Till huvudsidan

Visborgs slätt 1888 - 1900

Karta 1888-1900

Karta 1903

Karta 1910

Karta 1937

Karta 1941

Karta 1945

Karta 1964

Karta 2000

Karta Omgivningen

 

Numreringen enligt FortF:s byggnadsregister

Vid sökning på kartorna så är det siffrorna efter punkten i fastighetsbeteckningen som gäller.

K0025.001

Kanslihus

K0025.152

Skjutbana B  (Östra skjutbanan)

K0025.002

Kasern II "Graip"

K0025.157

Skjutbana E

K0025.003

Kasern III "Gute"

K0025.160

LV-boden

K0025.004

Kasern I "Gunnfjaun"

K0025.161

Målbod / Förråd

K0025.005

Matsal

K0025.165

Sanitetshus RU-lägret

K0025.006

Gymnastiksal

K0025.170

Truppservice / Materielserviceförråd

K0025.007

Bastu

K0025.171

Truppservice / Materielserviceförråd

K0025.010

Garnisionssjukhus

K0025.172

Pluton- och kompaniförråd

K0025.011

Förråd / Vapensmedja

K0025.173

Pluton- och kompaniförråd

K0025.012

Skid- och Vallningsbod

K0025.174

Pluton- och kompaniförråd

K0025.020

Torkanläggning

K0025.175

Pluton- och kompaniförråd

K0025.021

Förråd (Väbelns bod)

K0025.179

Expedition RU-lägret

K0025.022

Förråd (Maskinistens smedja)

K0025.180

Förråd RU-lägret

K0025.024

Lägerhydda / Intendenturförråd

K0025.181

Förråd blindammunition

K0025.027

Proviantförråd

K0025.182

Kokhus RU-lägret

K0025.028

Källare (fd Regementstrumslagarens)

K0025.183

Övnings- och vårdhall

K0025.030

Snickeri / Glasverkstad / Förråd

K0025.184

Skjutbana C och D (Västra skjutbanan)

K0025.042

Manskapsbarack norra

K0025.185

Motormaterielförråd

K0025.045

Officerspaviljong / Marketenteri

K0025.186

Spolhall

K0025.047

Fordonsuppställningsplats

K0025.198

Kallförråd A7

K0025.053

Expeditionsbarack

K0025.201

Skärmtak fordon

K0025.062

Kungsladugården förråd

K0025.202

Skärmtak fordon

K0025.063

Kungsladugården förråd

K0025.203

Skärmtak fordon

K0025.063a

Transformatorstation

K0025.204

Garage

K0025.063b

Transformatorstation

K0025.206

Förläggning

K0025.063c

Transformatorstation

K0025.207

Målmateriel

K0025.063d

Transformatorstation

K0025.208

Skärmtak stridsvagn

K0025.063e

Transformatorstation

K0025.209

Förråd

K0025.063f

Transformatorstation

K0025.210

Förråd

K0025.063g

Transformatorstation

K0025.211

Målbod

K0025.064

Stridsvagnsgarage- verkstad CUT mm

K0025.212

Förråd

K0025.070

Hundgård / Målförråd

K0025.213

Expedition 3 st

K0025.071

Landstormsbod / CÖF

K0025.214a

Ammunitionsbod

K0025.072

Förråd fd Sopbod

K0025.214b

Ammunitionsbod

K0025.074

Ammunitionsförråd

K0025.215

Badhus / Idrottsbod / Musikpaviljong

K0025.076

Ammunitionsförråd

K0025.216

Körplanen med förrådsbyggnad

K0025.077

Ammunitionsförråd

K0025.217

Förråd

K0025.078

Exercishus

K0025.218

Förråd

K0025.081

Brandstation

K0025.222

Målbod

K0025.082

Hangaren / Skjuthall

K0025.223

Målbod

K0025.083

Värmestuga

K0025.224

Brandbana

K0025.084

Värmestuga skjutbana A

K0025.225

Indikeringsbana

K0025.085

Fältförråd - Mobförråd

K0025.226

Provkammare "Gaskammaren"

K0025.086

Varmgarage / Motorskola mm

K0025.227

ABC-bana

K0025.087

Tandpoliklinik

K0025.228

Cykelställ mm

K0025.089

Kasern IV "Havde"

K0025.229

Kasern V "Bysen"

K0025.090

Stridsvagnsgarage / Transportcentral

K0025.230

Förråd A7

K0025.093

Idrottsplats

K0025.231

Förråd RU-lägret

K0025.098

Vedförråd

K0025.232

Förråd RU-lägret

K0025.103

ABC / ISB - baracken

K0025.233

Expeditioner RU-lägret

K0025.105

Musikbarack / Sjukvårdsutbildning

K0025.234

Expeditioner RU-lägret

K0025.106

Officersbyggnad / Underofficersmäss

K0025.235

Förråd

K0025.107

Fältarbetssal

K0025.236

Förråd

K0025.109

Torkhus / Hemvärnsbarack

K0025.237

Förråd

K0025.110

Expeditionsbarack

K0025.239

Förråd Wisborgsmässen

K0025.114

Branddamm

K0025.240

Förläggningsbarack

K0025.115

Förråd ABC-fältet

K0025.241

Förläggningsbarack

K0025.116

Provkammare

K0025.242

Förläggningsbarack

K0025.117

Stridsvagnsgarage / Stridsvagnsverkstad

K0025.243

Förläggningsbarack

K0025.118

Utbildningsammunitionsförråd

K0025.244

Förläggningsbarack

K0025.121

Perstorp / ABC utbildning

K0025.245

Expeditioner RU-lägret

K0025.122

ABC-förråd

K0025.246

Expeditioner RU-lägret

K0025.124

Maskinverkstad, Lokalvård mm

K0025.247

Expeditioner RU-lägret

K0025.125

Expedition

K0025.249

Idrottsförråd

K0025.139

Skjutbana F

K0025.250

Skärmtak

K0025.141

Drivmedelsförråd

K0025.251

Miloverkstad

K0025.142

Drivmedelsförråd

K0025.252

Förråd miloverkstad

K0025.143

Drivmedelsförråd

K0025.601

Stab- och Förvaltning

K0025.145

Hemvärn / Frivilligavdelning

K0025.703

Kungsladugården

K0025.146

Garage

K0025.704

Kungsladugården

K0025.147

Garage

K0025.705

Kungsladugården

K0025.148

Militärresturang "Hwitstierna"

K0025.706

Kungsladugården

K0025.149

Övnings- och vårdhall

K0025.708

Kungsladugården

K0025.151

Skjutbana A

K0025.710

Kungsladugården

       
       
       

Äldre numrering på kartan

8

Maskinistens vedbod

134

Gamla Tältlägret

9

Latrin

135

Soldathemmet

13a

Cykelförråd

136

Skulbod

13b

Cykelförråd

137

Köksträgård

14

Vagnsskjul, cykelförråd

138

Planteringsland

15

Tvätthus norra

140

Spolplatta

16

Läsestuga / Manskapsbibliotek

144

Okänd

17

Officersstall

150

Korpralsmäss / Förbandsmuseum

18

Torkhus

153

Okänd

19

Stallet

154

Garage

21

Kasernvårdssmedjan

155

Garage

25

Musikbarack

156

Okänd

26

Marketenteri I / Bagarmästarens bostad

158

Underbefälsmatsal

29

Vedgård

159

Okänd

31

Tvättinrättning / Ammunitionsförråd

162

K-bana - Korthållsbana

32

Kolbod

163

Målbod

33

Kolgård

164

Okänd

34

Underofficerspaviljong / Teknikervillan

166

Bunker

35

Mathall

167

Okänd

36

Fotogenkällare

168

Okänd

36a

Vagnslider

169

Vedhantering

37

Oljeförråd & Garage

176

Skrotupplag

38

Velocipedverkstad

177

Ryska bunkern

39

Cykelförråd

178

Dass

40

Bageribyggnad

187

Förråd

41

Proviantbod

188

Spolplatta

43

Förrådsbarack

189

Trägarage

44

Latrinbyggnad norra

190

Trägarage

46

Källare

191

Slangtork

47a

Järnvägshållplats med vedgård

192

Okänd

47b

Järnvägshållplats

193

Förläggningsbaracker 1941 - 2000

48

Vattentorn

195

Okänd

49

Kokhus

196

Förråd / Garage

50

Manskapsbarack södra

197

Okänd

51

Tvätthus södra

199

Okänd

52

Latrinbyggnad södra

200

Krutbod

54

Gymnastikplats

205

Oscarsstenen

55

Vedbod med vedgård norra

219

Artilleriets skjutbana

56

Arrest och vaktlokaler

220

Wisby skyttegilles skjutbana

57

Målskjutningsförråd / Pionjärbod

221

Målbod / Förråd

58

Ammunitionsbod

238

Okänd

59

Minigolfbana

248

Uthus /  Brevduvestation

60

Kolgård

253

Torp 4

61

Korthållsbana (K-banan)

254

Torp 3

65

Idrott

255

Torp 2 "Skitgubbens torp"

66

Oljecistern

256

Karlströms bostad

67

Soldathem och "Villan"

257

Torp 1

68

Uthus

258

Avträde

69

Kiosk

259

Pumphus

73

Transformatorstation

260

Förvaltarebostad  "Pippihuset"

75

Ishockeyplan

261

Ammunitionsförråd

79

Batteriförråd

262

Pistolskyttebana

80

Förråd / Garage

263

Förråd skjutbana A

83

Vedbod

264

Skjul

88

Garage

265

Skjul

91

Vedgård

267

Stödjepunkten

92

Kokhus / Förläggningsbarackerna

268

Kohagen

94

Vattentorn

269

Njurformiga fältet o "Skans Njuren"

95

Kallgarage (Flyttat till Levide)

270

Taktiska dungen

96

Gevärsförråd

271

Kärleksgroparna

97

Tvättinrättning / Materialbod

272

Ensamma tallen

99

Tvätthus

273

Lägerskogen

100

Pissoir

274

Hangarudden

101

Bensinpump

275

Slukhålet och Slukhålsgipen

102

Torkhus

276

Tallbacken

104

Velocipedstall

277

Tråddungen

108

Expeditionsbarack / Förläggningsbarackerna

278

Vänjningsgropen

111

Gevärsförråd

279

Badplatserna

112

Förråd

280

Kameraskjutplatsen

113

Marketenteri III

281

Donnerska hagen

119

Marketenteri II / Handelsbod

282

Muren

120

Torkhus

283

Volontärmuren

123

Okänd

284

Korthållsbana

126

Vedbod med vedgård

285

Punkt 54.13 och höjden 54.13

127

Fotogenkällare

286

Stabsnästet

129

Stocksåg

287

Isdösen

130

Gevärsförråd

288

Vedgård

131

Snickarbod

289

Gamla tältlägret

132

Vedbod

290

P 18 Änget i Västerhejde

133

Dansbana

   

 

I huvudsak har följande källor använts:

Från Visborgsslätt Medan man minns: Hagström, Svante 1996

Egna anteckningar samt foton.

   

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig