgöringsdagen för chefen för MKG, general Göran de Geer.

MKG upphörde och han lämnade över befälet till äldste förbandschefen på Gotland, chefen för KA 3, överste Tomme Jonsson. Det skedde vid en ceremoni utanför MKG:s stabsbyggnad. Chefsskapet för KA 3-chefen blir dock inte långvarigt. Redan på måndag kommer han i sin tur att lämna över befälet till den nye chefen för Militärdistrikt Gotland, generalmajoren Curt Westberg.

 

GUNNAR GEISLE

  

 

Tar befälet. Avgående generalen Göran de Geer lämnade i går över befälet till äldste förbandschefen på Gotland, chefen för KA 3, överste Tommy Jonsson (bilden) vid en ceremoni utanför MKG:s stabsbyggnad i Visby.

 

 

Tack. Tamburmajoren Ingvar Sandström fick ta emot MKG:s vapensköld som ett tack för Gotlands Musikens insatser under de sex år Göran de Geer varit chef på Gotland.

 

I sitt tal vid ceremonin tyckte general Göran de Geer att hans sex år på Gotland varit framgångsrika. Hans mål att behålla och utveckla kompetensen vid de gotländska förbanden hade uppnåtts. Man kunde dock på nytt förstå att han inte är nöjd med att förbanden på Gotland avvecklas. Det lät han bland annat komma till uttryck – om än på skämt – i ett citat från vårens gotländska teatersuccé Versarvet: ”Vi säger nej till denna svenska feghet, förlita oss på gutnisk seghet, vi samlar oss, och sedan tar vi steget, trotsar Victorin och startar eget.”

 

Fick MKG:s vapensköld

Han tackade vidare alla anställda på MKG och de fick också minnesplaketter. Själv fick han motta MKG:s vapensköld från överste Tommy Jonsson. Gotlands Musiken medverkade under ceremonin och även de blev avtackade av generalen. Ledaren för Gotlands Musikens blåsorkester, tamburmajoren Ingvar Sandström, fick ta emot MKG:s vapensköld.

 

 

Blåsorkester. GotlandsMusikens blåsorkester i spetsen för marscherande A 7-soldater på Strandgatan i går eftermiddag. Många turister undrade vad som var på gång.

 

— och för MekB 18 och A 7 gick sista marschen

Det var bara inte Militärkommandostaben (MKG) som upphörde i går (se artikel nedan).

Redan klockan åtta på morgonen var det en militär ceremoni i Donners Hage på Visborgs slätt och den gällde avslutningen för ”gamla” MekB 18 och början för nya P 18.

För A 7 gick sista marschen från yttre hamnen i Visby till Visborgs skott (Solhem) och vidare till Korsbetningen (gamla A 7).

GUNNAR GEISLE

 

Landshövdingen Lillemor Arvidsson talade vid Visborgs slott och förre A7-chefen Curt Christer Gustafsson gav en historisk återblick på A7 vid gamla kanslihuset på Korsbetningen. Gotlandsmusiken medverkade vid marschen genom stan och vid samtliga ceremonier.

I går eftermiddag var det många turister längs Strandgatan som stannade upp och undrade vad som var på gång. Först kom GotlandsMusikens blåsorkester, sedan soldater i vita hjälmar och damasker, därefter en trupp med grönklädda militärer och sist ett stort antal civilpersoner. Det var avslutningsmarschen för A7 som gick igenom stan. Den startade i yttre hamnen där A7 hade sin kasern i slutet av förra sekelskiftet och gick via Solhem vidare till Korsbetningen (gamla A7) där regementet fanns i nästan 80 år.

 

 

Avgående general. Chefen för MKG, Göran de Geer, slutade i går. Här talar han till personalen på MKG vid avslutningsceremonin utanför MKG:s stabsbyggnad.

 

Ska bevaka jobben

Alldeles intill Solhem finns resterna av Visborgs slott och där ägde en ceremoni rum. Chefen för A7, överstelöjtnant Bo Hansson, anmälde till landshövdingen, Lillemor Arvidsson, att regementet upphör. Därefter talade Lillemor Arvidsson. Hon berörde riksdagsbeslutet om förbandsnedläggningarna och det ”stålbad” försvaret är utsatt för. De militära förbanden har hört till de största arbetsgivarna på ön och hon var glad över att många officerare från A7 fått jobb på det kvarvarande förbandet, P 18. Värre är det med de civilanställda och här lovade landshövdingen att hon personligen skulle bevaka att de utlovade jobben, 90 statliga och 260 privata, verkligen kommer till stånd. Ceremonin avslutades med ett fyrfaldigt leve för Sverige och därefter sjöngs nationalsången.

 

 

Tjänstebil. Den här gamla Volvon, 1957 års modell, fick vara med vid A 7:s avslutningsceremonier. Chauffören, tidigare kapten på A 7, Sven- Ove Alfström berättade han körde bilen i tjänsten på 1960-talet

 

A 7-historik

Ytterligare en högtidlighet ägde rum på Korsbetningen där förre A7-chefen Curt Christer Gustafsson gjorde en tillbakablick på A7:s historia. (Se faktaruta här intill!)

Han var chef för A7 under 1980-talet och var bland annat med när regementet flyttade till Visborgsslätt 1986. Då var det också högtidligheter. Även om det var en regndag i går så var det värre 1986.

— Jag tror att det kom nästan 40 millimeter regn på en timme. Det var också ett tillbud med hästar som skrämdes av kanonskotten och råkade i sken, men det slutade lyckligt utan några större skador, berättade han.

Det var ännu inte slut med ceremonier utan sist på eftermiddagen blev det korum och utdelning av minnesgåvor på Visborgsslätt i Donners hage.

 

Kort historik om A 7

 

1711    Häggs artilleristab etableras på Gotland

1794    A 1-A 2 organiseras och Gotlands kompani ingår i A 2

1815    Delar av två kompanier ur A 1 sänds till Gotland

1861    Gotlands nationalbevärings artillerikår bildas (benämns A 4)

1889    Inflyttning i Hamnkasernen i Visby hamn

1895    A 4 blir A 7 Kungliga Gotlands Artillerikår

1909    A 7 flyttar till kasernen på Korsbetningen

1975    A 7 ändrade namn till Kungliga Gotlands Artilleriregemente

1986    Regementet flyttar till Visborgsslätt

2000    A 7 läggs ner den 30 juni 2000

 
 
 

Högtidligt avsked av A 7

Gotlands Tidningar 1/7 2000

 

 

EN SISTA HYLLNING Det var ett modernt A 7, som lades ner i och med fredagens ceremoni och marsch genom stan. I täten gick kaptenerna Elisabeth Pettersson och Christer Norberg. Det var också genom A 7:s marsch genom stan som allmänheten uppmärksammade högtidligheterna, bland annat vid Donners plats (bilden).

  

 

HÖJDARE Landshövding Lillemor Arvidsson stod högt uppe på vallen och talade till de A 7-anställda.

 

I går gick A 7 och militärkommandostaben i graven

I går gick A 7 och militärkommandostaben och MekB 18 blev åter P 18. Det var högtidligheter från morgon till sena kvällen. För allmänheten märktes det mest när A 7-folk med Gotlandsmusiken i täten marscherade genom stan.

Det blev en nostalgisk marsch med påhälsningar på flera av de ställen där A 7 haft baser. Under pausen vid Visborgs slätt talade landshövding Lillemor Arvidsson om den omvittnade gotländska försvarsviljan.

Redan strax före åtta på fredagsmorgonen hade MekB 18 ceremoni i Donners hage på Visborgsslätt. Ett avslut för gamla MekB 18 och en början på nya P 18.

Halvtio var det dags igen. Utanför stabsbyggnaden Nya Wisborg lämnade chefen för MKG Göran De Geer över befälet till äldste förbandschefen, Tommy Jonsson på KA 3. Han är nu ställföreträdande chef för det gotländska försvaret över helgen. För på måndag är det ankomstceremoni för chefen för det nya Gotlands militärdistrikt, generalmajor Curt Westberg.

Under högtiden vid Nya Wisborg överlämnades minnesplaketter och gåvor till samtliga anställda.

 

A 7 var störst

Allra störst program stod A 7 för eftersom det försvinner helt. Ceremonin började på yttre hamnen i Visby, med Gotlandsmusiken i spetsen tågade sedan anställda och kamratföreningen via Kruttornet och Strandgatan till Visborgs slott, vidare mot de gamla A 7-kasernerna vid Korsbetningen och till sist blev det korum och utdelning av minnesgåvor i Donners hage.

Senare på kvällen avtäcktes en minnessten utanför kanslihuset på Visborgsslätt. I slutet av augusti kommer det upp en sten till i och med att Lv 2 läggs ner.

KA 3 läggs ner den 31 oktober.

 

 

I en lång rad marscherade A 7:are genom stan när regementet gick i graven i går.

 

Talade högt

Landshövding Lillemor Arvidsson stod högt uppe på vallen vid Visborgs slott och talade ut över de församlade från A 7. Hon nämnde om hur förband, staber med mera avvecklas i och med att det kalla kriget är slut, hur 5 000 officerare och 2 500 civilanställda i Sverige får sluta och hur radikala förändringarna är för Gotland.

- Försvarsviljan här är omvittnat hög, sade hon. Ön har en utsatt position, men man kan också tycka att den är en utsträckt han hand mot öster.

Därmed blir Gotland också en neutral politisk arena för möten. Hon förklarade att ön inte bara förlorar arbetstillfällen utan att det också i fortsättningen blir ett sambruk av resurser mellan civilt och militärt.

- Ett sambruk jag aldrig tidigare sett maken till, sade Lillemor Arvidsson.

Hon kom sedan in på nedläggningen av A 7, som påverkar hela öns arbetsmarknad.

- Men jag är ändå glad att många får anställning på P 18. Men det är främst officerare, inte civilanställda. Där kan länsstyrelsens enhet för arbetsmarknad och näringsliv göra en insats för att hjälpa till.

Hon lovade också att personligen bevakade att de utlovade 90 statliga och 260 privata jobben till Gotland verkligen kommer hit.

Till sist tackade hon alla som arbetat på A 7 och utbringade leve för Sverige varefter ”Du gamla, du fria” sjöngs.

 

 

FLAMMA STOLT MOT DUNKLA SKYAR Inte bara de nuvarande anställda vid A 7 hade mött upp denna sista dag.

 

TEXT: BIRGITTA ANDERSSON

FOTO: KARL MELANDER

 
 
 

Sista paraden för Lv 2

Gotlands Tidningar 1/9 2000

−Jag kan bara lyfta på hatten och säga:

Stort tack och bra gjort!

Chefen för Lv 2, överstelöjtnant Göran Wahlqvist, lyfte verkligen på hatten för de församlade Lv 2-arna när förbandet lades ner i går vid en ceremoni i Donnerska hagen på Wisborgs slätt.

 

HONNÖR FÖR FANAN En sista parad för Lv 2:s standar. I går lades förbandet ner under en högtidlig ceremoni i Donnerska hagen i Visby.

 

Han berättade kort om förbandets historia och konstaterade att luftvärnet är det yngsta truppslaget i det svenska försvaret.

Redan 1936 utbildades ett luftvärn på Gotland, då under A 7:s kontroll. Sedan tillhörde förbandet Lv 3 i Stockholm och blev först 1962 ett självständigt förband under eget namn.

Göran Wahlqvist ägnade särskild uppmärksamhet åt

 

 

Förste förbandschefen

Lv 2:s förste förbandschef i egen regi, Uno Engström, som var chef under 11 år.

−Det hade varit väldigt roligt om Uno Engström kunnat närvara här i dag, sa Wahlqvist. Ingen kan som han personifiera Lv 2. Men tyvärr, han är 80 år, och kände sig inte stark nog att närvara.

Men de senaste 20 årens förbandschefer fanns på plats. Förutom Göran Wahlqvist är det Hans Alfvén, Gunnar Jansson, Bengt Kullgard och Kent Samuelsson.

Göran Wahlqvist delade ut minnesgåvor till många som hade haft med förbandet att göra, bland annat de övriga gotländska förbanden. Underhållsgrupp Gotland och inte minst Gotlandsmusiken, vilket motiverades sålunda:

−För vackert och flitigt trummande och tutande under alla år.

Nedläggningen av Lv 2 genomfördes genom att förbandets standar överlämnades till arméchefen, eller generalinspektören som det heter i dag, generalmajor Alf Sandqvist. Han är förresten bördig från Othem.

Innan den avslutande måltiden avtäcktes minnesstenen över Lv 2, en sten som nu kommer att vårdas av P 18.

TEXT: PER NORDFELDT

FOTO: CECILIA MELLBERG

 
 
 

LV 2 FINNS INTE LÄNGRE

Gotlands Allehanda 1/9 2000

Minnessten avtäcktes vid avslutningsceremonin

Lv 2 trädde på torsdagskvällen (31/10 2000) in i historien.

Då manifesterades nedläggningen av luftvärnskåren med en ceremoni i Donnerska hagen på Visborgs slätt.

En högtidlighet vid vilken bland annat en minnessten avtäcktes.

 

Minnessten. L-Å Permerud och Jan Björklund avtäcker med förenade krafter minnesstenen över Lv 2.

 

En vemodig dag var det på torsdagen för många med anknytning till luftvärnet på Gotland. Efter att i nästan 60 år ha utbildat luftvärn till öns försvar avslutades på torsdagskvällen denna epok officiellt.

Den högtidliga avslutningsceremonin ett två timmar långt program med bland annat tal och utdelning av minnesmedaljer samt – förstås – marschmusik. Ett program till vilket ett hundratal personer hade mött upp.

−Genomför ceremonin, löd aftonens övergripande order.

Närvarande gjorde bland andra generalinspektören för armén, generalmajor Alf Sandqvist (gotlänning bördig från Othem).

Till denne återlämnades också Lv 2:s standar som sedan vidarebefordrades till Lv 6 för framtida vård.

Siste Lv 2-chefen, Göran Wahlqvist, erinrade i sitt tal om att man verkat 1944-2000. 1944 inrättades nämligen det första renodlade förbandet lv-förbandet, Lv 3 G.

Lv 2 har det hetat sedan 1962 då förbandet blev självständigt. På Visborgs slätt har det funnits sedan 1978 då det flyttade från gamla A 7-området.

−Det är skönt att som gotlänning vara hemma även om omständigheterna kunde varit bättre. Om några timmar finns inte Lv 2 längre, konstaterade Alf Sandqvist i sitt tal.

Därefter troppades (rullades ihop) Lv 2:s blågula standar och överlämnades till i tur och ordning chefen för Lv 2, generalinspektören och chefen Lv 6 i Halmstad.

 

Minnesstenen.

Därefter bytte den formella ceremonin i sluten ordning skepnad och plats. Samtliga begav sig i riktning regementsområdet för att närvara vid avtäckningen av minnesstenen.

Inkapslad i vitt tyg omknutet med rött band, och med två marschaller på sidorna, stod den paketerad à la en skulptur av Christo.

Länsrådet Jan Björklund erinrade i sitt tal om att vi står mitt i en brytningstid.

−Vi håller nu på att avsluta efterkrigstiden. Fredsprojektet kol och stålunionens efterträdare EU  börja bära frukt.

Tillsammans med L-Å Permerud, stabschef vid P 18 som skall vårda minnet av Lv 2, avtäckte de så med gemensamma krafter stenen. Under Lv-symbolen, den bevingade granaten, bär den texten ”Gotlands luftvärn 1936-2000. Lv 2 verkade på Visborgsslätt 8/10 1978-31/8 2000”. Därefter samlades man på MDG-mässen för utdelning av blommor och minnesgåvor samt buffé.

 
 
 

Halad för sista gången

Gotlands Allehanda 1/11 2000

 

 

”HALA ÖRLOGSFLAGGAN!”

Det kommenderade chefen för KA 3, överste Tommy Jonsson, kl. 16.02 på tisdagen. (31/10 2000)

Halningen verkställdes av Gunnar Olsson. Han stod på samma plats när flaggan hissades första gången, 1939.

– Cirkeln är sluten, konstaterade Tommy Jonsson.

Därmed var också Gotlands kustartilleriregemente, KA 3, formellt nedlagt.

Den officiella nedläggningsceremonin på tisdagen präglades av vemod. Det alla visste skulle ske men ofta förträngt var nu ett fullbordat faktum.

- Det är med stor sorg och oerhört tungt hjärta jag förklarar Gotlands kustartilleriregemente nedlagt. Sade Tommy Jonsson i sina slutord.

Samhället Fårösunds eget ”bruk” finns därmed inte längre kvar i sin sedan länge invanda roll.

 

”Minnet av KA 3 blir ljust”

 

 

Fanöverlämning. Tommy Jonsson överlämnar KA 3:s fana till Bengt Andersson, Vaxholms amfibieregemente. Foto: GUNNAR LAUBERG

 

- Jag har fått den svåra och tunga uppgiften att lägga ner förbandet. Sa den siste chefen Tommy Jonsson. Och avslutade:

- Det är med stor sorg och oerhört tungt hjärta som jag förklarar Gotlands kustartilleriregemente nedlagt.

- Det gör ont. Det har varit ett så fint förband, sa 82-årige veteranen Gunnar Eriksson.

Samhället Fårösunds symbol, Gotlands kustartilleriregemente, KA 3, är sedan i går officiellt nedlagt.

LARS SCHILL

 

 

Chefstal. Det var tunga men kända besked som Tommy Jonsson meddelade i sitt tal.

 

Vinden friskade i och tunga skyar drog över Fårösund på tisdagen. Ödesdagen. Dagen för den officiella nedläggningsceremonin.

Sedan länge bestämd stod det nu ändå definitivt klart för alla att något under inte skulle inträffa, förbandet skulle verkligen upphöra.

14 enkla stolar stod på rad längs trottoaren och utgjorde parkettplatser, omedelbart innan vaktbyggnaden. En för dagen inte så noggrann kontrollerande vakt. För i går hade även allmänheten tillträde till det instängslade regementsområdet.

C:a 400 personer mötte upp, tidigare och andra militära chefer, anställda, inbjudna. KA 3-veteraner, officiella representanter och Fårösundsbor. De sista värnpliktiga lämnade förbandet i oktober.

Tvärs över vägen i anslutning till kanslihuset, mitt emot stolsraden, hade talarstolen placerats emellan de två kanonerna och intill flaggstången med den hissade, tretungade örlogsflaggan.

 

 

Minnessten. Med hjälp av Tommy Jonssons och Arne Lundells förenade krafter faller minnesstenens täckelse.

 

 

Väl tjänst. KA 3 har väl tjänat riket menade Stellan Fagrell

 

Exakt start

Den högtidliga och vemodiga ceremonin började exakt när väggklockan på kanslihuset visade att den blivit 15.00.

En nedläggningshögtid liksom mycket annat sker enligt fastlagda regler högtidligt ceremoniel.

Kommandoorden i samband med att KA 3:s fana blottades uttalades med emfas: ”Parad! Parad för fanan! Skyldra gevär!”

Och då fanföraren återgått och musikkåren slagit av: ”Vid sidan gevär! Parad upphör! Lystring ställ!”.

Han gjorde en bred historisk exposé och framhöll vilken vikt kustartilleriet och dess föregångare haft när det gällt att freda Gotland från ovälkomna besök.

Tommy Jonsson erinrade också om vad han kallade ”den berömda KA 3-andan”.

- En lojalitet med förbandet utan dess like.

17 företrädare hade han haft.

- Och nu står jag här som dess siste chef. Jag har fått den mycket svåra och tunga uppgiften att lägga ner förbandet.

- Minnet av KA 3 blir ljust. Jag hoppas andan följer med till nya gärningar och därmed fortplantas in i samhället.

 

 

Veteranparkett. På parkettplats i de utställda stolarna satt bland andra några av de närvarande före detta reservofficerarna som hade sin första tjänstgöring på förbandet när det sattes upp i slutet av 30-talet.

 

Brukets roll

Ställföreträdande generalinspektören för marinen, Stellan Fagrell, menade att regementet väl tjänat riket och kustartilleriets namn.

Länsrådet Jan Björklund framhöll att KA 3 haft en särskild roll, brukets roll i ett brukssamhälle.

Efter talen var det dags för fanöverlämning. Det vill säga, förbandsfanan överlämnades till chefen för amfibieregemente 1 i Vaxholm, tidigare KA 1, överste Bengt Andersson. Där skall den nu förvaras.

Tommy Jonsson konstaterade i samband med detta:

- Det kan bli andra tider, vi kan behöva återuppstå.

Exakt kl. 16.02 var det så dags att hala den tretungade örlogsflaggan. Detta hedersuppdrag hade anförtrotts en av veteranerna, Gunnar Olsson, som var med första gångenden hissades 1939.

Denna flagga överlämnades, efter att ha vikts ihop reglementsenligt, till Tommy Jonsson i egenskap av siste förbandschef.

Därefter meddelade Tommy Jonsson det slutgiltiga beskedet:

- Det är med stor sorg och oerhört tungt hjärta som jag förklarar Gotlands kustartilleriregemente nedlagt.

 

Minnessten

Men ceremonin var inte slut i och med detta besked. Omedelbart utanför stängslet, invid den stora KA 3-tavlan, stod en minnessten draperad i rött beredd att avtäckas mot en rodnande aftonhimmel.

Något som gjordes med förenade krafter av Tommy Jonsson samt två av hans föregångare som förbandschefer, Arne Lundell och Anders Hammarskjöld.

Den sistnämnde höll ett tal som mynnade ut i ett fyrfaldigt leve för regementet.

Därefter drog täckelset av stenen vars inskription lyder:

”Gotlands kustartilleriregemente KA 3 1939-2000.

Utbildningsplats för fasta och rörliga kustartilleriförband till Gotlands och Sveriges försvar”.

 

Tungt ögonblick för KA 3-veteran

- Det gör ont. Det har varit ett så fint förband. Men jag ville se den sista flagghalningen.

Det berättar en av de KA 3-veteraner som kommit för att övervara nedläggningsceremonin, en rörd Gunnar Eriksson. I vördnad tog han av sig kepsen när flaggan halades.

 

 

Cirkeln sluten. Gunnar Eriksson var med när örlogsflaggan hissades första gången och fanns också på plats när den på tisdagen halades för sista gången.

82-årige Gunnar Eriksson var i 20-årsåldern då han som korpral stod som en av mannarna i ledet när örlogsflaggan hissades på området för första gången 1939.

Ursprungligen från Västergötland blev han kvar i Fårösund där han ännu är bosatt.

- 1941 gick han över i civil tjänst på förråd. Eftersom jag var utbildad radiotelegrafist så hamnade jag sedan på radioverkstaden.

- Hela mitt yrkesverksamma liv har jag varit här tills jag gick i pension 1968.

I går slöts cirkeln för Gunnar och de andra veteranerna. Det KA 3 de var med att starta finns inte längre som militärt förband.

Lars Schill

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig