Föregående sida

Artikelregister till tidningsklipp 1950 - 1999

     

1950

21/2

Pansartrupperna

1950

23/2

Stridsvagnsförare från Visby klämd till döds i tornet

1950

6/3

Under militära hedersbetygelse

1950

6/3

Lördagens muckfester många damers skräck

1950

6/3

Muckande värnpliktig skyldiga till inbrott i fyra bilfirmor

1950

10/3

Signalister ’muckar’ med 100-takt och delade meningar om ’lumpen’

1950

11/3

Bestämmelser

1950

25/4

Rysk minsvepare jagade fiskebåt till Gotland

1950

27/4

Galgberget skall snyggas upp

1950

5/7

Löjtnanten i armén, fanjunkaren i Gotlands infanteriregemente, John F. Söderberg

1950

8/5

Beredskapsträffen på Fårö får efterföljare

1950

8/5

Gemytligt på Fårös beredskapsmöte igår

1950

9/5

Tysk sprängboj i lastrummet på fiskebåt

1950

10/5

Fiskarne togo ombord sprängbojen

1950

10/5

Kamratträff på Fårö i vårsol

1950

25/5

I 18 ordnar kamratträffar

1950

31/8

Välskjutande flygskytt sköt av ”korv” på mitten

1950

17/10

Hemvärnschefen i Vamlingbo vådaskjuten

1950

18/10

En värnpliktig motorcyklist från I 18 skadades

1950

24/10

Stridsladdad granat prydnad i Närhem i tio års tid

1951

15/1

Tre värnpliktiga

1951

27/1

Två Vampireplan på visit

1951

8/2

KA 3-besättning utförde skicklig räddningsbragd. Dansk trålare räddades från förlisning inne på Skenholmens pallar

1951

14/2

KA 3:s musikkår skall dragas in

1951

2/4

Spioner i farten på Gotland

1951

3/4

”Spionerna” var banläggare för orientering

1951

7/4

Överklagat militärt disciplinstraff inför rådhusrätten

1951

13/4

Patrull från I 18 sättes ombord på rysk båt, jagare och flyg på väg

1951

14/4

Ryska motortorpedbåten var engelsman. Kom från tysk hamn för att inspektera fisket

1951

7/6

Drunknande drog ned räddare fyra gånger på 8 m:s vatten

1951

15/8

Grisslehamnsfiskare fick upp fallskärm

1951

15/8

Kadett i Fårösund dog i fotbollsmatch

1951

17/8

Sorggudstjänst i Bunge kyrka

1951

21/8

Svårt skadad vid trafikolycka

1951

21/8

57 skott skakade kryssaren Tre Kronor. Landshövding Hovgard bevittnade eldfest

1951

31/8

Vapenvägrare fick 1 mån. fängelse vid Skogstinget

1951

13/9

Infanteriregementet

1951

13/9

Militärpastorerna

1951

19/9

Knaslund på södra Gotland sprängde militärt förråd

1951

21/9

Ryskt intresse för flottans manövrer? Jättetrålare utanför Herrvik

1951

27/9

Besvärliga följder av försumlig krigare. KA 3-undersökning

1951

15/10

Militära myndigheter lekte grottmänniskor i stabsövning

1951

1/11

I 18-ambulans körde på cyklister. Tre svårt skadade till lasarettet

1951

3/11

Kustartillerikåren

1951

3/11

Infanteriregementet

1951

3/11

Artillerikåren

1951

3/11

Jobbigt men roligt vara flyglotta - Kurser anordnas på flera platser

1951

3/11

Den olyckliga ambulansfärden i bilder

1951

6/11

Pansartrupperna

1951

6/11

Stensättningen för stridsvagnarna

1951

10/11

Sprängboj har flutit i land vid Bursstranden

1951

12/11

Artillerikåren

1951

12/11

En värnpliktig vid A 7

1951

12/11

En ”sprängboj” påstods ha flutit i land

1951

12/11

En minexplosion inträffade i går

1951

13/11

Sprängboj sprängd vid Grötlingboholm av KA 3-personal

1951

14/11

Våld ej trolig orsak till dödsfallet i A 7-arresten

1951

15/11

Underhållstrupp drar åt skogen. Bagare bakar bullar i tält, fältsjukhus kostar 150,000

1951

15/11

Minsvepare på grund vid När under bärgning

1951

16/11

Minan i Närsviken sprängdes under gårdagen

1951

16/11

Infanteriregementet

1951

16/11

Orientering för luftbevakare

1951

19/11

Två sprängbojar som siktats drivande utanför Ronehamn

1951

27/11

Lättmetallmina i land i Östergarn

1951

5/12

Gotl. Lv-befälsförening fick 20 medlemmar vid starten

1951

12/12

Jagare tog ombord sjöofficerare utanför Rone

1952

22/4

Matstrejken vid KA 3 börjar så smått hävas

1952

3/7

Sökandet efter nedskjutna DC 3-an skall återupptas

1952

4/7

Från armélottaskolan på I 18

1952

7/7

Ammunitionsförråd hotades vid brand på Blåhäll i lördags

1952

7/7

Gotlands kustartillerikår

1952

8/7

Branden i Blåhäll

1952

8/7

I 18:s musikkår

1952

14/7

Kryssaren Göta Lejon

1952

15/7

Flottan har sjukvårdsövning med Röda korset på torsdag

1952

18/7

Kustflottans 1. eskader

1952

19/7

Chefen för kustflottan

1952

19/7

Civilförsvaret

1952

21/7

Naken flottist somnade i kyrkoruin i Visby

1952

21/7

Naken karl överföll flicka, nattinbrotten ökar i Visby

1952

22/7

Gotlands kustartillerikår

1952

22/7

Nytt örlogsbesök

1952

23/7

Stora flygmanövrer i augusti och september, Gotland i centrum

1952

24/7

KA:s skjutskola övar på Gotland - Fullträffar på "fientliga" fartyg

1952

24/7

41 lottor får utbildning på I 18 i förplägnads- och expeditionstjänst

1952

25/7

Depåfartyget Patricia med fem ubåtar på besök i Visby

1952

28/7

Amerikanska flygarpojkar besöker Gotland

1952

2/8

Nytt flottbesök

1952

6/8

Artillerikåren

1952

8/8

Pistolskjutande kapten terroriserar Holmhällar

1952

13/8

Gotlands Artillerikår

1952

15/8

Skjutvarning

1952

18/8

Övningsfartyget Falken

1952

19/8

Trevlig FBU-kurs pågår på Fårö

1952

19/8

Skjutvarning

1952

20/8

Skjutvarning

1952

21/8

Andra eskadern ur kustflottan

1952

21/8

Regementets dag

1952

22/8

K-pist slet upp köttsår i hand

1952

22/8

I 18-värnpliktig tände knallskott. 15 dagar i buren

1952

23/8

Regementets dag

1952

25/8

Furir vid flottan slog visbybor på Murgrönan

1952

25/8

Regementets dag firad på I 18, flott regi, sol och festivitas

1952

26/8

Regementets dag

1952

27/8

Gotlands Artillerikår

1952

29/8

Tygstation i SJ:s verkstad

1952

30/8

I 18-kadett tvåa i årets examen

1952

30/8

Luftvärnet slog I 18

1952

3/9

Tjänstebostäder vid KA 3

1952

3/9

Tygverkstad i Visby för 3,3 miljoner

1952

3/9

A 7-värnpliktig vägrade tjänstgöra har nu åtalats

1952

3/9

Gotlands artillerikår

1952

6/9

Gotlands artillerikår

1952

8/9

4 av 19 kvar på lasarettet efter dikeskörning i Tofta

1952

8/9

16 skadade till lasarettet i natt, militärbil gjorde dubbelvolt i Tofta

1952

9/9

Orsaken till Toftaolyckan

1952

9/9

Utredning om Toftaolyckan

1952

11/9

Rikshemvärnschefen besöker Gotland

1952

11/9

Till flaggunderofficerare vid kustartilleriet

1952

13/9

Gotlands artillerikår

1952

17/9

A 7-lag segrade i patrulltävlan

1952

18/9

Kustartilleriet

1952

19/9

Civilförsvarsövningar

1952

22/9

Tandpoliklinik i Fårösund

1952

23/9

Fårösundsfurir spårlöst försvunnen efter lång isolering på Skarvgrund

1952

24/9

Fårösundsfurir spårlöst försvunnen efter lång isolering på Skarvgrund

1952

24/9

KA  3-furiren alltjämt borta

1952

24/9

Fårösundstragedin

1952

25/9

Allt hopp anses nu ute

1952

26/9

Militärbefälhavaren tackar det danska räddningsmanskapet

1952

26/9

Fälttjänstövning

1952

26/9

Värnpliktiga vådaskjutna av träplugg i Fårösund

1952

27/9

Förhandsvisa kustartillerister fick god övning i närförsvar

1952

27/9

Visby hemvärn

1952

1/10

Gotlänning etta vid Ka krigsskola

1952

3/10

Militärtransporter flygvägen

1952

3/10

Tandpolikliniklokalerna i Fårösund

1952

4/10

Gotlands artillerikår

1952

4/10

Gotlands infanteriregemente

1952

4/10

Fyra "ettor" på Sjökrigsskolan

1952

6/10

Kvinnomöten kring försvarsfrågorna

1952

6/10

Gotlands kustartillerikår

1952

7/10

Visby hemvärn

1952

7/10

Visby flygfält utvidgas

1952

8/10

Gotlands artillerikår

1952

8/10

Knut Stålhandske död

1952

21/10

Reservunderofficersföreningen Gutarna

1952

22/10

En olyckshändelse

1952

22/10

Värnpliktig sårad av kula på Tofta

1952

24/10

Moder Svea mönstrar sina unga män

1952

28/10

Militär hjälp till betfälten

1952

28/10

N:a Gotlands lottor på möte i Kappelshamn

1952

1/11

Västra Gotlands lottakår

1952

6/11

I 18-värnpliktig skadad av rikoschett

1952

14/11

Kustartillerikåren

1952

19/11

Jagaren Visby

1952

21/11

Civilförsvaret

1952

22/11

Civilförsvaret

1952

24/11

Drunknade musikfuriren påträffad

1952

24/11

Liket efter försvunne KA-furiren påträffat

1952

24/11

Mina flöt i land i Östergarn. Har legat i sjön två månader

1952

24/11

Kvinnorna och försvaret

1952

28/11

Lastbil mörklade delvis I 18

1952

1/12

Stoftet efter den så tragiska omständigheter omkomne musikfuriren Bo Andersson

1952

1/12

Ett tack till militären

1952

1/12

Utredningsmän vid inskrivningen

1952

6/12

Till vpl fänrikar vid I 18

1952

12/12

Gotlands infanteriregemente

1952

12/12

I 18 bjuder på marschmusik

1952

17/12

Varning för ammunitionseffekter

1952

19/12

Gotlands infanteriregemente

1952

19/12

Värnpliktig fick 4 mån. straffarbete för uppstudsighet

1952

19/12

Gotländsk flygare dödades vid störtning i går

1952

22/12

Till civilanställningsnämnd vid KA 3

1952

30/12

Bengt Ahlins sista färd

1953

16/1

Furir skadad av träpluggssplitter

1953

30/1

Stock ramlade i huvudet på soldat vid sprängning

1953

6/3

KA 3-värnpliktig fick böta för kattplågeri

1953

22/4

Den stora fälttjänstövningen på Gotland har börjat

1953

23/4

Egna trupper ha nu marscherat upp för att slå fienden

1953

24/4

Sambandet mellan bataljonerna brast, men framgångsrika anfall

1953

24/4

Fallskärmstrupper gav försvaret nya uppgifter

1953

25/4

Fälttjänstövningarna avslutade - Slaget om Visby stod i morse

1953

25/4

Egna trupper ha i natt Marscherat mot Visby

1953

20/4

Kul, knäppuppig krigar-kabaré

1953

27/4

Från fälttjänstövningarna

1953

1/7

Liten intervju med svenskbybo i Visby

1954

29/1

Jättesprängskott blåste bort fallfärdig kalkugn i Buttle

1954

29/1

Bikiniröksvamp över Buttlekalkugn

1954

3/2

Ersättning tillstyrks för handelsträdgården vid A 7

1954

4/2

Gotlands artillerikår

1954

4/2

Ny fana för infanteriregementet

1954

4/2

I 18-värnpliktig fick rikoschett i knäet

1954

2/3

Över 200 influensasjuka på I 18. Fälttjänstövningarna inställes

1954

15/3

Gotlands äldste hemvärnsman 80 år

1954

19/3

”Muck” i jazzklubb på I 18 men nya grabbar kommer

1954

20/3

Försök att spränga isen i Ronehamn misslyckades

1954

20/3

En värnpliktig dömd för fylleri

1954

24/3

Militärbil knäckte Toftatelefonstolpe

1954

1/4

Skarpa skott efter flyende hemvärnsmän vid Suderövning

1954

10/6

Kom tillbaka! – pojke hörde inte varningsrop vid I 18-sprängning

1954

10/6

I 18 rustar intensivt inför 100-årsjubiléet

1954

21/7

Operation grävmaskinsbärgning i Elinghems myr med 3 P 1-tanks

1954

10/9

Geting orsakade trafikolycka i Fårösund

1954

18/9

A 7-värnpliktig halkade på stock och skadade ben

1954

29/9

A 7-verkstaden fick vackert pris

1954

29/9

Officerskurs

1954

29/9

Sjöofficersexamen

1954

7/10

Mörkerjakt på fiendefartyg andra nattens utropstecken i slaget om Sveriges Malta

1954

28/10

Militär sprängde Sproge-bro i går

1954

9/11

Inskrivning

1954

15/11

Program från KA 3 blev radiosuccé

1954

15/11

Värnpliktig påkörd - Låg berusad mitt i körbanan - På Västerhejdevägen

1954

23/11

Realistisk civilförsvarsövning på Visbygård

1954

16/12

Fåröbo bröt nacken vid fall från slip i Fårösund

1954

18/12

Fårö-arbetaren dog på fredagen

1955

9/2

Sveriges bästa artilleriförband lät kanonerna dundra inför två överstar på Tofta skjutfält

1955

14/2

Värnpliktig övade ”granatkastning” mot officersbostad

1955

15/3

Full militär slog flicka medvetslös efter lördagsdans

1955

20/4

Kort matstrejk på KA

1955

9/5

”Fientliga” flygoperationer mot Gotland - Duktiga lottor kartlade snabbt

1955

11/5

Världsomseglare

1955

3/8

Hovtång hjälpte KA 3-arrestant till fästmöbesök

1955

5/8

”Sjöräddning” med helikopter

1955

5/8

Jagare stod på grund 1 timme i Visby hamn

1955

5/8

Visbyaffärerna slår igen när ”Op Gute” kommer

1955

6/8

Klart för ”Operation Gute”

1955

8/8

Bortåt hälften av Gotlands befolkning såg. Kustflottan i "Operation Gute"

1955

8/8

Duktiga lottor exeminerade på I 18

1955

9/8

Catalinaplan körde fast på sandbank vid Gotska Sandön

1955

10/8

Fårölots såg ”spök-ubåt” i Norra Gattet - Film-hyrd torpedbåt jagade med trotyl

1955

11/8

Marinmyndigheterna detaljgranskar Fårösundslotsens skiss av ubåten

1955

12/8

Den främmande ubåten sågs vid Lutterhorn även i onsdags

1955

12/8

Försvunnen I 18-vpl. hittad. Kom gående på vägen i Roma. ”Sökte lifta, men ingen ville ha mej”

1955

13/8

T 103 förväxlas med ubåt. KA ökar gångberedskapen

1955

16/8

Nya ubåtsiakttagelser tas med viss reservation

1955

19/8

70 skolungdomar praktiserar som officerare vid I 18 o. A 7

1955

25/8

De främmande ubåtarna kunde inte identifieras

1955

31/8

Herrviksfiskare fann ballong med tidningar

1955

19/9

Flaskpost från Östtyskland till Burgsvik

1955

1/10

Repgubbar

1955

4/10

Ersättning för sprängskadorna

1955

18/10

Mässlokalerna på I 18 förnyas. Underbefälet fick ”eget” hus

1955

25/10

Ett värnpliktsminne

1955

28/10

Skjutolycka på Tofta. I 18-man mister ögat?

1955

2/11

Slitepojke hoppade från 4.000 m. Flygande tunna i spinn över Bråviken

1955

19/11

Bajonett till minne av vpl-tiden

1955

29/11

Vpl-inskrivningarna: En man ville bli fallskärmsjägare. Alltför många önskade sig till A 7

1955

30/11

Regementsläkartjänsten

1955

30/11

Till förste tyghantverkare

1955

30/11

De militära förbanden

1955

6/12

Högexplosiva granater till salu på en auktion i Visby

1955

10/12

Ersättning för sprängskadorna

1955

20/12

Sprängdeg bland avfall på KA 3

1956

10/1

Cigarrett tände bensin på I 18 vid tappning: änglavakt räddade

1956

12/1

Lantbrukarehustru på norra Gotland fann mystisk ballong

1956

13/1

Ballongfynd på södra Gotland

1956

14/1

Colombianare på A 7-kurs

1956

7/2

A 7-kapten till Korea

1956

7/2

Till jägarskolan

1956

8/2

Medaljerad Koreaman

1956

10/2

Köldskadad värnpliktig

1956

13/2

Inryckningsresan var skandalös sade cheferna för A 7 och I 18

1956

27/2

Vpl steg ut bakom buss och påkördes

1956

6/3

”Vinterkriget” i full gång. Rekryter mötte ”rep-gubbar”

1956

6/3

Sjöräddningsplan utfordrade Karlsöfår

1956

12/5

Militärstudier i Kina

1956

16/5

25 gotländska lottor examinerade för signal- och expeditionstjänster

1956

17/5

Statskriminalen utreder spionaffär på Gotland

1956

17/5

50 år fyller på söndag förvaltare J. E. Jonsson, KA 3

1956

18/5

Gotlandspolisen utreder hemlighetsfull historia

1956

24/5

Skolungdom fick skjuta med k-pist på KA 3

1956

4/6

Med kameran hos kampglada och hungriga driftsvärnsmän i Tofta

1956

20/10

”Änglavakt” räddade vådaskjuten värnpliktig vid olycka på Lv 2 G

1956

30/11

Påstådd homosexualitet motiv för utpressningsförsök av vpl på KA 3

1956

6/12

Mystiska föremål över Gotland. Militära undersökningar pågår

1956

8/12

”Tefaten” var meteorsvärmar 30–60 km öster om Gotland

1956

11/12

Hopp i dike vid trippelkrock räddade två vpl

1956

11/12

Åtal väckt mot mc-stjälande A 7-inkallade

1956

28/12

Med båten till Nynäs av misstag. Hoppade över bord och drunknade

1957

1/2

Kapten i pyjamas gav order till värnpliktig

1957

8/2

Toftakriget i full gång. Gamla bilar flygbeskjutna

1957

9/2

Realistisk stridsövning på skjutfältet i Tofta

1957

14/2

Sergeant dödsklämd av bil. Upptäcktes först långt efter olyckan hänt

1957

5/3

Fallskärmstrupper till anfall mot Gotland i morgongryningen

1957

5/3

Tio tons stridsvagn välte och brann i Garda

1957

6/3

Övningen fortsätter

1957

6/3

Övningen fortsätter

1957

6/3

Flyganfall och pansareld vid Garda. Långa marscher i manöverledning

1957

6/3

Bro-värnpliktig skottskadades

1957

8/3

Striden om Gotland går vidare Fiendens flyg lamslår försvaret

1957

9/3

Striden om Gotland går vidare Fiendens flyg lamslår försvaret

1957

13/4

Tjänstemopeder på I 18

1957

13/4

KA 3:s rekryteringskampanj

1957

1/8

I 18-lottor krigar fältmässigt mot myror o luftlandsättningar

1957

6/8

Militärlastbil våldsamt ner i Toftadike

1957

9/8

Värnpliktsvägrare fick 2 mån. fängelsedom

1957

16/9

Lek med lösa skott lördagsnöje på I 18

1957

24/9

Övningsanfall med reaflyg orsak till dödsvolt med militärtraktor

1957

26/9

Gråtmilt missöde i Kräklingbo

1957

28/9

Militärolycka i Gammelgarn

1957

28/9

Nattlig inbrottsvåg i Visby 140 kr, två k-pistoler stals

1957

28/9

Utbildning av ls-pojkar

1957

30/9

Radiohälsning från gotlänning i FN-bataljonen

1957

30/9

Rekordfyrverkeri regementets, tack till löjtnant K. J. Jansson

1957

3/10

De gotländska höstmanövrarna står för dörren

1957

3/10

Gotlänning förolyckades under nattlig rep.-övning

1957

5/10

Förargad värnpliktig duschade kamrat. Fick 4 dagars arrest

1957

5/10

Landsättning från ubåt vid Sysne

1957

5/10

Tre gotlänningar till Gaza

1957

10/10

Gotlands KA-försvar moderniserat. Imponerande skydd mot atomanfall

1957

12/10

Flygplan i luftbron gick sönder. - Vi tar båten – pengarna åter

1957

12/10

De dova kanonbullren

1957

16/11

Fyra KA 3:are fick ”buren”. Rakade skägget av kamrat

1957

20/11

”Rep-gubbe” kom för sent till Visby. Råkade ut för ”bondfångare” på tåget

1957

20/11

Ingen MO-åtgärd mot befälet för pennalism

1957

23/11

Militärpastorerna

1957

5/12

Skadestånd för två vpl. Körkortslös kvaddade bil

1957

5/12

A 7:s övningsuppehåll

1957

18/12

KA 3:are blir helikopterförare

1958

13/2

Stridsvagn i dike i Stenkumla. Vpl slungades av och skadades

1958

1/3

1500 man, flyg o. atombomber i fältmanöver på norra Gotland

1958

6/3

Grisblod, slask och solsken under vårkrigets första dag

1958

8/3

Eld upphör i Gotlandskriget efter slutstrid i Follingbo

1958

27/6

Plankande I 18-värnpliktig kokade ihop rövarhistoria

1958

28/7

Värnpliktig mycket illa skadad vid motorcykelolycka på Fårö

1958

31/7

Motorcykelolycka på Fårö krävde dödsoffer

1958

15/8

F. d. Visbyofficer blir chef för den nya FN-bataljonen

1958

16/8

Robotprov i Fårösund. Försvarssteg framåt

1958

21/8

Fanjunkare Sven Grönlund livräddare

1958

22/8

26 rekryter trivs och lär vid A7:s bilmekanikerskola

1958

3/9

Häftiga stridsbombsanfall mot Skenholmen Storövning med 200 flygplan o. 2.500 man

1958

5/9

Radarbombfällning norr om Fårö 100 Lansenplan i lyckad aktion

1958

5/9

Överfurir vid KA 3 blir avsatt. Hovrätten fastställde Visbydom

1958

15/10

I 18-löjtnant är fylleriåtalad. Hotade två civila med stryk

1958

15/10

Napalm brände P 1 G:are

1958

27/11

Danska korvetterna hit fredag middag

1958

29/11

Muck väntar danskarna. Visbyvisit slutet på värnplikt

1958

1/12

Danska korvetterna

1959

31/1

A 7-tält brann upp. 20 man förlorade kläder

1959

14/5

A 7 centraliserar förråden

1959

9/6

A 7-kapten hos främlingslegionen, hemma efter 1000-milatripp på mc

1959

14/6

10.000 jubileumsgäster på ”Slätten”. Blått och vitt är färgerna på regementets vackra fana

1959

17/6

Rea-plan i Visby-krasch

1959

12/8

Lyckad landning på flygfältet i Visby med punkterat noshjul

1959

13/8

Lyckad landning på flygfältet i Visby med punkterat noshjul

1959

14/8

Praktikantkurs på A 7 för 31 elever

1959

15/8

Sprängningsövningar vållade skogsbrand på Tofta skjutfält

1959

15/8

Kustisar på kamratträff

1959

18/8

Wire från flygplan antände skog vid Skrubbsbanan

1959

19/8

Kapten från I 18 chef för kompani i FN-bataljonen

1959

20/8

Marinchefen närvarande i Fårösund då robotutbildningen presenterades

1959

20/8

Samtal med en trevlig robot

1959

21/8

Robotmissöde i Fårösund. Nya CT-20 dök ned i havet

1959

27/8

Varning för skjutning och bombfällning

1959

28/8

Två gotlandsvärnpliktiga till Gaza

1959

31/8

I 18-kapten FN-observatör

1959

4/9

Nya män till Ghaza

1959

26/9

”Sara” räddar nödställda

1959

28/9

Bang krossade skyltfönster

1959

29/9

"Slitebangen" stridsladdade bomber. Felfällda eller tappade vid Asunden

1959

29/9

Stort luftkrig. 16.000 man, 500 flygplan

1959

29/9

Fältmässig koslakt i öde lada på norr

1959

30/9

I vilkas händer hamnar vårt flygfält? ”Atombomb” fälls i årets fälttjänstövning

1959

1/10

Med motortorpedbåt på minutläggning. Hastigheten ibland uppe i ”flygfart”

1959

1/10

Regementsläkare

1959

1/10

Regeringen har ogillat

1959

2/10

Höstens stormanöver: ”Fientliga” Gotlandsförband invaderar. Strider i Östergötlands skärgård

1959

3/10

Skeppades över och deltog i fastlandsmanövern

1959

3/10

P 1 G har fått hit ny stridsvagn

1959

3/10

Kul och spännande knog, sa 7. komp. som var med om invasionskuppen

1959

5/10

Fiskebåt bombskadad utanför Sysne, två vpl till lasarettet

1959

5/10

Vagn välte på I 18. Vpl skadad

1959

5/10

Atomsmäll i Visby. Flygfältet angreps

1959

6/10

Värnpliktiga nära klämmas av vältande vagn

1959

6/10

Attack med motortorpedbåt spännande äventyr i natten

1959

20/10

Värnpliktig brännskadad på I 18 vid skyddsutbildning mot napalm

1959

27/10

I den rådande höststormen kom en stor helikopter svävande över hustaken

1959

18/11

Dansövningar på A 7

1959

23/11

Generalen med på lottastämman. Utmärkt föredrag om fältkurs

1959

25/11

I 18-vpl i kläm mellan två bilar i en skolhall

1959

26/11

16-årig Fårösundsbo svårt skadad av sprängkapsel

1959

28/11

Sköt på logementet mm

1959

11/12

Landskapsvapnet på uniformen nu militär giv under år 1960

1959

11/12

Stridsvagn mot träd. Lastbil mot stolpe. 3 skadade på manöver

1959

14/12

100-tals flickor kom till Cabaré Lussekatten på I 18

1959

15/12

”Kvarten” Wester ”söt” Lucia på A7:s luciaafton

1959

17/12

Fårösund Sveriges Cape Canaveral

1959

18/12

Motorcykel stulen vid I 18

1960

6/2

KA 3-officer dödad vid helikopterolycka - Ingen såg haveriet - Tre offer

1960

11/2

I 18 blir först i hela Sverige med ny madrass åt soldater

1960

15/2

Under militära hedersbetygelser

1960

30/3

Kvar i tjänst efter pensionsåldern

1960

30/3

Visby blir ubåtsbas

1960

31/3

Nytt från bilkåristerna

1960

2/4

Kvar i häkte

1960

2/4

Artillerikåren

1960

8/4

Två som var med i Odense och Oslo berättar om den nionde april 1940

1960

13/4

”Flygande tunnor” och napalm överraskade vid stridsövning

1960

13/4

A 7 har fått modern haubits med en skottvidd på 1,5 mil

1960

14/4

Militärbefälhavaren

1960

14/4

FN-observatörer

1960

14/4

Värnpliktiga

1960

25/4

Examensskjutning på Tofta

1960

26/4

Luftbro med värnpliktiga

1960

26/4

En drivande mina

1960

4/5

Artillerikåren

1960

4/5

Helikopterförare

1960

5/5

I 18 blev militära handbollsmästare

1960

7/5

Armén

1960

7/5

I 18-befälet

1960

20/5

Kustflottans första ubåtsflottilj

1960

21/5

Arrestanter på A 7 slog sönder arresten

1960

25/5

Äldst bland hemvärnarna

1960

30/5

Gösta Silvén 75 år

1960

30/5

Arméorganisationen

1960

30/5

Flygvapnet till Visby

1960

2/6

Dyra knallskott

1960

3/6

Flygplan skrämde hästar i panik. En skadad slaktad

1960

3/6

Allekviatinget

1960

7/6

Ordensregnet

1960

10/6

Militärpastor

1960

11/6

Vpl. dömda för tjänstefel

1960

14/6

Major Danckwardt-Lillieström vid Fälttygkåren

1960

17/6

Flygplan in i stationsbyggnaden. Hotande tillbud avlöpte lyckligt

1960

18/6

Ny båttyp från marinvarvet vid KA 3

1960

19/6

Sjövärnstävling med gotländskt deltagande

1960

22/6

Kamratträff

1960

4/7

Kustartilleriet

1960

4/7

Till fanjunkare vid I 18

1960

5/7

Tjuvjakt med poänger när rattfull flygarvärnpliktig knyckte visbybil

1960

5/7

Kapten Hugo Struve och Gertrud Höjer medaljerade i Wien

1960

8/7

Fältflygare nödlandade Sk 16 på flygfältet vid Katrinelund

1960

11/7

Utnämningar vid KA 3

1960

13/7

Militärpastorerna

1960

15/7

Tygtekniska kåren

1960

15/7

Robotskjutningarna

1960

16/7

Gotlands infanteriregemente

1960

16/7

Friluftskonsert

1960

16/7

För rymning dömdes en värnpliktig

1960

16/7

Atomsmäll i Hejnum när lottor avslutade 14 dagar lång kurs

1960

17/7

Statsrådet Skoglund fick åka hem med militärplan

1960

18/7

Tygtekniska kåren

1960

18/7

Robotskjutningarna

1960

20/7

Militärpastorerna

1960

20/7

Hedersplakett

1960

27/7

Från artilleriet

1960

30/7

Artillerikåren

1960

30/7

Till hedersledamot i amerikanska marinen

1960

1/8

Fältläkare S. Hansson 50 år

1960

8/8

Till kompanichef i den nya Ghazastyrkan

1960

10/8

Lyckat FBU-läger på Blåhäll. Deltagare från hela landet

1960

19/8

14-årig Fåröpojke träffades av löst skott från kpist

1960

20/8

Blandat

1960

30/8

F. d. Visbybo i dödskrasch med rea Blackout enda teorin om haveriet

1960

9/9

Vapenstöld ur militärförråd

1960

27/7

Nya inbrott i vapenförråd på Gotland

1960

29/9

Kulturtidning på I 18

1960

30/9

Skjutglada sextonåriga visbypojkar stal fyra pistoler och 3.300 skott

1960

30/9

Militärplan blev skadat vid Stenkumlalandning

1960

4/10

Lugn start av gotlandskrigarna men i dag väntas atombombning

1960

5/10

Gotlandskriget: Atombomber vållade panik. Luftlandsättningar i natt

1960

5/10

Olja och grafik på I 18. Erkänd kvartett utställes

1960

6/10

Årets rekryter i jägarplutonen gör livet surt för sin fiende

1960

6/10

Till krigsskolan

1960

6/10

Militärpastorerna

1960

8/10

Kriget slut, tack o. lov för sömniga repgubbar

1960

8/10

C. H. Stierncreutz von Schulman. 75 år

1960

10/10

Gotländskt försvar bjöd på skarp åskådningsundervisning

1960

11/10

Soldater på I 18 sköt på logementet

1960

11/10

Ronehamnsfiskare hittade torped från kriget i havet

1960

14/10

Bär militären bajonetter under rocken på stan?

1960

14/10

14 uttagna från I 18 och A 7 till Kongo

1960

18/10

Rökgranat användes att röka ut bisvärm vid KA 3

1960

19/10

Hemvärnssamariterna på tävling i Stånga

1960

19/10

Dödskörning i Björke i fjol behandlas av Allekviatinget

1960

20/10

Vådaskott på I 18

1960

22/10

Militärpastorerna

1960

22/10

Arvodesbefattning

1960

26/10

Våt och jobbig nattmarsch för tävlande infanterister

1960

27/10

19 värnpliktiga i jätteslagsmål. Fylleri, misshandel o. hot

1960

27/10

Rysk ballong har väderinstrument till Dyple i Tofta

1960

28/10

Konstutställning på I 18

1960

1/11

Gotländsk hälsning från Kongo

1960

11/11

Militären får ”betledigt” en vecka

1960

11/11

Behov av fler gotlandslottor. Intensiv nyrekrytering pågår

1960

22/11

Gotlänningar hem från Kongo

1960

24/11

Bärsärkagång på Strandgatan kostade yngling dryga böter

1960

24/11

Flickskoleflickor gäster hos lottor

1960

25/11

Luftvärnsbatteriet

1960

26/11

Till marinläkare

1960

26/11

Artillerikåren

1960

26/11

Till major vid Linköpings försvarsområdesstab

1960

30/11

Militär får ledigt 7 januari

1960

2/12

I 18-vpl fick Köpenhamnsresa

1960

3/12

Visbyarbetare dödsskjuten

1960

8/12

Tio militärer och ett gevär sysselsatte rådhusrätten

1960

19/12

Klang och jubelmuck vid KA 3

1960

21/12

Ny fältflygare

1960

21/12

Muckarfrossan på förbanden får bot med dans och spex

1960

22/12

Utskeppning av de vpl

1960

22/12

Böter för knallskottskastning

1960

23/12

Knallskott vid hamnen avslöt ”muckarfest”

1961

13/1

90 på gotländska förband söker till Gazabataljonen

1961

21/1

Luftvärnet

1961

21/1

Gräddade våfflor på logementet men fick inte ha mjöl i skåpet

1961

9/2

”Man hånskrattade när jag sade att jag skulle lumpa på Gotland”

1961

14/2

Militär stjäl största antalet cyklar i Visby

1961

17/4

Fullgjort ett halvårs tjänstgöring som löjtnant och plutonchef i Svenska FN-bataljonen i Ghaza

1961

20/4

Tyska torpedbåtseskadern anlöper Visby i morgon e. m.

1961

21/4

20-årig militär svårt skadad. Klämdes av lastbil mot vägg

1961

22/4

Skadade Eskilstuna-ynglingen mår bättre efter operation

1961

22/4

Västtyskt flottbesök i Visby

1961

24/4

Leverskadade ynglingen åter sämre

1961

25/4

Den skadade från Smittbacken med ambulansplan till Lund

1961

28/4

Värnpliktig avled efter visbyolycka

1961

29/5

Nya utbildningsformer vid I 18 har gett mycket goda resultat

1961

3/6

I 18-chefen tackade manskapet men varnade för okynnessprängning

1961

7/6

Svenska flaggans dag firad med biskopstal i sommarsol

1961

7/6

Svenska flaggans dag i Fårösund

1961

10/6

”Vaktparad” i Sommarvisby

1961

12/6

Visby hvo vann ksp-skjutningen. Sexton femmannalag ställde upp

1961

13/6

Armélottor lär foto och expedition vid gemytlig treveckorskurs på I 18

1961

16/6

Dragonkasernen vid Kajsarport måste stå kvar

1961

30/6

Populär lottakurs på I 18 avslutas efter tre veckor

1961

1/7

Flera lottor på visbykurs

1961

1/7

Kronan säljer mark och byggnader i Stenkyrka

1961

8/7

Värnpliktiga skadade när militärtält brann

1961

24/7

Tusenhövdad publik vid Ejmundsbro bevittnade minnesstenens avtäckning

1961

26/7

Minneshögtiden vid Grens av hembygdskärlek fylld

1961

26/7

Norra Gotland Sveriges Cape Canaveral Lv sköt ner roboten ”Tjelvar” i går

1961

19/8

Värnpliktiga rymde från I 18 bodde med flickor i Brisund

1961

19/8

Unga kanonskyttar på Tofta

1961

22/8

Värnpliktiga skadade under övning i Othem

1961

2/9

1.700 repövar på Gotland

1961

8/9

Militärpastorerna

1961

11/9

Repdags på Gotland i dag. Flesta förbanden på Sudret

1961

12/9

Motortorpedbåtar kolliderade utanför Gotland – fem skadade

1961

12/9

I 18-kadetter i Paris

1961

13/9

Atomskyddsfilm spelas in på I 18. Arméns filmdetalj besöker Gotland

1961

13/9

Ungdom till frivillig luftbevakning

1961

13/9

Välkommen på A 7

1961

13/9

Lansen-planet slog ner på åker intill Gute i Bäl

1961

14/9

Lansen-planet slog ner på åker intill Gute i Bäl

1961

14/9

Korpral, mjölnare, slaktare och finsnickare på gamla dar

1961

22/9

10 från gotländska förband till Kongo

1961

22/9

Amiralsbesök i Fårösund

1961

4/10

Invasion i När avslöt fältövningen. ”Drakarna” hittade ej rätta kyrkan

1961

4/10

Generalmajor Janse död

1961

6/10

Repförbanden rycker ut

1961

7/10

Infanteriregementet

1961

7/10

Generalmajor Pehr Janse in memoriam

1961

9/10

I 18-kapten hemma efter tjänst som FN-observatör i Jerusalem

1961

11/10

KA 3-figur till ny FN-bataljon i Kongo

1961

12/10

Överste Gillberg avtackar repsoldater o. KA-personal

1961

16/10

Bunkerbrand på Visborgs slätt

1961

16/10

Minnesstenen över Garde compani värdigt avtäckt på Hemmor backar

1961

18/10

Rökgranat användes att röka ut bisvärm vid KA3

1961

20/10

Få ”kronvrak” vid visning av begagnade bilar på A7

1961

10/11

Plutonfälttävlan på I 18 krävande prov i dåligt väder

1961

11/11

Plutonfälttävlan på I 18 vanns av Befälsskola K

1961

15/11

Värnpliktiga på KA 3 med många åtalspunkter

1961

17/11

Åtal för skottet vid I 18

1961

18/11

Troppfälttävlan för A 7:s krigare. Slidkniv och haubits i utrustningen

1961

22/11

Fyra värnpliktiga erkände stölder och förstörelse

1961

24/11

Fröken ville hugga ved. Trotsade KA 3-stängsel

1961

25/11

Engelskt på A 7

1961

1/12

Karl XII:s dödsdag firad

1961

4/12

I 18-soldater till Köpenhamn

1961

7/12

50 dagsböter för dödsskottet på I 18-banan

1961

14/12

Hem från Kongo

1961

14/12

Militär krock

1961

14/12

Dagsböter för ”olycka med tur” i visbykorsning

1961

14/12

Furir slapp ersätta förlorad A 7-materiel

1961

20/12

Pansartrupperna

1961

20/12

Två gotlänningar hem från Kongo

1961

20/12

A 7-vpl fick ett gott betyg av chefen vid utryckning

1961

22/12

Gotlänningen ledde erövringen av Tshombes gendarmläger

1961

27/12

Stora kanindrevet på I 18

1961

27/12

Förordnanden

1961

28/12

Lv-kapten från Visby till U.S.A. för studier

1962

15/1

Gammalt båtsmanstorp i lågor. Realistisk övning i Stenkumla

1962

27/2

Flygfänrik omkommen då en ”tunna” störtade

1962

15/3

Gotländsk flygare vigd till griftero

1962

16/3

Drivande mina på ostkusten

1962

26/3

Lv 2 G övertar Lv 2:s standar och marsch

1962

26/3

Till fanjunkare vid militärmusiken

1962

29/3

MUL 16 fick assistera motorseglare

1962

31/3

Många militära utnämningar

1962

3/4

LV 2:s standar till gotlandsdivisionen

1962

5/4

ÖB på kort gotlandsbesök. Var här som flygare 1929

1962

5/4

Militär räddade fritidsområde från vattenskador

1962

7/4

Gotlandskriget fick ganska blöt upptakt

1962

7/4

Militärens tunga fordon mosade sönder vägen Träkumla-Stenkumla

1962

11/4

Imponerande skjutuppvisning blev Gotlandskrigets epilog

1962

11/4

Missbelåtna soldater

1962

11/4

Bensinstöld ur bil kostade 10x2 dagsböter

1962

12/4

Vpl skadad i ögat av splitter från löst skott

1962

13/4

Fälttjänstövning vid A 7

1962

14/4

Militär på mörk väg

1962

17/4

Hårda bud från I 18 om fotbollsplan

1962

17/4

Änglavakt för militär bilförare och lottor

1962

18/4

Militärmusikens uppvisning fint musikaliskt evenemang

1962

18/4

Militärmusikens uppvisning fint musikaliskt evenemang

1962

19/4

Infanteriregementet

1962

21/4

Infanteriregementet

1962

28/4

Övningsuppehåll

1962

10/7

REP-krig i Sanda

1962

27/7

Farväl till Fårösund för luftbevakningskurs

1962

27/7

”Halland” i Slite

1962

2/8

Flygplan rev väskindelada

1962

4/8

40 FBU-are på Toftakurs. Ende gotlänningen kapten

1962

24/8

Okänd ubåt vid Gotland mitt i kustflottans övning

1962

25/8

Främmande ubåten låg innanför svenska jagarna

1962

27/8

I 18-träff för ”50-åringar”

1962

8/9

Militärmusikerna i ny uniform

1962

10/9

Militärer nära att innebrännas då förläggningstält eldhärjades

1962

25/9

Tilli Dahlgren årets bilkårist

1962

29/9

Vpl rymmare åter till ungdomsfängelse

1962

29/9

Skifte på KA 3

1962

29/9

Dag Hammarskjölds minnesfond mm

1962

16/10

Muckarskivor

1962

16/10

Ny kårchef för Visbys armé- och marinlottor

1962

16/10

Livlig verksamhet bland gotländska bilkåristerna

1962

17/10

Vpl åtalas för att ha suttit på kamrats skarpladdade kpist

1962

18/10

Fin medalj till Hemsebo

1962

26/11

Vinterinryckning på Gotland ger välkommen övningstrupp

1962

26/11

FBU-förbundet på Gotland firar 50-årsjubileum 1964

1962

29/11

Vemodsfullt avsked efter tjugosju år som lottachef

1962

14/12

Vågbrytare vid KA 3?

1962

14/12

Lucia hos KA 3-are

1962

15/12

Decembermanövern har avslutats. Båtar hindrade skarpskjutningar

1962

19/12

I 18-klagan

1963

29/1

Nu har de kommit…”P 18-Bassarna” fast egentligen är de "solisar"

1963

20/2

Hemmet där soldaterna trivs

1963

21/2

Landets största flyglottaskola i Bunge. Inemot femhundra elever i sommar

1963

28/2

32 värnpliktiga ur A 7 får nu vinterutbildning

1963

28/2

Det blir inget bröllop. Därför åtalas KA 3:are

1963

24/3

Dimma stoppade flyg och kustartillerister

1963

22/4

Luftlandsättning på låtsas. Drabbning väntas vid Slite

1963

24/4

P 18-kokvagn på Södertorg då Adelsgatan blir gågata

1963

27/5

Rysk robotmanöver driver bort fiskare

1963

28/5

Idag far Gotlands-fiskarna på nytt mot sovjet

1963

17/6

Lektion till sjöss för marinlottakurs

1963

20/6

Tingstädebonde tvingas att flytta? Åkrarna blir militärfält. Nekar att sälja. "Vi exproprierar"

1963

21/6

Avslutning vid Bungelägret. Nöjda unglottor flyger hem

1963

24/6

Två på segelutflykt drunknade vid Fårö

1963

2/8

Kransnedläggning till havs – minnesstund över de två drunknade soldaterna vid KA

1963

5/8

Drunknad KA 3:are återfunnen?

1963

5/8

Furir på P 18 med skarpladdad pistol

1963

5/8

Furiren var ”skötsam”

1963

6/8

Brutet ben för korpral

1963

16/8

Giiiiiiiiiiiv akt! Formering till salu!

1963

17/8

Jagare i Slite

1963

21/8

Krock bil-flyg DC:3-propeller skalade av tak

1963

22/8

Gotlänning ångrar ej 6 hårda kustjägarår

1963

28/8

F. d. visbyfurir landade på väg med helikopter

1963

22/10

Värnpliktig KA 3:are fick vådaskott i bröstet

1963

22/10

Vårdas för chock efter vådaskottet

1964

22/8

Tre skadades vid övning av granatsplitter i tält

1964

22/8

De har haft dåligt med sömn på sistone

1965

2/1

Stenkyrkabo vådasköt sig med k-pist då han skulle skjuta in 1965

1965

11/1

Skadegörelse på tre parkerade bilar vid P-platsen på P 18

1965

30/1

Visby hamn svår även för ubåtar

1965

24/2

Reaplan får skulden för krock med tjur

1965

24/2

”Bilkyrkogården” på P 18 - Olaglig säger visbypolis

1965

27/2

Fem hedersnålar utdelade på P 18

1965

1/3

Var det ubåtsövningar Eva II råkade ut för?

1965

1/3

Garage för tre miljoner

1965

9/3

Gotlands tre yngsta militärer: Har bassarna det så bra?

1965

12/3

MILO försvinner men man bygger ut mer än tidigare

1965

12/3

Gotlands försvar är friskt

1965

12/3

Flygvapenpojkar hos Bråvalla flygflottilj

1965

16/3

Kongogotlänning ställs inför rätta

1965

26/4

Stångaborna återigen värst mot fienden

1965

26/8

De två bästa P 18-soldaterna

1965

8/9

P 18-Tanks förstörde strand

1965

18/9

Sjukhusfärd för fem värnpliktiga. Skadades då vagn slog runt på A7

1965

4/10

Desperat värnpliktig gick till attack med automatgevär. Hela regementet hölls i belägringstillstånd

1965

5/10

Häktning för mordförsök i P 18-fallet?

1965

5/10

Hur lätt når man ammunitionen? Kronan är utan skuld till dramat Skotten inlåsta!

1966

18/1

30.000 för många M

1966

11/2

Krigare i vävstol

1966

10/3

Skyddsområdet på Gotland. Utlandsturist får åka till Sudersand

1966

22/3

Lottakurs i Fårösund avslutad

1966

23/3

Polis, militär, tull undersöker 90-tal ryska båtar vid Faludden

1966

13/6

Lottor vid Fårösund tränar luftbevakning

1966

14/6

Bassarna lär sig barnavård

1966

16/6

Lottaläger i Bunge

1966

12/12

Muck-yra präglade Visby-helgen. Fylleri – misshandel – skadegörelse

1966

20/12

Soldat på Lv 2 dog av hjärninflammation

1966

23/12

Första gången på 23 år firar de jul tillsammans

1967

24/1

Visbyyngling stal brev och pengar från sina kamrater

1967

24/1

Smitare blev avslöjad i gräl vid P 18-kiosk

1967

25/1

Föräldrar reagerar mot ”KA 3-vykort” − Är det rätt med krigspropaganda bland 11-åringar?

1967

15/2

Arrest för befäl. Tog ut förskott

1967

16/2

Brandtillbud på KA 3

1967

16/2

20 man i betongkupol militärt försök på ön första gången i landet

1967

18/2

P 18-soldaterna klarade sig bra i skyddsrummet

1967

18/2

Kapten P G R Rydell

1967

22/2

Fågelbo på P 18 orsakade matstrejk

1967

6/3

Motorkurs för FBU:are

1967

7/3

GT-serie om FN-gutar på Cypern 1

1967

9/3

GT-serie om FN-gutar på Cypern 2.

1967

11/3

GT-serie om FN-gutar på Cypern 3.

1967

13/3

GT-serie om FN-gutar på Cypern 4.

1967

14/3

GT-serie om FN-gutar på Cypern 5.

1967

18/3

Härdande fjälliv för A 7-konstaplar

1967

20/4

Överste Hjukström anmäld till MO för att bedriva politisk propaganda

1967

23/4

Arméchefen: Överstens tal var ej politiskt

1967

26/4

Anfall i Kappelshamn

1967

3/5

111 ”repgubbar” skriver till MO och begär ny utredning om talet på P 18

1967

3/5

Fria ord. ”Repgubbarnas” brev till MO: ”Generalen hörde bara fem av 250!”

1967

3/5

P 18-soldater lagar mat

1967

3/5

Fanjunkare åtalas för att han misshandlat arrestant

1967

5/5

Nu får ”repgubbarna” svar av sin general

1967

5/5

Huka er - gubbarna har just laddat om

1967

5/5

Visby till kungs för armémusiken

1967

23/5

Kasserat populärt på P 18

1967

31/5

Bilkårister från hela landet lär terrängfordon på Gotland

1967

7/6

Här flyter 300.000 ton betong från Ronehamn

1967

13/6

Visbyartillerist sköt bäst om Kungapokalen

1967

22/6

En fräckis för prinsen?

1967

23/6

Överstens tal var ej politiskt

1967

23/7

100-talet flickor på FBU-läger

1967

29/7

”Vägra värnplikt” på Toftavägen

1967

10/8

Så lär gymnasister försvar i Visby

1967

10/8

Palme och Erlander smet från militärvakt för att hinna med Fåröfärja

1967

12/8

Inget nytt i förhören med Palme. Gjorde han verkligen något fel

1967

16/8

Automatfest på P 18 i dag

1967

16/8

Palmefallen anmäls till JO och MO

1967

17/8

Krig på Kräklingbo backe

1967

18/8

Bomber från Gotland

1967

23/8

För 14 dagar sedan stoppade de kommunikationsministern när ha var på väg till Fåröfärjan…

1967

23/8

P 18 först med målkamera i stället för granater!

1967

24/8

Efter fiskafänget förhör om Palme

1967

24/8

GT med ”havets vinthundar” över Östersjön

1967

25/8

Soldater från P 18 skådespelare hos Ingmar Bergman

1967

31/8

Detta hade Erlander att säga om Palme

1967

5/9

Gotlänningarna får gott betyg av militärpolisen

1967

6/9

Fyra Visbyfänrikar från världens äldsta krigsskola

1967

6/9

Vpl Lennart Frisell finalslog KA-chefen i Fårösunds-tennis!

1967

7/9

Nu har de fått sin första kontakt med militärlivet

1967

7/9

3.000 militärer i övning på Gotland

1967

7/9

Verkstadsskola invigd på KA 3

1967

9/9

”Skjutfältet” blir skydd för sjöfarare till Visby

1967

11/9

Helikopter från Gotland räddade fyra i nöd på vrak

1967

18/9

Svenska Lottans Dag firades i Fårösund

1967

3/10

Nu har vi fått en kanon på biblioteket i Visby

1967

9/10

Kronprinsen såg på KA 3:s slutövningar

1967

12/10

Hurra för Lv!

1967

12/10

Dansk fiskare i helikopter till Visby lasarettet

1967

20/10

Jag läste under dödshot som soldat i Nazityskland

1967

20/10

Barlingbo-bon Ivar Ericson Hässleholm 60 år

1967

22/11

Kom hem efter 30 år i Amerika. Räddades till livet av hemsedoktor

1968

15/1

Bärsärk föredrog militärpatrull framför polisen

1968

22/1

Minnen från Nationalbeväringens dagar med bakgrunden och humoristiska händelser

1968

29/1

FBU:are fick lära behärska kp-bilar

1968

12/2

I dag bjuder KA 3 på "Automatkaffe"

1968

19/2

Poptopp på KA 3

1968

22/2

Gotländsk journalist sårades i Vietnam

1968

22/2

Namnbyte för Gotlands luftvärnsdivision

1968

23/2

ÖB-nej till sammanslagning Gotlands läns med Stockholms

1968

3/3

A 7 skjuter ”horisonten runt” vid bataljonsövning på Sudret

1968

16/3

”Pueblo-jakt” utanför Gotland

1968

22/3

Kulsprutorna till Gotland

1968

3/4

200 soldater på Tofta kämpar för extra permis

1968

4/4

De fick två lediga dagar

1968

9/4

A 7:are - Lv 2:are

1968

10/4

Fruar och fästmör besökte P 18 – A 7:s äktenskapsskola

1968

10/4

Militärmusiken på turné bland gotländska skolor

1968

11/4

A 7 militärmästare i bilorientering

1968

23/4

Lv 2 landets näst bäst kår

1968

23/4

KA 3 upphör med ambulansjouren

1968

23/4

Underhållning för Gotlands alla soldater

1968

24/4

Visbypolis följde spänt TV-pjäs

1968

24/4

Stor show på A 7 i kväll

1968

24/4

Tack för muckarfesten

1968

25/4

Bosse Parnevik var toppen!

1968

25/4

Guldutdelning vid A 7-avtäckning

1968

25/4

Värnpliktiga underofficerare höll förbundsråd

1968

30/4

Ett 40-tal lottor

1968

30/4

FBU samlade till kurs i pansarteknik

1968

30/4

Lottadag på P 18

1968

6/5

Tips åt ”färsk” FN-gute

1968

7/5

Lycklig dag för Peder!

1968

8/5

Traktorsläp vurpade 15 vpl till sjukhus. Kurva togs för snävt

1968

8/5

Bestal flickan medan kompisen kysste henne

1968

8/5

Stockholmsarkitekt till kungs för att få semestra på Fårö!

1968

18/5

Fräck biltjuv fast i Visby

1968

21/5

Även ”kungen” sade nej till Fåröturisten

1968

21/5

Militär på kurs

1968

5/6

Här diskuterar furiren militärlivets avigsidor med sin kompanichef men…

1968

8/6

Kadetter körde av vägen efter restaurangbesök

1968

10/6

Gott betyg åt öns luftförsvar

1968

10/6

Hemvärnare belönade

1968

12/6

Toppintresse för lottakurserna

1968

8/7

General på Gotland får kommandotecken

1968

8/7

KA 3-utbildning

1968

8/7

P 18-aktuellt

1968

13/7

300 flyglottor slutade kurs i Bunge på fredagen

1968

27/7

Överstelöjtnant Uno Engström

1968

1/8

De skjuter skarpt på semestern

1968

7/8

P 18-soldat vådaskjuten

1968

9/8

P 18-översten: Soldaten med cellskräck kan slippa arresten om han inte står ut

1968

10/8

Fårösundskapten omkom vid flygolycka

1968

10/8

Vid militärmusikkårens marsch

1968

13/8

P 18-soldaten med cellskräck. Klarade bara en dag i arresten. Sedan måste han till sjukhus!

1968

14/8

Gösta Lundberg

1968

21/8

Körde in på skjutfältet — åtalas

1968

30/8

3,4 km ”pansarvägar” färdigbyggda vid P 18. Skonar vanliga vägar

1968

31/8

”Lützen-dimma” när ”fi” drevs i sjön vid Visby

1968

4/9

250 Ryckte ut. 270 Ryckte in. Vid P 18 i går

1968

4/9

22 ryska loggböcker flöt i land på Fårö

1968

5/9

Lv-soldater belönades

1968

5/9

Vpl frikändes för missfirmelse mot korpral

1968

5/9

Okänt plan ”bangade” över Klinte

1968

6/9

Sista inskrivningen på ön?

1968

7/9

De skulle hem på permission…  Helikopter från Gotland störtade – 10 dödades

1968

7/9

Helikoptern funnen på 100 m djup?

1968

7/9

”Plötsligt höll jag mig fast vid en vrakspillra”

1968

7/9

Gotländsk livräddare var snabbt på platsen

1968

7/9

Tillverkare av typen Vertol 107 är Boeing i USA

1968

9/9

Ännu inga resultat av svepningar efter störtade helikoptern

1968

14/9

Danskt flottbesök av 200 man i Visby

1968

25/9

Underofficerare dömdes för salva på sidan om båt

1968

25/9

Var beredda på flyg-buller. Stora övningar vid Gotland

1968

2/10

Därför har de bullrat över ön i drygt en vecka

1968

5/10

Nu drillas repgubbarna på Tofta. Stridsskjutning i går – manöver i dag

1968

5/10

Vapenvägrarförening på ön

1968

6/12

Kvaddade mot militärkolonn förare skadad

1968

7/2

Flygvapnets gamla stolthet lämnade Visby – per båt

1969

16/1

Smet från förbandet −  minns inget om det

1969

16/1

Lv 2-are fick skyddstillsyn för rymning till Schweiz

1969

30/1

JO och P 18:s överste svarar kapten Sture Karlsson

1969

31/1

Nu JO-anmäler P 18-fänrik JO-utredaren

1969

3/2

Beredskapen på Fårö knäckte min hälsa

1969

5/2

Nu är det P 18-kaptenen som anmäls av översten

1969

8/2

Piller mot Hongkong-influensan provas på Gotlands värnpliktiga

1969

28/2

Bunge-flygfältet blir bilbana?

1969

29/2

Kapten Sture Karlsson frågar i rikspressen

1969

3/3

FBU-försvar mot radiostyrda mål på Blåhälls-kurs

1969

4/3

De flyger i kavaj....

1969

4/3

Rustmästare Gösta Ekman

1969

5/3

P 18-chefen svarar JO om Pippi och hemliga papper

1969

6/3

Fria ord.  Varför bråkar Karlsson

1969

1/4

Avtackning på P 18 utan försenade medaljer

1969

10/4

Mellanöl prövas på markan

1969

11/4

Skjutvarning

1969

12/4

Nej, minan hade inte exploderat

1969

16/4

Hälsofarlig stridsvagn rullar på P 18. Risk delvis avhjälpt

1969

17/4

700 soldater övar i busken. Gerillakrig i dagarna tre

1969

21/4

Pop och puss på P 18-muck. Cecilia Stam i Exhuset

1969

23/4

Sju glada och goda krigare från P 18 firade i Köpenhamn

1969

23/4

Utryckningsassistenterna på A 7

1969

1/5

Fientlig flygverksamhet rapporterad över ön

1969

3/5

Villa Villekulla hotas av rivning

1969

7/5

Nu är den här, desertörfilmen. Bombhot vid Stockholms-premiär. Desertör med i filmen bosätter sig på Gotland

1969

8/5

”Släpp in mig”

1969

19/5

AB:s bragdmedalj till fru Thüring

1969

31/5

9 unglottor invigdes i Visby

1969

9/6

Öl och stekar stals vid KA 3

1969

9/6

Överfurir dödad i Lärbro-vurpa

1969

10/6

Livligt på Visby flygplats

1969

11/6

Det är de här som bullrar över oss

1969

13/6

Britt på A 7

1969

14/6

Stort spaningspådrag sökte förgäves det saknade flygplanet

1969

17/6

Flygare utanför Lummelunda. Nödlandade på havet

1969

19/6

Helikopter hämtade skadad på Sandön

1969

25/6

”Ny” flyglottaskola invigd

1969

14/7

Robert Sylvias minne

1969

24/7

Pappa krigar, mamma solar och lillan leker på Fårö

1969

13/8

Punktering orsakade haveri med Draken

1969

13/8

Draken-plan kvaddat på Visby flygplats

1969

20/8

Får skjutningarna på Tofta fortsätta trots att marken är torr som krut?

1969

22/8

Fastlandssoldater på ön får oftare frisedel!

1969

23/8

Salmonellan stoppar Kårens Dag på KA 3

1969

23/8

Fälttjänstövning

1969

28/8

Stormdygn över Gotland. Värnpliktig drunknade vid storm-bad i Hellvi

1969

28/8

19-årig värnpliktig på P 18 drunknade vid Hellvi

1969

28/8

Hemvärnstanken föddes på Gotland

1969

29/8

Den värnpliktige ej påträffad

1969

29/8

Avslutningsövning

1969

1/9

Frivilliga försvarets dag drog 2000

1969

4/9

Spydigt på A 7

1969

4/9

Värnpliktig blev retad till olydnad

1969

4/9

Fälttjänstövning

1969

11/9

”Arméstabskapten” åtalas P 18-papper i olåst låda

1969

12/9

Senapsgas eller inte. Vad finns det i sjön

1969

12/9

Muckarfestens kassör förskingrade pengar

1969

12/9

Utmärkelser

1969

12/9

2-3 ton krigsmateriel sänks varje år i sjön norr om ön

1969

27/9

Veckans profil. Birgit i närbild

1969

1/10

Värnpliktiga har många fritidssysselsättningar att välja på i Visby

1969

25/10

”Emden” nr 4 för första gången i Sverige

1969

25/10

Stormen nära förkorta det tyska besöket

1969

7/11

Nu får verkligen militären god mat

1969

24/12

Slitebröder firade jularna under krigsåren

1970

19/1

Skarpa skott - mot P 18:s matsal som måltavla från flera håll

1970

20/1

Överste Hjukström − Rundhänt uttalande om P 18:s disciplin

1970

20/1

15-talet vpl har hörts om skotten

1970

21/1

Två har erkänt P 18-skjutningen. Flera inblandade

1970

30/1

Två värnpliktiga klarade 30-meters bilvolt på Blåhäll

1970

27/2

Repgubbarna till ön igår med flygvapnets nya jätte

1970

6/3

A 7-granat nära att träffa sovande soldater i Tofta!

1970

7/3

F. d. A 7-major blir attaché i Warszawa

1970

9/3

Insamling startad vid ”Soldathemmets dag” för ett nytt hem i Visby

1970

24/4

K E Hilding Visby, 50 år

1970

29/4

175 reste hem med samma plan

1970

8/5

Norra Gotland segrade I FBU:s patrulltävling

1970

28/5

Öst och Väst möts i Visby

1970

4/6

Nyinryckta blev retade på A 7. Gick till anfall

1970

10/6

Högre Visby-officer anhölls för bedrägeri

1970

10/6

Värnpliktiga uoffs förening fyller 15 år

1970

23/6

Lottachefer på ön lät nya argument för vårt försvar

1970

1/7

P 18-chfen delade ut guldklockor

1970

1/7

Medaljer

1970

2/7

De praktiserar med kanon

1970

4/7

Mc-förare skadad på P 18

1970

6/7

1.000 vid Soldathemmet

1970

8/7

66 lottor på Blåhäll

1970

9/7

Överfurir fick 20 dagars arrest

1970

9/7

P 18 tackade trotjänare - Kapten och musikdirektör

1970

9/7

Signalister 30-årsjubilerade

1970

9/7

Nio ungdomar fick ”göra rekryten”  14 dagar på KA 3

1970

14/7

107 lottor avslöt kurs vid FBU-lägret på Fårö

1970

1/8

Fyller 50 år

1970

1/8

Öland till Gotland i går 320 flottister invaderar stan

1970

5/8

Vpl brännskadad vid kamin på Fårö

1970

25/9

Jetplan störtade i Kräklingbo. 26-årig pilot omkom

1970

26/9

Värnpliktig på KA 3 skadades till döds

1970

26/9

Stjärnmannekäng hos Bilkåristerna

1970

21/11

Postplanet har störtat

1970

21/11

Övningslarm i natt i Visby

1971

19/1

Krävs på 4.000 för skjutolycka med KA-kanon

1971

21/1

50 dagsböter för värnpliktig som inte sprang

1971

2/2

Haveriflygare åtalas. Bröt mot spritregler

1971

6/4

Idag kommer den  – kaptenens bok om hans överste

1971

10/4

A 7-officeren som blev chef för Europas största schäfer-kennel

1971

16/4

Gamla bilden

1971

3/6

Han är vår man i lumpen

1971

5/6

När Gotland mobiliserade 1914

1971

12/6

”Torpeddivision” till Visby. Gotlänning blir sällan flottist

1971

6/7

Gotländska beredskapsmän i TV-film i kväll klockan 19

1971

14/7

Vår man i lumpen

1971

31/7

Då jagade hela I 18 de sista fria russen

1971

17/8

Gotlandsbefäl åtalas tog mat i fältförråd

1971

20/8

Officerare vid P18 kräver avtalsverket på stort skadestånd

1971

20/8

540 västtyska flottister på stan

1971

20/8

Biskopen hälsar tyska flottan

1971

23/8

Tyskar på flottbesök nedlade kransar vid Albatross-graven

1971

23/8

Återuppstoden efter Normandie

1971

23/8

Tack för hjälmen

1971

23/8

Krig i miniatyr på ”Garnisonens dag”

1971

24/8

Farväl, min flottist

1971

17/9

Vi ligger på bräder och halm

1971

17/9

Rakar sig i skogen

1971

21/9

Skjutvarning

1971

28/9

Han har det farligaste jobbet på ön. Röjer upp efter flyganfallen

1971

28/9

Rep-soldat skallskadad vid olycka med kanon

1971

29/9

Skadade soldaten mår bra

1971

4/10

Gotländska gerillan måste pinka på knä. Men Hoburgsgubben räddades

1971

4/10

Sylt till pannkakan kom med fallskärm

1972

8/1

Han har klarat torpeder i Östersjön och indianer på sydamerikansk strand

1972

5/4

Två värnpliktiga skadade

1972

12/4

Sex värnpliktiga inför tingsrätten för lydnasbrott

1972

14/4

Åtta värnpliktiga värnpliktiga skadade

1972

1/6

Inbillade sjukdomar

1972

7/6

Visby får brittiskt örlogsbesök på fredag

1972

8/6

Värnpliktiga skadade vid olycka med jeep

1972

1/7

I dag blir kaptenen major

1972

16/8

Dålig flotta för Gotlands försvar

1972

28/8

Den gamla bilden

1972

29/9

Bang-72. Experiment vid Hoburgsgubben

1972

4/10

Missöde med rökgranat - militär bröt benet

1972

6/10

Latringropen

1972

6/10

Tog befäl över det anonyma förbandet. Gotlands flygchef har inga flygplan

1972

7/10

I går bröt kriget ut på Gotland

1972

7/10

Tre ton potatis går åt

1972

9/10

Det är många militärer som utnyttjar Fårö-färjan just nu

1972

9/10

I går bröt kriget ut på Gotland

1972

10/10

Fienden ger sig ej KA 3 hårt trängt

1972

11/10

Nu är det slut på ”Gotlands-kriget”

1972

11/10

De tunga kanonerna i gotländska kriget

1972

11/10

En krigsmakt i miniatyr. 400 fast anställda på KA 3

1972

11/10

Generalmajor Kjell Nordström till rep-soldaterna: Ni har kämpat väl men är inte färdiga

1972

11/10

Generallöjtnant Ove Ljung: Neptun ett viktigt led i skapandet av ett starkt försvar

1972

11/10

Vi femton om repövningen

1972

11/10

Bertil från Hogrän en mönstersoldat

1972

11/10

Rudolf har haft det bäst

1972

11/10

Fiendens sista brohuvud slogs

1972

11/10

Redaktör Stein protesterar: ”Vi blev inte överraskade”

1972

14/10

Repsoldaternas hemfärd gick utan intermezzon

1972

14/10

Extra rep-vecka

1972

17/10

Bara kvinnor på Majstregården vid experiment med ljudbangar

1972

18/10

A 7 övertar 20 hektar av toftabor

1972

19/10

Skadad repsoldat har anmält FBU:are för stöt med gevär

1972

27/10

Nytt förbandsbibliotek för 400.000 invigdes på P 18

1973

1/2

Riskerar sitt liv för en ersättning på hundra kronor

1973

15/3

Militärer skadades då buss vurpade

1973

15/3

USA-plan på svenskt territorium vid Fårö

1973

20/3

Bråk med läkare på P 18 tillbakavisas i yttrande till JO

1973

29/3

Tveksamt om andan är god på A7

1973

5/4

Överstelöjtnant Stig Ferdfeldt

1973

14/6

Stenciler vid P 18 förverkas

1973

20/6

För första och sista gången - Översten i arresten

1973

20/7

Han ryckte in i det militära med hela sin familj på Fårö

1973

21/7

Den genom drunkning bortgångne....

1973

23/8

När roboten lyfter

1973

25/8

Sjunde västtyska eskadern löpte in

1973

25/8

Tyskt örlogsbesök i Visby hamn

1973

27/8

Tysk gudstjänst i Östergarn och krans på Albatross-graven

1973

1/9

A 7 på tredje plats i armémästerskapen

1973

6/9

Skenholmen mål vid stor flygövning

1973

11/9

Generalen delade ut guldur

1973

13/9

Hundratals följde sjödramat utanför Visby. 25 meter från räddningen när motorn stannade

1973

14/9

Student 43: Erik Nygren, Kristianstad. När det är för grått sticker jag upp och tittar på solen

1973

14/9

Klintebo borta på sjön. Tom båt hittades

1973

14/9

Fälttjänstövning

1973

17/9

Garageplan på P 18 blev borggården i Stockholm

1973

19/9

Granat hamnade trettio meter från restaurang

1973

24/9

Den gamla bilden

1973

24/9

40 gotländska FBU:are går högvakt

1973

24/9

Skjutvarningar

1973

24/9

Gotlänningarna vaktar slottet

1973

25/9

Nu står repgubben på post

1973

26/9

Flaggan åter i topp

1973

27/9

Den gamla bilden. Albatross-tyskarna reser hem

1973

8/10

Värnpliktig svårt skallskadad i vurpa. Förd till Karolinska

1973

31/10

Utmärkelser på förbanden

1974

18/5

Marinchefen talade i Fårösund: Vi ska slå dem på sjön

1974

22/5

Jakten slut vid Kappelshamn. Ubåten kom undan

1974

24/5

Spaningen gav inget resultat

1974

25/5

På utflykt med minutläggare

1974

29/5

27 bilkårister deltar i grundkursen på A 7

1974

29/5

Fienden höll stånd vid Tingstäde i natt. Hektiska dygn för repsoldater

1974

15/6

Flög kanske till ett museum. Sista ”Tunnan” lämnade ön

1975

9/7

Det visar rapport från ÖB: Luftrummet vid ön kränktes!

1975

12/7

Det var en ren olyckshändelse

1975

5/9

Ett gotländskt levnadsöde: Mårten Sturtzenbecher

1975

2/10

Behöver man rep-öva för att hålla i en kvast

1975

2/10

Så blev min man rep-gubbe för andra gången

1975

2/10

Här börjar sex sidor rep-extra. Mycket pengar går upp i rök när de skjuter

1975

6/10

Det var en kränkning: Utländsk u-båt och flyg utanför Gotland

1975

7/10

Två tog med sig familjerna till FN-tjänst i Gaza

1975

8/10

Seglade hit med hela sin familj till rep-månaden

1975

8/10

Sändes att inspektera krigsfångar i Sovjet

1975

9/10

Nytt larm vid Gotlands-kusten. Okänd ubåt jagad

1975

15/10

Den gamla bilden: De gick i I 27:s furirskola 1923

1975

20/10

”Hemvärnschefs-paret” avtackades

1975

10/11

Den gamla bilden: En öl utanför markan

1975

11/11

Generalens stabschef flyttar. Tar hand om marinofficerare

1975

11/11

De fick bilkåristernas kungliga medalj

1976

 

Ka 3-löjtnant räddade livet på Uppsala-bilist

1976

21/2

Tullkryssare kom till Klintehamn med övergiven rysk torpedbåt

1976

23/2

Båten kvar i Klinte

1976

24/2

Den ryska båten tog temperaturprov

1976

26/2

25-årig vapenvägrare matstrejkar. Ska försöka hålla ut i sju veckor. Dömd andra gången till fängelsestraff

1976

26/2

Ewert Trofelt har avlidit

1976

5/5

KA 3-värnpliktig skadad under räddningsuppdrag

1976

11/12

Gutes 800-meterslöpare blev chef för I 2 i Karlstad

1976

3/7

Han var matros på Albatross 1915

1977

10/9

Beredskapsår på glada Fårö

1977

10/9

Det var under beredskapens kritiska dagar

1977

27/9

Oro när P 18 sköt i mörker

1977

28/9

Flygande repgubbe övade på landsväg i Kräklingbo

1977

28/9

Flickorna blev fotograferade vid flottbesök i Visby

1977

15/10

”Jag ville inte ta emot pistolen av tysken…”

1978

20/2

Vem försökte sätta eld på A 7:s bilar

1978

7/10

Nu belönas grabbarna som avvärjde storbrand på A 7

1978

17/10

Vapen förvarades felaktigt - Automatkarbin, k-pistar och kulspruta är stulna

1978

18/10

Fem har anhållits för vapenstölderna

1978

19/10

Två erkänner ytterligare en vapenstöld

1978

28/10

GA-läsarna tycker. Vi ångrar att vi stal vapnen!

1979

14/2

KA 3-värnpliktiga vådaskjutna av befäl

1979

21/2

Befäl avlossade olycksskottet

1979

27/3

Nytt missöde vid övningsskjutning - Projektil träffade hans båt

1979

28/3

Genomgång med befäl efter skjut-olyckan

1979

10/4

A 7 på plats i sjuttio år

1979

9/6

Första gången sedan kriget: Finskt örlogsfartyg i Visby

1979

20/6

Trotjänare vid KA 3

1979

26/6

Slut på genomfart vid P 18

1979

5/7

21-åring bränd av spritkök

1979

31/7

Förr i tiden: Tysk spärrballong blev ’gränsfall’ för Atlingbo-Väte

1979

31/7

Nytt tillstånd för Albatrossdykningar?

1979

30/8

Högsta beredskap…

1979

10/9

Regementets dag samlade över 1 200

1979

10/9

I täten på paraden: Bocken Harald

1980

5/3

De avtackades för sin tjänst på A 7

1980

8/3

A 7-are slipper åtal

1980

8/3

De är på norra Europas modernaste soldathem

1980

22/3

Svenska hemvärnet föddes på Gotland

1980

27/3

A 7-chefen avtackade ”bassarna” som sjukskrev sig

1980

29/3

De väntar på en kokbok för armén: Det skall bli mera grönsaker i armén i lumpen

1980

29/3

Tack, tack, tack, tack

1982

15/5

Rysk båt i brand vid ön

1982

27/5

Svår skjutolycka vid KA 3. Värnpliktig skadad då skott från kanon träffade KA-båt

1982

27/5

Eld utbröt i hytt där den värnpliktige fanns. Projektil avsedd för bogserat mål träffade KA-båt vid Norra gattet

1982

28/5

Ännu oklart vad som orsakade KA 3-olyckan

1983

2/9

Pansarinspektörens avskedsvisit på Gotland. ”P 18 kan aldrig läggas ned”

1983

6/9

Fyra grabbar från Ganthem firade ”muck” hos fotografen

1983

7/9

Inblåst på ”Benguela” hade bråttom till färjan

1983

9/9

Orientering på natten inte lockande för öns militärer

1983

17/9

Är gotländsk flygare fånge i Sovjet?

1983

19/9

Heltidspräst för öns värnpliktiga

1983

22/9

På vakt medan TV sände

1983

26/9

De hade kökskommendering på I 27

1984

10/8

Birgit Thüring död

1985

8/3

Överste Urban Sobeus

1985

9/7

Bra soppa trots att det är många lottor som är kockar

1986

5/8

”PECKE” – P 18-befälet med VM-medalj i sikte

1986

9/8

Stora flottbesök i Visby! 179 danska flottister gör ön

1986

9/8

Sveriges främste ubåtsjägare

1986

15/8

681 utlänningar har bett att få besöka Fårö i år

1986

16/8

Nato-övning med 35 000 man hålls nära Gotland

1986

18/8

Slutövning för de värnpliktiga

1986

27/8

Främmande ubåt utanför Gotland

1986

28/8

Spaningarna forsätter

1986

28/8

Försvarsutskottet på besök

1987

4/3

Militären testar "Cadden"

1987

11/3

Nu ska alla FN-gotlänningar träffas i Visby

1987

16/3

Förr i tiden

1987

21/3

Gutar i FN-tjänst

1987

21/3

P 18 får ny kasern på Visborgsslätt

1987

26/3

Krav från gotländska riksdagskvinnor

1987

26/3

Militärövning

1987

30/3

Förr i tiden

1987

30/3

Ett säkert vårtecken på Fårö: FBU-lägret hissar flaggan

1987

6/6

Vädursstaty gladde generalen

1988

16/3

Avspärrning för mina vid lasarettet. Men det var bara en boj

1988

16/3

Mina i Visby − men den var helt ofarlig

1988

22/3

Sveriges sämste soldat på P 18

1989

2/3

Nu ska de värnpliktiga visa att de kan sköta sig

1989

7/3

Viss optimism hos en gotländsk FN-observatör vid Iran-Irak-gränsen

1989

18/3

Bassar och befäl muckade på båten utan att ”mucka”

1989

18/3

MKG vill ha en ny kasern

1989

18/3

Trotjänare avtackades vid KA 3

1991

5/1

Marinens besparingar slår hårt mot Fårösund

1991

9/1

Sovjetiskt attackplan störtade i Östersjön

1991

9/1

Sovjetiskt attackplan störtade ytbärgare räddade två

1991

10/1

Anlagd brand på A 7-området

1991

13/1

Officerskåren skall fira två år

1991

18/1

Stal P 18-vapen. Två står åtalade

1991

24/1

Rallyförare hos P 18-soldater

1991

12/2

Visbyförbandens delegater till värnpliktskongressen

1991

27/5

Tre kpistar stals ur förråd

1994

13/1

Nyutnämnda fänrikar

1994

17/1

Fullträff på A 7:s besökshelg

1994

19/1

Han tar befälet över öns militära försvar

1994

28/1

Skadades när FN-kolonn utsattes för granatattack

1997

22/4

En död, en svårt skadad.  Militärfordon från FMB fattade eld efter krock mot träd i Hejnum

1997

22/4

Värnpliktig dog efter avåkning vid Tingstäde

1997

23/4

Tekniskt fel på fordonet kan ha orsakat olyckan

1997

23/4

De sörjer sin döde kamrat

1997

23/4

Bildnotisen / Tommy Söderlund

1997

25/4

Fortsätter i dag att undersöka olycksbilen

1997

26/4

”Kriget” flammade upp på ön

1997

28/4

Första storövningen med nytt digitalt observationssystem

1997

3/5

Veljo Pärli blev riddare av estländsk Örn-orden

1997

3/5

Gotlänning ny hemvärnschef

1997

6/5

Amputation i nöd för att rädda sin kamrat. Beröm till två FMB-värnpliktiga

1997

7/5

”Enda chansen var att kapa hans ben”

1997

10/5

76-åring man hittad svårt medtagen i stridsvagnsspår

1997

16/5

Monument på slätten

1997

17/5

Militär utryckning i civila kläder

1997

22/5

Ska ammunitionen bärgas eller ligga kvar i Ramträsk

1997

23/5

Bildnotis / Stig Hammarstedt

1997

29/5

De Geers flygtur utreds nu av jurister

1997

30/5

Åkte stridsbåt med familjen

     
     
     
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig