Till huvudsidan

Visborgs slätt 1888 - 1900

Karta 1888-1900

Karta 1903

Karta 1910

Karta 1937

Karta 1941

Karta 1945

Karta 1964

Karta 2000

Karta Omgivningen

 

Numreringen enligt FortF:s byggnadsregister

Vid sökning på kartorna så är det siffrorna efter punkten i fastighetsbeteckningen som gäller.

K0025.001

Kanslihus

144

Okänd

K0025.002

Kasern II "Graip"

K0025.145

Hemvärn / Frivilligavdelning

K0025.003

Kasern III "Gute"

K0025.146

Garage

K0025.004

Kasern I "Gunnfjaun"

K0025.147

Garage

K0025.005

Matsal

K0025.148

Militärresturang "Hwitstierna"

K0025.006

Gymnastiksal

K0025.149

Övnings- och vårdhall

K0025.007

Bastu

150

Korpralsmäss / Förbandsmuseum

8

Maskinistens vedbod

K0025.151

Skjutbana A

9

Latrin

K0025.152

Skjutbana B  (Östra skjutbanan)

K0025.010

Garnisionssjukhus

153

Okänd

K0025.011

Förråd / Vapensmedja

154

Garage

K0025.012

Skid- och Vallningsbod

155

Garage

13a

Cykelförråd

156

Okänd

13b

Cykelförråd

K0025.157

Skjutbana E

14

Vagnsskjul, cykelförråd

158

Underbefälsmatsal

15

Tvätthus norra

159

Okänd

16

Läsestuga / Manskapsbibliotek

K0025.160

LV-boden

17

Officersstall

K0025.161

Målbod / Förråd

18

Torkhus

162

K-bana - Korthållsbana

19

Stallet

163

Målbod

K0025.020

Torkanläggning

164

Okänd

21

Kasernvårdssmedjan

K0025.165

Sanitetshus RU-lägret

K0025.022

Förråd (Väbelns bod)

166

Bunker

K0025.023

Förråd (Maskinistens smedja)

167

Okänd

K0025.024

Lägerhydda / Intendenturförråd

168

Okänd

25

Musikbarack

169

Vedhantering

26

Marketenteri I / Bagarmästarens bostad

K0025.170

Truppservice / Materielserviceförråd

K0025.027

Proviantförråd

K0025.171

Truppservice / Materielserviceförråd

K0025.028

Källare (fd Regementstrumslagarens)

K0025.172

Pluton- och kompaniförråd

29

Vedgård

K0025.173

Pluton- och kompaniförråd

K0025.030

Snickeri / Glasverkstad / Förråd

K0025.174

Pluton- och kompaniförråd

31

Tvättinrättning / Ammunitionsförråd

K0025.175

Pluton- och kompaniförråd

32

Kolbod

176

Skrotupplag

33

Kolgård

177

Ryska bunkern

34

Underofficerspaviljong / Teknikervillan

178

Dass

35

Mathall

K0025.179

Expedition RU-lägret

36

Fotogenkällare

K0025.180

Förråd RU-lägret

36a

Vagnslider

K0025.181

Förråd blindammunition

37

Oljeförråd & Garage

K0025.182

Kokhus RU-lägret

38

Velocipedverkstad

K0025.183

Övnings- och vårdhall

39

Cykelförråd

K0025.184

Skjutbana C och D (Västra skjutbanan)

40

Bageribyggnad

K0025.185

Motormaterielförråd

41

Proviantbod

K0025.186

Spolhall

K0025.042

Manskapsbarack norra

187

Förråd

43

Förrådsbarack

188

Spolplatta

44

Latrinbyggnad norra

189

Trägarage

K0025.045

Officerspaviljong / Marketenteri

190

Trägarage

46

Källare

191

Slangtork

K0025.047

Fordonsuppställningsplats

192

Okänd

47a

Järnvägshållplats med vedgård

193

Förläggningsbaracker 1941 - 2000

47b

Järnvägshållplats

   

48

Vattentorn

195

Okänd

49

Kokhus

196

Förråd / Garage

50

Manskapsbarack södra

197

Okänd

51

Tvätthus södra

K0025.198

Kallförråd A7

52

Latrinbyggnad södra

199

Okänd

K0025.053

Expeditionsbarack

200

Krutbod

54

Gymnastikplats

K0025.201

Skärmtak fordon

55

Vedbod med vedgård norra

K0025.202

Skärmtak fordon

56

Arrest och vaktlokaler

K0025.203

Skärmtak fordon

57

Målskjutningsförråd / Pionjärbod

K0025.204

Garage

58

Ammunitionsbod

205

Oscarsstenen

59

Minigolfbana

K0025.206

Förläggning

60

Kolgård

K0025.207

Målmateriel

61

Korthållsbana (K-banan)

K0025.208

Skärmtak stridsvagn

K0025.062

Kungsladugården förråd

K0025.209

Förråd

K0025.063

Kungsladugården förråd

K0025.210

Förråd

K0025.063a

Transformatorstation

K0025.211

Målbod

K0025.063b

Transformatorstation

K0025.212

Förråd

K0025.063c

Transformatorstation

K0025.213

Expedition 3 st

K0025.063d

Transformatorstation

K0025.214a

Ammunitionsbod

K0025.063e

Transformatorstation

K0025.214b

Ammunitionsbod

K0025.063f

Transformatorstation

K0025.215

Badhus / Idrottsbod / Musikpaviljong

K0025.063g

Transformatorstation

K0025.216

Körplanen med förrådsbyggnad

K0025.064

Stridsvagnsgarage- verkstad CUT mm

K0025.217

Förråd

65

Idrott

K0025.218

Förråd

66

Oljecistern

219

Artilleriets skjutbana

67

Soldathem

220

Wisby skyttegilles skjutbana

68

Uthus

221

Målbod / Förråd

69

Kiosk

K0025.222

Målbod

K0025.070

Hundgård / Målförråd

K0025.223

Målbod

K0025.071

Landstormsbod / CÖF

K0025.224

Brandbana

K0025.072

Förråd fd Sopbod

K0025.225

Indikeringsbana

73

Transformatorstation

K0025.226

Provkammare "Gaskammaren"

K0025.074

Ammunitionsförråd

K0025.227

ABC-bana

75

Ishockeyplan

K0025.228

Cykelställ mm

K0025.076

Ammunitionsförråd

K0025.229

Kasern V "Bysen"

K0025.077

Ammunitionsförråd

K0025.230

Förråd A7

K0025.078

Exercishus

K0025.231

Förråd RU-lägret

79

Batteriförråd

K0025.232

Förråd RU-lägret

80

Förråd / Garage

K0025.233

Expeditioner RU-lägret

K0025.081

Brandstation

K0025.234

Expeditioner RU-lägret

K0025.082

Hangaren / Skjuthall

K0025.235

Förråd

83

Vedbod

K0025.236

Förråd

K0025.083

Värmestuga

K0025.237

Förråd

K0025.084

Värmestuga skjutbana A

238

Okänd

K0025.085

Fältförråd - Mobförråd

K0025.239

Förråd Wisborgsmässen

K0025.086

Varmgarage / Motorskola mm

K0025.240

Förläggningsbarack

K0025.087

Tandpoliklinik

K0025.241

Förläggningsbarack

88

Garage

K0025.242

Förläggningsbarack

K0025.089

Kasern IV "Havde"

K0025.243

Förläggningsbarack

K0025.090

Stridsvagnsgarage / Transportcentral

K0025.244

Förläggningsbarack

91

Vedgård

K0025.245

Expeditioner RU-lägret

92

Kokhus / Förläggningsbarackerna

K0025.246

Expeditioner RU-lägret

K0025.093

Idrottsplats

K0025.247

Expeditioner RU-lägret

94

Vattentorn

248

Uthus /  Brevduvestation

95

Kallgarage (Flyttat till Levide)

K0025.249

Idrottsförråd

96

Gevärsförråd

K0025.250

Skärmtak

97

Tvättinrättning / Materialbod

K0025.251

Miloverkstad

K0025.098

Vedförråd

K0025.252

Förråd miloverkstad

99

Tvätthus

253

Torp 4

100

Pissoir

254

Torp 3

101

Bensinpump

255

Torp 2 "Skitgubbens torp"

102

Torkhus

256

Karlströms bostad

K0025.103

ABC / ISB - baracken

257

Torp 1

104

Velocipedstall

258

Avträde

K0025.105

Musikbarack / Sjukvårdsutbildning

259

Pumphus

K0025.106

Officersbyggnad / Underofficersmäss

260

Förvaltarebostad  "Pippihuset"

K0025.107

Fältarbetssal

261

Ammunitionsförråd

108

Expeditionsbarack / Förläggningsbarackerna

262

Pistolskyttebana

K0025.109

Torkhus / Hemvärnsbarack

263

Förråd skjutbana A

K0025.110

Expeditionsbarack

264

Skjul

111

Gevärsförråd

265

Skjul

112

Förråd

267

Stödjepunkten

113

Marketenteri III

268

Kohagen

K0025.114

Branddamm

269

Njurformiga fältet o "Skans Njuren"

K0025.115

Förråd ABC-fältet

270

Taktiska dungen

K0025.116

Provkammare

271

Kärleksgroparna

K0025.117

Stridsvagnsgarage / Stridsvagnsverkstad

272

Ensamma tallen

K0025.118

Utbildningsammunitionsförråd

273

Lägerskogen

119

Marketenteri II / Handelsbod

274

Hangarudden

120

Torkhus

275

Slukhålet och Slukhålsgipen

K0025.121

Perstorp / ABC utbildning

276

Tallbacken

K0025.122

ABC-förråd

277

Tråddungen

123

Okänd

278

Vänjningsgropen

K0025.124

Maskinverkstad, Lokalvård mm

279

Badplatserna

K0025.125

Expedition

280

Kameraskjutplatsen

126

Vedbod med vedgård

281

Donnerska hagen

127

Bod för fotogen

282

Muren

128

 

283

Volontärmuren

129

Stocksåg

284

Korthållsbana

130

Gevärsförråd

285

Punkt 54.13 och höjden 54.13

131

Snickarbod

286

Stabsnästet

132

Vedbod

287

Isdösen

133

Dansbana

288

Vedgård

134

Gamla Tältlägret

289

Gamla tältlägret

135

Soldathem

290

P 18 Änget i Västerhejde

136

Skulbod

   

137

Köksträgård

K0025.601

Stab- och Förvaltning

138

Planteringsland

K0025.703

Kungsladugården

K0025.139

Skjutbana F

K0025.704

Kungsladugården

140

Spolplatta

K0025.705

Kungsladugården

K0025.141

Drivmedelsförråd

K0025.706

Kungsladugården

K0025.142

Drivmedelsförråd

K0025.708

Kungsladugården

K0025.143

Drivmedelsförråd

K0025.710

Kungsladugården

 

I huvudsak har följande källor använts:

Från Visborgsslätt Medan man minns: Hagström, Svante 1996

Egna anteckningar samt foton.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig