Föregående sida

Artikelregister till tidningsklipp 1900 - 1949

     

1900

26/2

För att studera ryska språket

1900

10/8

De värnpliktigas köksträdgård

1900

3/10

För idkande af militärmedicinska studier

1901

28/12

Sjuttio år. Kaptenen Henrik Lindström

1902

14/4

Å artilleriets skjutfält i Tofta

1902

14/4

Kronans nybygnader i Tingstäde

1902

14/4

Ny- och ombyggnader på Visborgs slätt

1902

28/6

Upp- och nedvända världen på Visborgs slätt

1902

4/8

Spårväg i Visby?

1902

8/8

Kejsarebesöket härstädes

1902

9/8

Kejsar Wilhelms tredje Visbybesök

1902

11/8

Efterskörd från kejsarebesöket

1902

11/10

Till dagskrönikan. En hemkommen frihetshjälte

1903

12/1

Död. Ernst M. P. von Vegesack

1903

12/1

Sydafrikanska fälttågsmedaljen

1903

12/1

Till 1:ste regementdsdjutant

1903

17/1

Generalmajoren frih. von Vegesacks likbegängelse

1903

21/1

Tingstäde-Fårösundsbana

1903

21/1

Generalmajoren frih. von Vegesack minne

1903

22/1

Från den gamle generalens griftefärd

1903

24/1

von Vegesacks aska

1903

24/1

Till svärdsmän

1903

24/1

Svärdsmedalj

1903

27/2

Difteriepidemien å Visborgs slätt

1903

2/3

Meddelande från allmänheten

1903

11/4

Inryckning. När fastlandsbeväringen kom

1903

4/5

Afliden beväringsman

1903

6/5

En högtidlig akt

1903

6/5

Små historier från slätten I

1903

23/9

När man leker krig. Ett och annat från årets stora fältmanöver

1904

6/4

Dråp vid Kongl. Gotlands infanteriregemente

1904

13/4

En orimlig historia

1904

27/5

Så skall det lata!

1905

3/1

Hedrande för Gotlands infanteri

1905

26/6

I sanning hedrande

1905

2/7

Kejsar Wilhelm

1905

24/7

Kejsar Wilhelm

1905

24/7

Torpedbåten S. 83

1905

25/7

Om kejsar Wilhelm

1905

26/7

Kejsar Wilhelm i Visby

1905

26/7

Ombord å ”Hohenzollern”

1905

26/7

Kejsar Wilhelms Visbybesök

1905

27/7

Kejsar Wilhelms Visbybesök

1905

2/8

Den tyska eskadern

1905

2/8

Den tyska flottan i Visby

1905

2/8

Apropå flottbesöket i går

1905

5/8

Huller om buller

1905

5/8

Från kejsar Wilhelms besök i Visby

1905

8/12

Till tjänstgöring

1905

8/12

Ombord å torpedkryssaren "Örnen"

1906

14/3

Vid generalstaben

1906

14/3

Till middag hos hertigparet

1906

14/3

Befälet öfver artillerikåren

1906

12/4

På Visborgs slätt

1906

27/4

”Boer-Olle" utmärker sig

1906

23/6

Erik August Arnelius

1906

4/8

En beklaglig olyckshändelse

1906

6/8

Två dödsfall bland infanteribeväringen

1906

10/8

Militärbegrafning

1906

15/8

Sjukhuspaviljongen för Gotlands trupper

1906

15/8

Krigsrätt har i dag hållits å Visborgs slätt

1906

16/8

Gårdagens krigsrätt å Visborgs slätt

1906

18/8

En tapper svensk som skattat år förgängelsen

1906

25/8

Till regementsöfningar

1906

25/8

Af generalmajor Björlin

1906

25/8

Ett bref från Visborgs slätt

1906

25/8

Ångvagnen mellan Visby och Visborgs slätt

1906

28/8

Från infanterilägret

1906

14/9

Från infanterilägret

1906

22/9

Nytt kronobageri

1906

27/9

Köksträdgårdar vid kasernerna

1906

29/9

Gotlandstruppernas fälttjänstöfningar

1906

16/10

Klagomål mot mathållningen på Visborgs slätt

1906

30/10

En duktig gotlandssork

1906

2/11

Öfverste Häggs själfmord

1906

9/11

En högtidlig jordfästning

1906

20/11

Af tuberkler i hjärnan

1906

29/12

”Vapenbröderna I 27”

1907

11/1

Strandfynd

1907

3/4

En beklaglig olyckshändelse

1907

10/5

Dödsfall. Löjtnanten vid Gotlands infanteriregemente Einar J. D. Schåltz

1907

14/6

Marketenteristrejk å Visborgs slätt

1907

7/9

Kan det vara sant?

1907

14/9

Beredskapsmannen J. A. I. Jacobssons frånfälle

1907

27/9

Soldatmissionen

1907

10/12

Försvunnen. Fanjunkaren vid Gotlands infanteriregemente A. E. Engström

1907

10/12

Såsom elever vid krigsskolan

1908

2/4

Där vinet går in…

1908

7/8

Tyska kejsarparet i Visby

1908

7/8

Tyska kejsarparet i Visby

1908

7/8

Kejsar Wilhelm och blåklinten

1908

7/8

Ombord på ”Hohenzollern”

1908

11/12

Förmånlig anställning

1908

20/5

En beväringsstyrka på 5 man

1908

13/7

Några bilder från Gotlands nationalbevärings första dagar

1908

16/7

Några bilder från Gotlands nationalbevärings första dagar

1908

20/7

Några bilder från Gotlands nationalbevärings första dagar

1908

22/7

Några bilder från Gotlands nationalbevärings första dagar

1908

29/7

Några bilder från Gotlands nationalbevärings första dagar

1909

22/1

Djurplågeri

1909

17/5

Till rullföringsområdesbefälhafvare

1909

17/5

Gotlands militärförening

1909

9/6

Ryska pansardäckskryssaren ”Diana”

1909

10/6

Det ryska besöket här

1909

11/6

Ryska desertörer

1909

12/6

Till regementspastor

1909

19/6

Anslaget till landstormens frivilliga skjutöfningar

1909

19/6

Tillbaka från Filippinerna

1909

19/6

Midsommardagen å Visborgs slätt

1909

12/10

Från Artillerikåren

1909

6/11

Beträffande remontutbildningen

1910

26/3

Inskrifningsförrättningarnas resultat

1910

25/5

Sjukvården å Visborgs slätt

1910

25/5

Traftäflingarna å Visborgs slätt

1910

25/5

Befälet öfver Gotlands infanteriregemente

1910

2/6

Schefen för artillerikåren

1910

2/6

Skördats af döden

1910

6/6

Ryska pansardäckskryssaren Aurora

1910

7/6

Kryssarbesöket

1910

8/6

Det ryska kryssarbesöket

1910

21/6

Far och son följdes i döden

1910

17/9

Bland blåkragar på Fårösund

1910

26/9

Gotlands soldatmissionssällskap

1911

21/11

Pennalism å Fårösund

1911

12/12

Fortsatt kommendering vid krigsskolan

1912

18/3

En som var med 1854

1912

24/4

Gutaväringar på Visborgs slätt I

1912

1/5

Gutaväringar på Visborgs slätt II

1912

7/5

Gutaväringar på Visborgs slätt III

1912

14/5

Gutaväringar på Visborgs slätt IV

1912

17/5

Gutaväringar på Visborgs slätt V

1912

20/5

Gutaväringar på Visborgs slätt VI

1912

23/5

Gutaväringar på Visborgs slätt VII

1912

1/6

En egendomlig olyckshändelse

1912

5/6

Gutaväringar på Visborgs slätt VIII

1912

16/6

Gutaväringar på Visborgs slätt IX

1912

29/6

Gutaväringar på Visborgs slätt X

1912

11/7

Gutaväringarnas marsch

1912

23/7

Gutaväringar på sommarnöje

1912

1/8

Simulerade drunkning och rymde

1912

4/10

Olycka under Västgötamanövern

1912

7/10

Gutaväringar på Visborgs slätt

1912

11/10

Glad såsom fågeln

1912

18/10

Bref från en hemrest gutaväring till hans kvarlämnade Visby-flamma

1912

1/11

Som sjuksköterska

1912

2/11

Ångspårvagnsolycka

1913

3/1

Tingstäde rullföringsområde

1913

13/1

Hem från kriget

1913

13/1

Efter 2-årig aktiv tjänstgöring. Claës O. Lindström

1913

14/1

Syster Myrsten talade gotländska med turkarne

1913

14/1

Inköp af mark för kronans räkning

1913

15/1

Krigsrätten

1913

16/1

Såsom rymmare efterlyses

1913

17/1

Anbud å möbler till Gnisten

1913

17/1

Ingen kommendantsbefattning i Tingstäde

1913

17/1

Krigsrätten

1913

18/1

Proviantförråd vid Fårösunds kustposition

1913

21/1

Fårösundsförråden

1913

25/1

Visborgs fältridtklubb

1913

27/1

Vid Fårösund under Krimkriget

1913

28/1

Förbruksföreningen Visborg

1913

3/2

Ett stipendium

1913

3/2

Ekiperingshjälp

1913

7/2

Från infanteriet

1913

8/2

Inskrivning av värnpliktige tillhörande Visby Sjömanshus

1913

19/2

Militärbefälhafvaren

1913

24/2

Fårösunds kustartilleridetachements skytteförening

1913

25/2

Själfmord i kasärn

1913

25/2

Till befälhafvare

1913

27/2

Tragedien å Visborgs slätt

1913

27/2

Till arvode för väbeltjänstgöring

1913

29/5

Dansbana på slätten

1913

29/5

Löjtnant Borell är nu i det närmaste återstäld

1913

29/5

Från artillerikåren

1913

29/5

Visborgs kungsladugård

1913

20/6

Tyskt örlogsmannabesök

1913

21/6

Det tyska flottiljbesöket

1913

23/6

Tyska örlogsmannabesöket

1913

9/10

Om uppdrag åt öfverstelöjtnant S. T. R. Bolling

1913

9/10

Två Persiafarare

1913

6/12

Då olyckan är framme

1914

2/9

Festligt i Tingstäde

1914

4/9

Militärfesten i Tingstäde uppskjutes

1914

6/9

Höstdagar i Tingstäde

1914

10/10

Fältkrigsrätten i Tingstäde

1914

5/12

Knivdåd

1914

5/12

Ett obehagligt uppträde

1914

8/12

Ännu ett obehagligt uppträde

1915

4/1

Ett minornas offer

1915

7/1

A. A. Leatz död

1915

9/1

Minfaran alltjämt öfverhängande

1915

9/1

Jordfästning. Major Leatz

1915

9/1

Uti landstormsbefälskursen på Visborgs slätt

1915

11/1

Minnen från mobiliseringen 1904

1915

11/1

Fastlandsbeväringen

1915

12/1

Major Leatz griftefärd

1915

12/1

Minor i farvattnet mellan Landsort och Visby

1915

19/1

Fårösunds kustpositions vara eller icke-vara

1915

21/1

Ättling af gamla Gotland död som engelsk öfverstelöjtnant

1915

22/1

Den sista färden. Knut Arnelius

1915

22/1

Militärbefälhafvaren

1915

23/1

Fårösunds framtid

1915

23/1

Våldtäktsförsök

1915

29/1

Fältkrigsrätt

1915

30/1

Rättegång

1915

1/2

Värnpliktslagen

1915

1/2

Visborgs fältridtklubb

1915

3/2

Minfaran öfverhängande äfven väster om Gotland

1915

3/2

Visby hamn skall skyddas mot minor

1915

4/2

Sjukvården vid Gotlands trupper

1915

4/2

Skarpskjutning med kanoner

1915

6/2

Den ryska minan vid Kneippbyn

1915

6/2

Hemse och Roma rullföringsområden

1915

6/2

Inskrivning av värnpliktiga, tillhörande Gotlands inskrivningsområde

1915

6/2

Vid fältkrigsrätten

1915

6/2

Fälttjänstöfningar

1915

11/2

Den fallne landstormsmannens sista färd

1915

11/2

Kustartilleriets indelning

1915

11/2

Upphandling af Proviantartiklar

1915

13/2

Fårösunds Landstormsförening

1915

15/2

En ståtlig svensk eskader

1915

16/2

Det svenska eskaderbesöket

1915

17/2

Det var ingen mina

1915

18/2

Fältkrigsrätt

1915

18/2

Härmed infordras

1915

19/2

Åter ett dödsfall å Visborgs slätt

1915

19/2

Fältkrigsrätt

1915

22/2

Den första landstormsbefälskursen på Gotland

1915

22/2

Förbruksföreningen Visborg

1915

23/2

Militärbegrafning

1915

23/2

Inskrifning af värnpliktiga

1915

25/2

Såsom rymmare

1915

27/2

Militärbefälhafvaren på Gotland

1915

18/10

Det vimlar af minor i farvattnen öster om Gotland

1915

18/10

Reservofficersexamen

1915

18/10

Kustpositionen i Fårösund

1915

18/10

En förmodligen rysk undervattensbåt

1915

23/10

Till krigsdomare

1915

23/10

”Thjelvar”

1915

25/10

Militieombudsmannen

1915

25/10

Åter i reserven

1915

25/10

Artillerikåren

1915

25/10

En tysk torpedjagare

1915

25/10

I främsta ledet bland våra regementen

1915

27/10

En tysk torpedjagare

1915

27/10

Infanteriregementet

1915

27/10

Åter en mina, som exploderar vid våra kuster

1915

27/10

Hvarje besättningsman på ång. Rumina

1915

27/10

Från minfälten utanför ryska kusten

1915

28/10

Oberleutnant Arthur Metz

1915

28/10

Femtio minor

1915

28/10

En undervattensbåt utanför Slite

1915

28/10

Minfloden

1915

23/11

Långväga gåfva till Gotlands försvar

1915

20/12

Stockholmslif om kvällarna

1915

22/12

Gåfva till landstormen

1915

22/12

Militära uppträdanden höra nu mera till ordningen för dagen

1916

12/1

Minfaran inpå våra knutar

1916

8/1

Krigsdomstolens sammanträde

1916

3/2

Skånska kavallerister drogo omkring på gatorna under skrål och oväsen

1916

5/6

Ett par råa öfverfall

1916

5/7

Skadskjuten markör

1917

5/2

Dödsfall å Visborgs slätt

1917

7/2

En sjömans graf plägar sällan få redas i hemorten

1917

8/2

Dödsorsaken rörande den i förgår å Visborgs slätt aflidne värnpliktigen

1917

10/2

Ovärdigt uppförande af beväringsman

1917

22/2

Till Tyskland afreser i dagarna gymnastikdirektören fröken Ingrid Palm

1917

23/5

Öfverstelöjtnant James Douglas Haasum

1918

25/3

Är det omöjligt att få bukt med knektarna

1918

9/4

Gotlänningarna i finska kriget

1919

11/1

Fårösunds fästning

1919

11/1

Död i utlandet

1919

11/1

Kapten vid Gotlands Artillerikår

1919

13/1

Fårösunds fästning

1919

18/1

Ett minfält flyter i land på Fårön

1919

1/3

Minor i farvattnet

1919

5/3

En mina har inrapporterats

1919

21/3

Arméns tvättinrättning

1919

21/3

Till M. O. för att få betalt för sitt arbete

1919

2/4

Två minor flöto i förgår i land

1919

16/4

Minor

1919

21/5

En mina har observerats

1920

18/3

Marinen

1920

9/4

Förflyttningen blev dyr

1920

12/4

Visby landstormsförening

1920

12/4

Vapenföra värnpliktiga

1920

14/4

Nedläggandet av Fårösunds fästning

1920

15/4

Brevduvestation i Tingstäde

1920

16/4

Ett ovanligt besök har Visby hamn i dag

1920

17/4

U-båten Delfinen

1920

22/4

Förbrytarekoloni till Fårösund?

1920

23/4

Ändrad värnpliktstjänstgöring

1920

26/4

Försäljning av kasserad materiel

1920

30/4

Ingen ersättning

1921

3/1

Major Alexandersson

1921

3/1

Visby−Visborgs slätt

1921

5/1

Barnfest å Visborgs slätt

1921

8/1

En mina

1921

8/1

Major Genberg

1921

22/1

A. Christersson

1921

3/2

Ryska invasionen på Gotland 1717

1921

11/2

Minor vid Fårö

1921

21/2

Minor i farvattnet

1921

25/2

Gotlandsofficerare till övning i Norrland

1921

25/2

Artillerikåren

1921

28/2

Mina

1921

2/3

Marinfaran. En vädjan från ångfartygsaktiebolaget Gotland

1921

4/3

Adolf Wilhelm Claudelin död. Ett liv fyllt av bragder och äventyr

1921

13/4

Infanterifältövning i Östergötland

1921

18/4

De värnpliktiga studenternas inryckning

1921

30/4

Mina

1921

30/4

Fältövningar

1921

2/5

Till kapten

1921

9/5

Fotbollsmatch

1921

13/5

Löjtnant Lundströms jordfästning

1921

13/5

Kanonbåten Svensksund

1921

14/5

En högtidlig likbegängelse

1921

19/5

En sjöman

1921

28/5

Sjökapten Martin Matchkus

1921

4/6

En fotbollsmatch och mina ilandfluten

1921

4/6

En högtidlig sorgeakt

1923

3/1

Ritbiträde å stabsexpeditionen

1923

3/1

Till underlöjtnant vid Gotlands infanteriregemente

1923

3/1

Vill köpa ett kronans jordområde

1923

10/1

På sin 50-årsdag

1923

10/1

Militär skogsvård å Gotland

1923

15/1

Till överste i armén

1924

3/6

Slagsmål

1928

7/8

Fortifikationsstabens chef till krigsövningen

1928

7/8

Läkarvården vid Fårösunds flygstation

1928

11/8

Fienden i Västergarn

1928

15/8

Kustartilleriet på Visbybesök

1928

21/8

Samövningar med flygvapnet

1928

31/8

Flygfolk i sta'n

1928

3/9

Ett ryskt skolskepp

1928

4/9

Ryska örlogsbesöket. Utrikesministern protesterar – sovjetministern ber om ursäkt

1928

4/10

Sjökriget i våra farvatten

1928

15/11

Visborgs fältrittklubb

1928

15/11

Vill kvarstå i reserven

1928

17/11

Krigsrätt om branden på Visborgs slätt

1928

17/11

Stor bensintank i Fårösund

1928

19/11

Militärbefälhavaren på Gotland

1928

21/11

Den brandskadade materielen ersattes

1928

23/11

Extra hovslagare vid A 7

1928

5/12

Örlogsbesök

1928

7/12

Fältveterinärkåren

1928

7/12

Stärkandet av Gotlands försvar

1929

3/8

Ryska ubåtar vid Fårö

1929

5/8

Ubåtarnas närgångenhet. Svenska flottan ansåg sig böra inställa sina luftövningar

1929

16/8

Flygbåt från Fårösund nödlandar och sjunker

1929

17/8

Varför flygbåtarna måste nödlanda

1929

17/8

Samövningar mellan flyg och infanteri

1929

17/8

Ett flygplan förlorat norr om Gotska Sandön

1929

17/8

Flygbåtsmissödet vid Gotland analogt med atlantflygarnas

1932

17/2

Dödsfall. C. A. G. A. Wickström

1932

7/6

Gotlands infanterikår

1932

14/6

Tysk segelyacht till Visby

1932

17/6

Flygvapnet behövde området

1932

22/6

Tyska marinens yacht Swantewitt

1932

23/6

Förplägnadsmagasinet i Tingstäde

1932

27/6

Gotlands infanterikår

1932

28/7

Vid I 18:s musikkårs friluftskonsert

1932

2/8

Vallstena rum

1932

2/9

Torpedförrådet i Fårösund får anstå

1932

5/9

Studentmäss vid A 7

1932

6/9

1.500 krigare på Visborgs slätt

1932

8/9

Örlogsbesök i Kappelshamn

1932

15/9

Generalfälttygmästaren

1932

17/9

Bageriet vid I. 18 iståndsättes

1932

22/9

Övningar med Gotlands trupper

1932

24/9

Anslag till den andliga vården vid armén

1932

24/9

Flygbesöket slut

1932

21/11

Brandalarm från Visborgs slätt

1932

2/12

Krigsdomstolarnas upphörande

1933

14/10

Beväringsutryckning

1934

2/1

Gotlands infanterikår

1934

3/1

Det militära utbildningsarbetet

1934

5/1

Gotländsk officer försvunnen i fjällen

1934

8/1

Löjtnant Wanberg alltjämt borta

1934

9/1

Löjtnant Wanbergs försvinnande

1934

9/1

Julfesten i soldathemmet

1934

10/1

Löjtnant Wanbergs försvinnande

1934

12/1

Spaningarna i fjällen alltjämt resultatlösa

1934

16/1

Spaningarna efter Wanberg

1934

17/1

Löjtnant Wanberg återfunnen död

1934

18/1

Löjtnant Wanbergs öde

1934

19/1

Löjtnant Wanbergs stoft på väg hem

1934

22/1

Fjälltragedins epilog. Löjtnant Wanbergs stoft har jordats

1934

22/1

Gotlands infanterikår

1934

22/1

Arméns reparationsstat

1934

22/1

Dödsfall. E. V. Netzler

1934

25/1

Ny teori om Wanbergs död

1934

29/1

Gotlands underofficerssällskap

1934

1/2

Militärt nytt

1934

3/2

Gotlands infanterikår

1934

6/2

Gotlands försörjning i krig

1934

10/2

Gotlands försörjning i krig

1934

10/2

Intendenturförrådet i Tingstäde

1934

10/2

Gotlands trupper

1934

17/2

Infanterikåren

1934

17/2

De stamanställdas kvarstående i tjänst

1934

21/2

Förplägnadsanstalten i Tingstäde

1934

21/2

Statskontoret vill icke avstyrka

1934

28/5

Brittisk kryssare på besök i Visby

1934

13/6

Landshövding Rodhes Saaruppdrag

1934

14/6

En regementsförening på Gotland

1934

22/6

Arméförvaltningen

1934

22/6

Landshövding A. E. Rodhe

1934

22/6

Löjtnanten J. V. F. Lindgren

1934

22/6

Underlöjtnant Svedman

1934

27/6

Englands modernaste kryssare till Visby

1934

28/6

Den engelska kryssaren Leander

1934

28/6

Förnämligt örlogsbesök. Englands modernaste kryssare i Visby

1934

29/6

Engelska kryssaren Leander

1934

30/6

Det engelska flottbesöket

1934

30/6

Gotlands ockupation filmad?

1934

30/6

Gotlands infanterikår

1934

4/7

Mera engelskt örlogsfrämmande

1934

6/7

Kryssaren Leander har obehag av vädret

1934

7/7

Engelska kryssaren Leander avgick

1934

7/7

I avskedets stund

1934

12/7

En tysk örlogsflottilj

1934

12/7

Tyskt örlogsbesök

1934

13/7

Det tyska flottbesöket

1934

13/7

Det tyska örlogsbesöket

1934

13/7

Gotlands gåva till flygplanskryssaren

1934

14/7

Tyska flottbesöket

1934

14/7

Ett stort ryskt depåfartyg

1934

14/7

Gotlands artillerikår

1934

14/7

”Hela” kommer även till Visby

1934

16/7

Det tyska flottbesöket

1934

17/7

Första tyska minbåtshalvflottiljen

1934

17/7

Den tyska minsveparhalvflottiljen

1934

17/7

En rysk kryssare

1934

17/7

Till husmoder vid Gotlands artillerikår

1934

17/7

Tyska riksvärnsministern von Blomberg till Visby

1934

18/7

Tyska minsökarhalvflottiljens musikkår

1934

18/7

Från allmänheten

1934

19/7

Tyska stabsfartyget ”Hela”

1934

19/7

En kanonad till sjöss

1934

20/7

Flygvapnet

1934

20/7

Tyska stabsfartyget Hela

1934

21/7

Tyska stabsfartyget Hela

1934

26/7

Lithauiska flygare över Gotland

1934

1/8

Svenskt örlogsbesök

1934

1/8

Svenskt örlogsbesök. Extra dansafton på Snäckgärdsbaden

1934

2/8

Kustflottan fortsätter alltjämt sina övningar i våra farvatten

1934

2/8

Dödsfall. Styckjunkaren Johan Vilhelm Jönsson

1934

2/8

En mönstring med Slite garnison år 1872

1934

13/8

Militära bygganslaget

1934

14/8

En eldarebefattning

1934

15/8

Förhyrda motorfordon till I. 18:s övningar

1934

18/8

Organisationen under repetitionsövningarna

1934

29/8

Till förste eldare

1934

30/8

Kamratfesten å Visborgs slätt

1934

30/8

Filmen i arméns tjänst

1934

1/9

U-båtsbesök

1934

1/9

Förhyrda motorfordon till I. 18:s övningar

1934

1/9

17,500 kr. begäras till Fårösundskriget

1934

3/9

Kamratfesten på Visborgs slätt

1934

3/9

Flygstyrelsen avstår

1934

4/9

Oundgängliga försvarskrav

1934

6/9

Marinen. Löjtnanten vid fortifikationen Gösta Genberg

1934

8/9

Gotland kartlägges från flygmaskin

1934

10/9

Lysning

1934

10/9

Reservstaten för underbefäl

1934

10/9

Major R. C. Eek avliden

1934

14/9

Tjänstepensioner åt arbetare vid försvarsväsendet

1934

17/9

Gotländske krigare. Martin Ebertz

1934

27/9

Gotländske krigare. Axel Dahlgren

1934

4/10

Civil och militär sjukvård

1934

5/11

Kronoparken Skenholmen säljes

1934

29/11

Ett dödsfall i nervfeber

1934

5/12

Ur Gotlands militära hävder

1934

5/12

Flyganfall på Karlskrona

1934

13/12

Ur Gotlands militära hävder

1934

13/12

Gotlands infanterikår

1934

17/12

Gotlänningarna till Saar

1934

18/12

Västerhejdebanan

1936

6/6

Ubåten Hajen

1936

13/6

Flygtrafiken

1936

13/6

Fördelning av arméns byggnadsanslag

1936

13/6

Infanterikårens musikkår

1936

19/6

Försvarets fastigheter

1936

19/6

Flygvapnet

1936

23/6

Gotlands artillerikår

1936

26/6

Samövningar med marinen

1936

26/6

Militärområdesfältövning

1936

26/6

Försäljning av överskottsremonter till Finland

1936

29/6

Flyget kommer

1936

30/6

Fårösunds kustartillerikårs kaserner

1936

30/6

Marinspaningskursen i Fårösund

1936

2/12

Decemberkrig kring Gotlands kuster

1936

2/12

Torsdagens luftförsvarsövningpå Visborgs slätt

1936

3/12

Luftförsvarsövningen

1936

8/12

Gotlands militärförening

1936

9/12

Förrådsbygge vid A 7

1936

11/12

Gotlands trupper

1936

15/12

Kustartilleriets förläggning

1936

15/12

Transport från I 20 till I 18

1936

17/12

Kustartilleri i Fårösund eller Visby

1936

18/12

Gotlands trupper

1936

19/12

Det gotländska kustartilleriet

1936

19/12

Kustartillerikårens förläggning

1936

21/12

Fortifikationen och kronans nybyggnader

1936

21/12

Utbildning vid infanterikanon

1936

28/12

Emil Effert död

1936

31/12

Gotlands infanterikår

1937

2/1

Militärläkarna

1937

4/1

Fänrik Calissendorff

1937

7/1

En försöksmobilisering

1937

8/1

Befälhavaren i Tingstäde

1937

8/1

Värnpliktsinryckning

1937

8/1

Enig opinion för kustartillerikårens förläggning i Fårösund

1937

12/1

Chefen för försvarsstaben

1937

12/1

Gotlands infanterikår

1937

12/1

Skidkursen för officerare

1937

12/1

Gotländskt i statsverkspropositionen

1937

15/1

Gotlands militärförening

1937

15/1

Gotlands infanterikår

1937

18/1

Tillstånd att kvarstå

1937

18/1

Två kasernunderofficerskurser

1937

18/1

Rekryteringsombud

1937

19/1

Flyget röstar för Fårösund

1937

20/1

Gotländsk deputation hos försvarsministern

1937

20/1

Gotlands artillerikår

1937

22/1

Det blir Fårösund. Regeringen har nu fattat beslut ang. kustartilleriet

1937

23/1

Gotlands infanterikår

1937

23/1

Gotlands artillerikår

1937

25/1

Krigsrätterna

1937

25/1

Gotlands underofficerssällskap

1937

26/1

Flygfält i Roma för 237,500 kr. Bör anläggas snarast möjligt

1937

27/1

Järnvägen Visby–Visborgs slätt

1937

27/1

A. 7 IF:s årsmöte

1937

28/1

Utbildning med luftvärnskulsprutor

1937

30/1

Kustartillerikåren

1937

30/1

Gotlands artillerikår

1937

30/1

Gotlands infanterikår

1937

30/1

Värnpliktigeutryckning

1937

30/1

Förvaltaren vill ha tjänstebostaden åter

1937

2/2

Inskrivning av värnpliktiga

1937

2/2

Inskrivning av värnpliktiga

1937

3/2

Gotlands Nationalbevärings Kvinnoförbund

1937

4/2

Gotlands infanterikår

1937

4/2

Värnpliktsinryckning

1937

5/2

Inskrivningsförrättningar

1937

5/2

Militärbefälhavaren

1937

6/2

Militärbefälhavaren

1937

6/2

Gotlands trupper

1937

6/2

Militära arvodesbefattningar

1937

6/2

Från infanterikåren

1937

6/2

Soldatafton

1937

6/2

Vid årets inskrivningsförrättningar

1937

6/2

Luftvärnskulsprutetjänst

1937

7/2

En försöksmobilisering

1937

10/2

Inskrivningsförrättningarna

1937

10/2

Gotlands trupper

1937

12/2

Gotlands trupper

1937

12/2

Örlogsbesök

1937

13/2

Under militärbefälhavarens ledning

1937

13/2

Gotlands trupper

1937

13/2

Läkarvården vid Gotlands trupper

1937

13/2

Karl Gustaf stads gevärsfaktori

1937

13/2

Gotlands infanterikår

1937

13/2

Vid övningskompaniet på Rosersberg

1937

13/2

Kronan ersätter förlusten

1937

17/2

Från artillerikåren

1937

17/2

Från infanterikåren

1937

19/2

Gotlands trupper

1937

19/2

Skarpskjutning

1937

20/2

Gotlands trupper

1937

20/2

Reservister från fastlandet till I 18

1937

20/2

Transport till Gotlands infanterikår

1937

22/2

Arbetena forceras i Fårösund. Kustartilleriets byggnader kunna påbörjas i vår

1937

23/2

Flygfältet vid Roma kloster

1937

24/2

Pension till f. d. båtsmän

1937

24/2

Från infanterikåren

1937

25/2

Garagebyggnaden å Visborgs slätt

1937

25/2

Förplägnadsanstalten i Tingstäde

1937

5/3

Veterinärvården vid Gotlands trupper

1937

1/4

Kustartilleriets byggnader i Fårösund

1937

2/4

Flygvapnet

1937

2/4

Gotlands trupper

1937

3/4

Från artillerikåren

1937

5/4

Tyganstalten vid A 7

1937

6/4

Gotlands trupper

1937

8/4

Landstormsförrådet å Fårön

1937

8/4

Den nya tyganstalten i Visby

1937

8/4

Extra "inryckning" på Visborgs slätt nästa sommar

1937

9/4

Till militär besiktningsman för motorfordon

1937

10/4

Skarpskjutning

1937

10/4

Gotlands trupper

1937

10/4

Militärbefälets lokalfråga löst

1937

12/4

Uppgörelse vid intendenturförråden

1937

13/4

Utökningen av garnisonssjukhuset

1937

14/4

Gotlands trupper

1937

16/4

Gotlands trupper

1937

17/4

Tingstäde radiostation

1937

17/4

Endast det bästa åt de värnpliktiga. En titt i köket på A. 7

1937

17/4

På frukost hos artillerikåren

1937

19/4

Gymnastikuppvisningen på A 7 Talrik publik och hög stämning

1937

20/4

Flygvapnets byggnadsanslag

1937

20/4

Flygets övningsplats i Fårösund

1937

21/4

Kasernbygget inför sin början

1937

21/4

Valborgsmässofirandet vid Gotlands trupper

1937

21/4

Ambulansplan mellanlandar på Gotland

1937

21/4

Befästningsarbetena i Fårösund påbörjas

1937

21/4

Upphandlingen av normal- och proviantartiklar vid A 7

1937

21/4

Till sergeant i artillerikårens reserv

1937

24/4

Gotlands trupper

1937

24/4

Sveriges kristliga krigsmannaförbund

1937

26/4

Förbundet Gotlands nationalbeväring

1937

28/4

Flygbesök

1937

28/4

Flygbesök i Fårösund

1937

29/4

Inget kustartilleri på Gotland förrän 1938

1937

29/4

Gotlands kustartilleri

1937

29/4

Gotlands trupper

1937

29/4

Gotlands fornsal

1937

30/4

Medaljer från boerkriget. Även två gotlänningar hedrade

1937

30/4

Tyskt flygplan över Gotland

1937

30/4

Sensation i luften

1937

30/4

Kungörelse om värnpliktstjänstgöring

1937

30/4

Gotlands trupper

1937

1/6

Flygbesök i Fårösund

1937

1/6

Hakkorsflaggan på tyska konsulatet

1937

9/6

Högtidligt då infanterikåren blir infanteriregemente

1937

9/6

Dödsfall. Erik Harald Bergenström

1937

11/6

Gotlands trupper

1937

11/6

Arméns byggnadsanslag

1937

12/6

Kustartilleriet

1937

12/6

Landstormsområdena

1937

12/6

Gotlands trupper

1937

14/6

Tjänsteårsberäkning vid tygstationen

1937

15/6

Flyttningen av stabsexpeditionen

1937

15/6

Försvarets uthyrningsfastigheter

1937

15/6

Gotlandsinfanteristernas Kamratförening

1937

16/6

Gotlands trupper

1937

17/6

Gotlandsförsvarets byggnadsanslag

1937

18/6

Regementet återuppstår

1937

21/6

Känd polsk militär i Visby. Intervju med general Marjusz Zaruski

1937

21/6

Till kustartillerikadett

1937

22/6

Försvarets byggnadsarbeten

1937

22/6

Gotlands trupper

1937

26/6

Militära förordnanden

1937

26/6

Till militärutbildningen

1937

28/6

Landstormsförrådet på Fårö

1937

29/6

Militärbefälet flyttar

1937

30/6

Gotlands infanterikår

1937

4/8

Flygplan havererar utanför Stenkyrkehuk

1937

5/8

Flygplanet fullständigt krossat

1937

25/8

För tillbyggnad av vapensmedja

1937

27/8

Årets höstmanöver på Gotland inställes

1937

27/8

Två svenska ubåtar

1937

27/8

Kurser i civilanställningssyfte

1937

9/12

Försvarsassistenten får tjänstgöra ytterligare 5 månader

1937

10/12

Till sjuksköterska vid Gotlands trupper

1937

13/12

A 7:s underofficersförening

1937

15/12

Kustartilleriet i Fårösund klart 1938

1937

16/12

Landstormsförrådet på Fårö

1937

17/12

Fårösundsbefästningen

1937

18/12

Dräneringsarbeten vid Fårösundsbatterierna

1937

20/12

Det militära bostadsproblemet i Fårösund

1937

21/12

Den värnpliktige bör slippa betala

1937

21/12

Mina ilandfluten på Fårö

1937

22/12

Minan på Fårö

1937

23/12

Landstormsförrådet å Fårö

1937

27/12

Minan på Fårö

1938

4/1

Gotlands trupper

1938

4/1

Gotlandsbeväringarnas lungor ha undersökts

1938

4/1

De värnpliktigas tilldelning

1938

4/1

Kabel över kronans mark

1938

4/1

Gotlands artillerikår får anslag till mätningar

1938

4/1

Till furir vid I. 18

1938

7/1

Beväringen återkommen

1938

7/1

Fest för militärerna vid I 18 och A 7

1938

11/1

Gotland i statsverkspropositionen

1938

11/1

634,000 kr. till kustartilleriet

1938

11/1

Frågan om skyddsområde vid Fårösund

1938

12/1

Arméns vinterskjutskola

1938

12/1

Till volontärer

1938

12/1

Lägermössan prövas

1938

12/1

Utbildningskurserna

1938

12/1

Gotlands trupper

1938

14/1

Militärföreningen

1938

15/1

Andliga vården vid armén

1938

15/1

Gotlands trupper

1938

17/1

Tjänstebostäder för samtliga underofficerare?

1938

18/1

Klas Horn anlöper Visby

1938

19/1

En gotlänning och hans äventyr på Ålands hav

1938

22/1

Inskrivning av värnpliktiga

1938

22/1

Gudstjänsten vid A 7

1938

22/1

”Klas Horn” kommer icke till Visby

1938

22/1

Officerare till skidkurs

1938

22/1

Uppflyttning till sergeants tjänsteklass

1938

22/1

Gotlands militärförening

1938

26/1

Gotlands trupper

1938

26/1

Gotlands underofficerssällskap

1938

28/1

Lediga rullföringsområdestjänster

1938

28/1

Gotlands militärförening

1938

28/1

Vid årets inskrivningsförrättningar

1938

28/1

Inskrivning av värnpliktiga tillhörande Visby sjömanshus

1938

28/1

Skarpskjutningen och sjöfarten

1938

28/1

Återinträde på stat

1938

29/1

Gotlands trupper

1938

31/1

Kustartilleriförsvaret å Gotland

1938

31/1

I 18:s värmeledning besiktigas

1938

31/1

Gotlands underofficerssällskap

1938

4/2

Fästningsområdet vid Fårösund bör fridlysas

1938

4/2

Gotlands marindistrikt

1938

4/2

Försvarsassistenten tjänstgör sex månader

1938

4/2

Mera mat åt Tingstädekrigarna

1938

4/2

Överste Hamilton till skidmästerskapen i Lahti

1938

4/2

Sjukvården vid Gotlands trupper

1938

4/2

Kommendör Wahlström håller föredrag

1938

16/2

Ur minnets oskrivna blad. När kejsar Wilhelm besökte Visby

1938

10/3

Garnisonssjukhuset på Visborgs slätt

1938

10/3

En kurs i luftvärnstjänst

1938

11/3

Gotlands marindistrikt

1938

11/3

Marinen

1938

12/3

Vintergruppen vid I 18

1938

12/3

Som regementstrumslagare

1938

12/3

Militärsjukhuset på Visborgs slätt

1938

12/3

Gotlands artillerikår helt motoriserad

1938

23/3

Tyganstalten för de gotländska truppförbanden

1938

30/3

Intressanta stridsskeden under snabba marscher

1938

6/4

Gotlands trupper

1938

6/4

Övningar utom förläggningsorten

1938

6/4

Kustartillerikåren

1938

6/4

Värnpliktsskifte vid I 18

1938

7/4

Flygfält vid Visby bättre än i Roma. Kostnadsfrågan blir dock avgörande

1938

7/4

Arbetena vid kustartillerikåren

1938

7/4

En tysk jagare

1938

7/4

Manskapsskåp till I 18

1938

7/4

Gotlands marindistrikt

1938

8/4

Gotlands truppers officersförening

1938

8/4

Artilleriförläggning till I 18. Ett batteri till Tofta

1938

8/4

Artilleriets fältmätskola

1938

9/4

Marinen

1938

9/4

Lottornas soaré

1938

12/4

Högtidligt på Visborgs slätt

1938

12/4

Från infanteriregementet

1938

12/4

Inskrivningsrevisionen

1938

21/4

Kasernbyggnadsarbetena i Fårösund

1938

21/4

Inryckning vid I 18

1938

22/4

Gotlands kustartillerikår

1938

23/4

Gotlands trupper

1938

25/4

Flygvapnet

1938

26/4

Militärt

1938

27/4

Flygbesök i Fårösund

1938

29/4

Gotlands trupper

1938

30/4

Till fänrik i flygvapnet

1938

20/5

Rymlingarna från I 18

1938

25/8

Marinflygplan nödlandar oskadat på nyplöjd åker

1938

26/8

Den vid Othemars havererade flygmaskinen

1938

27/8

Sjöfågel på landbacken

1938

13/9

Kurs i stridsvagnstjänst

1938

14/9

Armén behöver sina sängar

1938

15/9

Furirskolor

1938

15/9

Gotlands kustartillerikår

1938

15/9

Slip för mindre fartyg i Fårösund

1938

16/9

Den rostfria inredningen vid Gotlands kustartillerikår

1938

27/9

Gotlands trupper förstärkas

1938

29/9

Militära kurser

1938

5/11

Fastlandsbeväringarna inrycka på måndag. Komma i två omgångar

1938

5/11

Gotlands soldatmissionssällskap

1938

7/11

En del tunga pjäser

1938

7/11

Om Visby blir mål för en flygraid. Kapten Rudolf Tiberg talar om luftskydd

1938

7/11

En bataljonsläkarebeställning

1938

7/11

Armén

1938

7/11

Fransysk flygvisit på Slätten

1938

9/11

Gotlands militärförening

1938

11/11

Gotlands militärförening

1938

11/11

Högtidlighet vid I 18 i morgon

1938

12/11

De nyinryckta krigarna välkomnas

1938

12/11

Krigsmans erinran vid A 7

1938

12/11

Som tillsyningsman

1938

15/11

Den nya tyganstalten

1938

18/11

Unga krigare

1938

21/11

De frivilliga luftskyddarna

1938

21/11

Om luftskydd i Visby

1938

21/11

Örlogsmän i farvattnen

1938

22/11

Flygövningar vid Fårösund

1938

22/11

Gotlands kustartillerikår

1938

22/11

Marinbesök i Fårösund

1938

22/11

Andliga vården vid Gotlands trupper

1938

22/11

Ledigförklarade bataljonsläkarbeställningar

1938

23/11

U-båtsbesök i hamnen

1938

24/11

Bensincisterner till flygplatserna

1938

24/11

Militärbefälhavarens inspektionsrapport

1938

28/11

Från A 7 till luftvärnet

1938

29/11

Minnesfest på regementet

1938

29/11

Om Visby måste utrymmas

1938

29/11

Rekryteringen vid gotlandstrupperna

1938

30/11

Brist i truppsjukvårdsanslaget

1938

30/11

Gotlands infanteriregemente

1938

30/11

Visby rullföringsexpedition

1939

15/5

Kalabalik vid Kung Magnus väg. Furir vid A 7 illa slagen. Massor av fyllerister på lördagskvällen

1939

8/7

Befälet över Gotlands kustartillerikår

1939

8/7

Såsom pressofficer

1939

8/7

Övningarna vid artilleriets skjutskola

1939

8/7

Truppförband ur I 12 tjänstgöra vid I 18

1939

8/7

Uppskjutet militärt kamratmöte

1939

14/7

Flyget får ny fin hangar. Radiostation har de redan fått. Mörkläggningsgardiner och skjutfält

1939

18/8

Olycka i Tofta

1939

3/10

Militärlastbil med 10 man i kollision

1939

9/10

”Hansa” prejad utanför Stenkyrka

1939

15/11

Hur kustartilleristen i fält använder sin fritid

1939

21/11

Militärbil slog volt i Gammelgarn

1939

2/12

Regementskrigsrätten vid Gotlands artillerikår

1939

21/12

Tvenne bilar med ljudfilm till Gotland. Förströelsefilm vid förbanden

1940

19/1

Två Gotlandsbilar till Finland

1940

30/1

Militärbilen gick till botten

1940

4/2

Skyddsrummet i Nunnan

1940

4/2

Varning för skarpskjutning och bombfällning i trakten av Fårösund

1940

4/2

Visby Rödakorskår

1940

27/3

Sveriges finaste Lv-skjutbana på I 18 ger fenomenresultat mm

1940

10/4

Gotländsk militär lär sig kolning

1940

6/5

Grovt överfall å S:t Hansgatan. Civil person slagen av två militärer

1940

21/5

Vådaskott i låret

1940

7/6

Skyddsrummet i Nunnan

1940

7/6

Lottorna anordna aftonunderhållning

1940

8/6

Skarpskjutning med artilleripjäser

1940

10/6

Lyckad Lottafest på Visborgs slätt

1940

10/6

Kulspruteskjutning från flygplan

1940

10/6

Tygverkstaden i Fårösund

1940

11/6

Gengasbil i diket, passagerare skadad

1940

12/6

Bil och cykel i kollision

1940

13/6

Hemvärnsövning i Lärbro

1940

14/6

I 18:s paroll: 1,500 poäng på Fria Idrottens dag

1940

14/6

Förberedelser för evakueringen

1940

14/6

Någonstans på Gotland

1940

18/6

Skyddsrummet i Nunnan. Stadsbibliotekets magasin måste utrymmas

1940

19/6

Stora militärtävlingar i Burgsvik

1940

20/6

Cyklisten fick betala skadeståndet

1940

22/6

Regementsmusik

1940

26/6

Beredskapsrevyn ges på Paviljongen

1940

26/6

Originalen gå bort

1940

27/6

Försvarsassistenterna

1940

27/6

Närbilder och episoder från finska kriget

1940

29/6

De gotländska truppförbanden få nattvardsuppsatser

1940

1/7

Albatross — ett 25-årsminne

1940

2/7

Albatrossmännen

1940

2/7

Gotlands Soldattmissionssällskap

1940

4/7

Hemvärnet för Visby

1940

8/7

Hemvärnet för Visby

1940

13/7

Gotlands hemvärn

1940

16/7

Skjutning med artilleripjäser

1940

17/7

Flygdagen på Gotland

1940

17/7

Anslag till byggnaderna vid Gotlands trupper

1940

17/7

Ohygglig olycka vid flottan

1940

19/7

Gotlands Vapens Luftförsvarsdag

1940

22/7

Bombfällning

1940

23/7

Likfynd vid Hablingbo

1940

23/7

Från den gotländska flyg- och försvarsdagen

1940

23/7

En cykelolycka

1940

24/7

Major Eriksson talar i Visby. Festlighet i S:t Nicolai ruin på söndag kväll

1940

25/7

Likfyndet i Petesviken

1940

25/7

Skarpskjutning

1940

27/7

Mineringar utanför Slite, förbjudet att ankra

1940

27/7

Luftskyddstillståndet består

1940

30/7

Kollision i luften, sex flygare förolyckade

1940

30/7

P. S. Olyckans offer

1940

31/7

Försvarstinget i Mästerby

1940

31/7

Tionde dödsoffret från ”Gustaf V”. Även den andre skadade har avlidit på Visby lasarett

1940

31/7

Olyckan på Gustaf V krävde tionde offret

1940

31/7

Militärens hembesök underlättas

1940

1/8

Skarpskjutning med artilleripjäser

1940

2/8

Till insamlingen för Gotlands vapen

1940

3/8

”Fästningen Gotland” inte lätt att ta för en fiende

1940

3/8

Bland bunkers och beredskapsmannar I

1940

5/8

Skarpskjutning med artilleripjäser

1940

6/8

900 miljoner normalljus upptäcka nattlig flygare

1940

6/8

Bland bunkers och beredskapsmannar II

1940

7/8

Bland bunkers och beredskapsmannar III

1940

7/8

Nu ska luftskyddsrummen vara gastäta

1940

9/8

Underofficerare bli officerare

1940

13/8

Skarpskjutning med artilleripjäser

1940

13/8

Fest för militären

1940

16/8

Gott om frivilliga till bevakningstjänst, 60 man från Stockholm till Gotland

1940

19/8

Två flygplan över Gotland

1940

20/8

Gotlands Soldatmissionssällskap

1940

23/8

Militärbil slår volt på Hangarvägen

1940

26/8

Till landstormsområdesbefälhavare

1940

26/8

Visby hemvärn i elden för första gången

1940

27/8

Skarpskjutning

1940

27/8

Flygplan på äventyr

1940

28/8

En militär sorgeakt

1940

29/8

Hemvärnet tar fast form

1940

2/10

Militärmuseum på Gotland

1940

5/10

Hemvärnsövning på södra Gotland

1940

7/10

Spärrballong på gotländskt härjartåg. Strömavbrott och skador på telefonnätet

1940

7/10

Hemvärnet försvarar Mästermyr

1940

8/10

Hemvärnsövningar i Follingbo

1940

9/10

En flygeskader

1940

25/10

Originell kloaktjuv

1940

25/10

Olaga cykellån

1940

30/10

Indragning av Gotlands Folkblad vid militärförläggningar

1940

19/11

Fältpost

1940

12/12

Ryskt flygplan

1941

17/1

Pansarkompaniet på Gotland. Förläggningen går löst på 1 mill

1941

17/1

Luftvärnsbatteriet på Gotland. Kostar 800,000 kr

1941

11/3

Maskinisten slipper ersätta skadan. Arbetsbördan svällde utöver det rimliga

1941

12/3

Landstormsman ringde upp ”Statsrådet”. ”Nu jädrar skall det bli annat av”

1941

13/3

Trogen schäfer gör värnplikt. Arméhundar vid I 18 äro goda rapportörer

1941

15/3

Slite sjömanshem blev kärt hemvist för beredskapsmän

1941

17/3

Beredskapsmännens utspisning

1941

29/3

Treårig, kälkåkande flicka påkörd av kronbil

1941

28/7

Fältpost 18114 vann militärstafetten. Cykelmomentet blev avgörande. Spännande tävlingar i dragkamp och varpa

1941

28/7

Militärt DM i fotboll inledes denna vecka. Lag från I. 18, A. 7 och KA 3

1941

4/8

Fick hjärtslag under simturen. Tragisk händelse i Fårösund

1941

13/8

Tre flygare omkomna vid haveri i går e. m.

1941

13/10

Militärläkaren åtalas för försummelse. Bristande tillsyn på sjukförläggningen

1941

3/11

Skarpa skott mot arrestant. Vakt sköt mot flyende bråkmakare

1941

18/11

Scharlakansfeberepidemien vid I 18 begränsad

1941

22/11

Om sina minnen från Abessinien

1941

25/11

Kvinnliga luftbevakare bra. Stort behov av duktiga ls-chefer för närvarande

1941

26/11

Militär tar upp betor på tre större gårdar. Lottor svara för utspisningen

1941

6/12

Minnen från Abessinien

1941

8/12

Glatt och allvarligt vid Luciafest på A 7. Dråplig ”Luciatävling” under stormande bifall från mannarna

1942

7/1

Återvänder till fronten

1942

8/1

Kapten Sven Hedengren har fått finsk utmärkelse

1942

14/1

Moderniseringsarbetena vid Tofta skjutfält

1942

15/1

Inskrivningsnämnden

1942

15/1

Det var en smula oroligt härom kvällen

1942

16/1

Tofta skjutfält

1942

16/1

Förrådsbyggnader för kustartilleriförsvaret

1942

17/1

Scharlakanfall bland militären

1942

19/1

Även kustartilleri och flottstridskrafter på Gotland skola lyda under M. B.

1942

20/1

Födelsedagshyllningar. Fanjunkare H. E. Hjorter

1942

21/1

Furirbostäder

1942

25/1

Kronan prutar på ersättningskravet

1942

28/1

Sårad i kriget död Visby

1942

28/1

Skänk lektyr till de inkallade

1942

29/1

Löjtnant Per Arthur Lindberg

1942

30/1

En bilkollision

1942

5/3

Krigsvigsel

1942

1/4

Flygmissöde med lycklig utgång

1942

1/4

Flyget fäller mat i fallskärm till Gotska Sandön

1942

9/4

Flygklubbens målflygningar

1942

9/4

Gotländska frågor i försvarspropositionen

1942

9/4

En ödesdiger lek med farliga leksaker

1942

6/5

”Hon som släpar korv över Gotland”

1942

11/5

Nya sjukhusbyggen för gotlandstrupperna

1942

12/5

Flygklubbens målflygningar börja

1942

13/5

En gotlänning på långtrade

1942

18/5

Den svenska hjälpen till det finska vårbruket

1942

20/5

Handgranatolycka i Rone i morse

1942

4/6

Ny chef för TVG

1942

17/6

Krigspolismännen i Rute den 1 maj uppträdde olämpligt

1942

18/6

Krigspolismännen i Rute den 1 maj uppträdde olämpligt

1942

4/7

Militärlastbil med 15 värnpliktiga körde i dike vid Kräklingbo

1942

11/7

Handgranatsolycka vid Hangvar i dag. Liten pojke blev illa skadad vid lek med den farliga pjäsen

1942

26/8

Stenkörning eller skördearbete

1942

15/9

Duktiga gotlänningar

1942

25/9

Långfingrade luftbevakare

1942

4/11

Tre Jehovas vittnen inför krigsrätt i Visby. Representanter för en egendomlig, samhällsfientlig rörelse

1942

7/11

”Jehovas vittnen” vid A 7 frikändes. Hade icke fått formlig order att utföra visst arbete

1942

11/11

Ny krigsrätt mot trotsigt Jehovas vittne

1942

16/11

Åter sprängbojar vid gotländska östkusten - Försiktighet av nöden, anmäl fynd till marindistriktet

1943

2/1

Beredskapsmönstringen i Slite o. Boge

1943

7/1

Rått överfall på julnatten. Underofficer illa misshandlad

1943

11/1

Skarpskjutning

1943

12/1

Gotlänning lär få frihetsmedaljen

1943

13/1

Tofta skjutfält i stort behov av utvidgning. Arméförvaltningen begär 185,000 kr. för ändamålet

1943

14/1

Skjutning med skarp ammunition

1943

14/1

Inskrivning av värnpliktiga

1943

15/1

En bilkrock

1943

18/1

Guldpenna och bok i barnavård KA 3-ligans byte

1943

18/1

Poststationsföreståndaren vid Visborgs slätt avgår

1943

21/1

Krigsrätterna

1943

21/1

En lindrig bilkrock

1943

23/1

Inskrivningsförrättningarna

1943

23/1

Skarpskjutning

1943

23/1

Värnpliktslån

1943

25/1

Kronan prutar på ersättningskravet

1943

26/1

Inbrott på I 18:s underofficersmäss

1943

28/1

Skarpskjutning

1943

28/1

Soldatafton på A7. Allsång, allmänbildning, andakt

1943

29/1

Rymmarens straff fastställt

1943

29/1

Samvetsöm ville ej ta upp morötter

1943

2/2

Flottans män i Visby

1943

2/2

Stortjuvarna och kustartilleristerna Johansson och Carlberg

1943

3/2

Frikännandet av militärläkaren överklagas av M. O.

1943

3/2

Svenskarnas kamp vid finska fronten

1943

4/2

Olyckshändelse under skjutövning

1943

4/2

Hemskyddet under mönstring. Fastighetsägarne försumma sina anmälningar

1943

4/2

Bilvolt på Broväg

1943

4/2

En engelsk spärrballong

1943

5/2

Krigsrätterna

1943

5/2

Kupp mot KA 3 köket avslutning på nattlig stöldraid

1943

6/2

Ulla Billquist

1943

9/2

Krigsmaktens indelning

1943

9/2

Hela regementet på cykelorientering. Stortävling på I 18 om lördag

1943

10/2

Skarpskjutning med artilleripjäser

1943

11/2

Fänrik skadad av exploderande tändhatt

1943

11/2

Fjolårets isolering

1943

12/2

Gotlandsinfanterister

1943

13/2

Byggnadsarbeten vid sjöflygstationen

1943

13/2

Våldsam kustartillerist fick tre månader

1943

13/2

Skjutning

1943

15/2

Flyglarm vållade uppståndelse på söndagsmorgonen. Orsakad av kontakt på alarmledningarna

1943

17/2

Rannsakning med rakknivstjuv

1943

17/2

En kvartett fältartister

1943

18/2

Luftskyddsövning på Visborgs slätt

1943

18/2

Batterichef ställes inför krigsrätt. Efter anmälan till M. O. om olämpligt uppträdande

1943

20/2

Överhettning vållade brand i kronförråd - Värnpliktiga räddade materiel för stora värden

1943

20/2

Klädtjuvarna på KA 3 dömda

1943

20/2

Aggregatombyggnad vållade olycka

1943

22/2

Jehovas vittne är icke underställd krigslagarna

1943

22/2

"Gotlandskavalleriet" har blivit allmänt

1943

22/2

En veteran från boerkriget

1943

22/2

Nattlig fälttävlan vid A 7. Specialtrimning med 41-orna

1943

22/2

Från cykelfältskjutningen på I 18

1943

23/2

Om veteranen från boerkriget

1943

23/2

Små fiskfångster få transporteras med kronans bil

1943

23/2

Hemse luftskyddslån

1943

25/2

Gotlandsinfanteristernas kamratförening

1943

27/2

Skjutning

1943

6/5

”Örlogsposten” får lokalredaktion i Visby

1943

7/6

Dråp på Högklint förövat av Visbybo. Dödligt slag mot A7-volontär. Supkväll som slutade med tragedi

1943

1/7

5 års straffarbete för Högklintsdråpet - Edvin Pettersson dömd av södra häradsrätten i dag

1943

1/7

Vid hemvärnets stridsskola i Vällinge

1943

2/7

Ytterligare tre sökande

1943

13/7

Bombfällning

1943

13/7

Militärambulans på vådligt äventyr

1943

16/7

Arbetskraft till radiostationen i Fårösund

1943

20/7

Brandbomber över Klinten. Luftskyddschefen inspekterar sin personal

1943

21/7

Tygverkstäderna äro trångbodda

1943

23/7

Underhållet av arméns byggnader

1943

23/7

Förskingringarna vid Tygverkstäderna

1943

24/7

Straffet står fast

1943

26/7

Törstande yngling stal tobakskort

1943

27/7

Till förrådsman vid Gotlands tygstation

1943

27/7

Kungl. Gotlands kustartillerikår, Fårösund

1943

30/7

Förskingringarna vid TvG. Domen blev 9 mån straffarbete

1943

30/7

Ny regementsläkare vid I 18

1943

30/7

Militära verkstadsutrustningen

1943

1/9

I 18:s musikkår framträder i radio

1943

2/9

Lotta- och Hemvärnsfest

1943

2/9

Gotlands marindistrikt mm

1943

7/9

Militärbefälet förlägges till gamla S:t Olof. Bästa lösningen, anse militärmyndigheterna

1943

8/9

Högsta domstolen fastställer domar

1943

9/9

En kollision mellan bil och tåg

1943

14/9

Motorkuttern Svanhilds förolyckende

1943

14/9

Överste Kempff tar avsked av A 7

1943

15/9

Stridsskjutning å Tofta skjutfält

1943

15/9

Fältskjutning vid Koviken

1943

17/9

Straffhöjningen står fast

1943

17/9

En gammal veteran

1943

18/9

En dödsolycka inträffade under gårdagen

1943

22/9

Furirkåren I 18

1943

27/9

Nationalbeväringen ändrar namn. Skall hädanefter heta Gotlands befälsutbildningsförbund

1943

28/9

Gotlands befälsutbildningsförbund

1943

28/9

Svanhilds befälhavare fick böta

1943

2/10

Underbefälskurs för sjövärnet

1944

5/1

Sergeant vid A7 har förskingrat 3,416 kr

1944

21/1

Motion om hundgård vid Visborgs slätt. Även vid tio andra regementen

1944

29/2

Rör dem inte!  Olycka med blindgångare vid Blåhäll

1944

15/4

En flaskpost har upphittats och tillställts oss av en läsare av G. A.

1944

18/4

Svenskt flygplan beskjutet i Fårösund igår

1944

28/4

Till kapten vid Gotlands infanteriregemente

1944

28/4

Till bitr. husmor vid KA 3

1944

28/4

Värnpliktig skadad vid explosion

1944

28/4

Militär högtidlighet på hällarna i går

1944

28/4

Sorglig dödsolycka i Hemse. 23-årig man från Grötlingbo vådaskjuten

1944

2/5

Alla trafikanter slogs ”på käften”. Beredskapsmän gick bärsärkagång på Södertorg

1944

5/5

Från allmänheten - Tack

1944

13/5

Bra gotländskt inslag på flygutställningen

1944

13/5

Dansen hos de fältgrå

1944

17/5

I 18-sergeant förskingrade

1944

20/5

Dödsskjutningen i Hemse

1944

23/5

Löjtnant i aktion mot sabotörer? Otrevligt intermezzo vid gotländsk militärförläggning

1944

26/5

Strängt straff för den förskingrande sergeanten vid I 18

1944

26/5

Olyckstillbud vid I 18 depå

1944

26/5

En exploderande tändhatt skadade under övning en värnpliktig

1944

9/6

AIK:s reservlag besegrade Lv 3

1944

9/6

Gammal tanke har tagit form i Visborgsvallen. Idrottsplats har skapats av regementets personal

1944

12/6

Ny stabschef vid militärbefälet

1944

13/7

Bombfällning i natt på östra sidan av Gotland - Gotländska fiskare på farligt område

1944

25/7

Fp 18181 segrade i Mfo:s turnering

1944

11/8

Fastställda krigsrättsbeslut

1944

17/8

Såg bilföraren i syne

1944

17/8

Värnpliktig sköt sig i handen

1944

17/8

Flottist dömd för missfirmelse. - En mån. fängelse – krigsrättsutslag i Visby

1944

9/10

Lettländare hit i tyskt flygplan

1944

23/10

Nya hägringar från Balticum

1944

28/11

Rune Öhman död

1945

16/1

Strafflindring för berusad reservlöjtnant

1945

22/2

Värnpliktig vid P 1 G Kungl. Göta pansarlivgardes kompani på Gotland anträffad död

1945

9/4

En flaskpost har återigen blivit funnen, uppkastad på den gotländska stranden

1945

10/4

Ubåtsjakt utanför Hall - Fiskare såg mystisk båt, flyg eskorterade Gotlandsbåten

1945

20/4

En kraftig kanonad

1945

30/5

Major Gösta Silvén, Visby, fyller på fredag sextio år

1945

15/6

Pojkar drevo till havs på målflotte

1945

15/6

Flygare körde in i Eklunds stenhuggeri

1945

1/8

Den ryska flygdelegation

1945

4/8

Värnpliktig fick en månads fängelse för egenmäktigt förfarande

1945

4/8

30 skolflygplan över Visby

1945

6/8

Två Mustangplan

1945

21/8

Gotlänning som biträdande brittisk attaché i Stockholm. Major Henning Nyberg, konstnär och militär

1945

8/9

Lyckad lekafton

1945

8/9

Strängare straff för den olovliga bilfärden

1945

8/9

Fick ej lindrigare straff

1945

13/9

Olyckshändelse under nattorientering

1945

31/10

Krigsrättens utslag står fast

1945

8/11

Värnpliktig fick löst skott i ögat

1946

2/1

Armén

1946

2/1

Nyårsfirandet vid I 18

1946

7/1

Eldarebefattningen vid I 18

1946

11/1

Föredrag på A 7 av biskop Ysander

1946

12/1

Efterspel till baltfrågan: I 18-kapten avgår som protest mot utlämningen

1946

25/1

Kapten Hedengren har nu fått avsked

1946

29/1

Chefen för marinen

1946

29/1

Lv 3 G på Gotland runt-övning

1946

30/1

Chefen för marinen

1946

30/1

Sprängskott eller vad

1946

4/2

Lv 3 G på marsch Gotland runt

1946

5/2

I 18 på högvakt

1946

11/2

Befälsutbildningsförbundets verksamhet

1946

13/2

Prisskjutning med kanon

1946

15/2

I 18-högvakten presenterad i Dagens Eko

1946

16/2

Militärinterner från Sverige

1946

23/2

Till kommendörkapten av 2:a graden

1946

23/2

Gotlands infanteriregemente

1946

23/2

Från infanteriet till flyget

1946

23/2

Värnpliktig skadad under skidåkning

1946

26/2

Kustartilleriet

1946

28/2

Gotlands militärförenings årsmöte

1946

1/3

Soldathemmet på Visborgsslätt

1946

1/3

Kronan prutar med sig

1946

2/3

Till militärattaché i London

1946

4/3

Slagsmål på Donnersplats

1946

4/3

Tillbaka till I 18

1946

4/3

Kustartilleriet

1946

9/3

Armén

1946

9/3

Kronan ej skadeståndsskyldig

1946

21/3

En eldorkan kom svepande över skjutfältet vid Tofta

1946

27/3

Otukt med 12-åring

1946

28/3

Ny sopförbränningsugn för kustartilleriförsvaret

1946

30/3

Hälsotillståndet gott vid I 18 och A 7 i fjol

1946

30/3

Avsked har beviljats

1946

30/3

VII militärbefälsstaben flyttar

1946

30/3

Till major i armén

1946

20/5

70 inbrott av f. d. visbyfurir

1946

22/5

F. d. visbyfuriren har fler stölder på sitt samvete

1946

11/6

I 18-korpral var stortjuv

1946

27/7

Realistisk flygövning avslutad, eskaderchefen ger gott betyg

1946

30/10

Matförgiftning vid I 18

1946

31/10

Inspektion vid P 1 G

1946

31/10

Matstrejk vid I 18 som protest mot dålig mat

1946

31/10

De militära bildningsråden

1946

1/11

Matstrejken slut

1946

20/11

Menedande ynglingar fick stränga straff

1946

2/12

Krigiska militärer ville ”göra upp”

1946

2/12

A 7:s underofficerskår

1946

2/12

Fältlotta blir cirkellotta

1946

3/12

A 7:s underofficersförening

1946

3/12

Om upprättandet av ett lantvärn

1946

4/12

Från A 7

1946

5/12

Fältbiblioteket delades mellan Endre och Follingbo

1946

7/12

Fårösundsförläggningen

1946

11/12

Gammal soldat och odalman ur tiden

1946

11/12

Från artillerikåren

1946

12/12

Fårösund

1946

12/12

Militärt

1946

12/12

Militärernas Luciafirande. Kaffe och underhållning

1946

13/12

Repetitionsövningar vid kustartilleriet

1946

14/12

Hemvärnsövning i Ganthem

1946

14/12

A 7-värnpliktig överkörd och dödad i Tofta. Föll från pjäsbil under övning i mörker

1946

14/12

Motorcyklister på olycksfärder

1946

17/12

Den sista konserten

1946

17/12

Från infanteriregementet

1946

17/12

I 18 samlade in 179,67 kr. till Lucia

1946

17/12

I 18:s musikkår

1946

19/12

Under militära hedersbetygelser

1946

19/12

En uppskattad kompaniafton

1946

20/12

Byggnadstillstånd

1947

3/2

Bettlande militärer blev slagna i gatan

1947

5/3

Stridsskjutning från Galgberget i mörker

1947

19/3

Furir dödades i Fole-manöverns första timme

1947

7/5

Genomgången utbildning

1947

17/6

50 lådor med torpeder utanför södra Gotland

1947

2/9

Ny skjortmodell prövas vid KA 3

1947

3/9

Närförsvar av kustbefästning filmas vid KA 3

1947

3/9

A 7 firar "Kårens dag" den 7 september

1947

6/9

A 7:s uppvisning vid Bingerskvarn

1947

6/9

Från artillerikåren

1947

8/9

Infanteriregementet

1947

8/9

Från kustartilleriet

1947

8/9

Gotländska hemvärnet hedrar sig

1947

10/9

Fårösund

1947

12/9

Kustartilleriet

1947

12/9

Proviantartiklar I 18

1947

12/9

Proviantartiklar

1947

13/9

Värnpliktiga gick bärsärkagång

1947

13/9

Artillerikåren

1947

13/9

Infanteriregementet

1947

13/9

Krigiskt vid Bingerskvarn

1947

18/9

Maskning kan man inte klaga på å Visborgs slätt

1947

19/9

Flygplan buklandade på Visby-fältet

1947

22/9

Överste Arvid Eriksson

1947

24/9

Skjutvarning

1947

25/9

Från artillerikåren

1947

29/9

Sliteångaren Gaist minsprängd vid tyska kusten. Hela besättningen räddad

1947

3/10

Stridsvagn välte och fattade eld, en skadades lätt

1947

3/10

Fräck tjuv stal pistol från major

1947

2/10

A 7-militärer stal bil till nöjestur

1947

2/10

Två P 1 G-rymlingar gick i polisfälla

1947

4/10

Stridsvagnar röjde brandgata i Hellvi

1947

6/10

Rekrytmarsch för P 1 G blev dramatisk och krävande prov

1947

8/10

Motorcykel mot trupp från I 18, tre blev skadade

1947

8/10

Manskapstorkan svår på gotlandsförbanden

1947

21/10

Vpl. lurade läkare, fick 3 mån. fängelse

1947

30/10

Cabaret på A 7

1947

14/11

I 18:s musikbarack eldhärjad i natt - Noterna och så gott som alla musikinstrument förstörda

1947

15/11

Branden på I 18 svårt slag för musiklivet

1947

17/11

Musikbranden på I 18

1947

28/11

Knallskott i korridor

1947

3/12

I 18-brottare nära döden i går. Stöt mot hakan – hjärnblödning

1948

26/2

Pansarsoldat tvärs genom glasrutan

1948

27/2

Två vpl skadade under lek med en blindgångare

1948

15/3

Utnämningar mm

1948

29/5

Senapsbomb söder om Gotland skadar tyska fiskare

1948

15/6

17 pigga pojkar i tävlan på motorcykel

1948

17/6

Motorcykel kör på bil, två skadade

1948

3/8

Blixten dödade betande A 7-häst, bedövade två personer

1948

6/12

Militärammunition hittad bortkastad öster om Visby

1948

23/12

Vaniljsås vållade diarré vid I 18

1949

26/1

Kokbil i diket i Källunge, tre värnpliktiga skadade

1949

15/3

Stulen väska

1949

16/3

Så var det med den saken

1949

14/5

Brand på Tofta skjutfält

1949

17/5

Brand på Tofta skjutfält

1949

23/7

Realistisk stridsövning kulmen på Försvarets dag

     
     
     
     
     
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig