Föregående sidaa

Förvaltarebostaden

Byggnaden fanns redan 1902. Den hade uppförts för förrådsförvaltaren vid regementet. Från 1947 var den bostad åt kasernförvaltaren. Den sista tiden tillhörde byggnaden intendenturavdelninge som i sin tur sålde byggnaden den 11 juli 1969 till Kneippbyn och blev "Pippihuset". Innan förvaltarbostaden byggdes, fanns på samma plats ett litet rött torp.

Huset på 1920-talet Huset på 1940-talet
   
Huset ännu kvar på ordinarie plats Huset efter flyttningen till Kneippbyn
   
   
Flytten till Kneippbyn 1969
   
   

VILLA VILLEKULLA HOTAS AV RIVNING

 

 

Villa Villekulla som det ser ut i dag – verandan där ”Lilla gubben” bodde är bortriven. Men huset strålar fortfarande i granna grön, gula och skära färger och i sommar stannar turistbussarna där. Militären blundar med ena ögat och låter barnen gå in i trädgården – men inte in i huset. Det är hemligt militärt förråd.

 

Men Kronefalk vill inrätta Pippi-museum!

Pippis hus på P 18 skall rivas. Det finns beslut från fortifikationsförvaltningen om den saken. Huset är i så dåligt skick att det helt enkelt inte lönar sig att rusta upp det. Men överste Hjukström har en idé.
− Jag kan visserligen inte besluta något men om jag skulle få yttra mig så är jag positivt inställd för ett bevarande av Villa Villekulla. Det skulle kanske gå att helt enkelt flytta huset. Det kommer att kosta en hel del, men det är det kanske värt. Men det är som sagt fortifikationsförvaltningen som beslutar i frågan, säger överste Hjukström.

Turistdirektör Karl-Erik Kronefalk har planer på att göra huset till ett slags ”Pippi-museum”.

Villa Villekulla är en turistattraktion just nu. Vi tror att Pippi Långstrump förknippas med Gotland sen filminspelningen här. Man skulle då kunna tänka sig saftservering, lekplats och andra sådana trevligheter för barnen i trädgården. Vi vill ha området civilt åtminstone sommartid, säger direktör Kronefalk.

Kommendörkapten Oscar Falkman, fortifikationsförvaltningen:
− Troligen finns det inte mycket att göra. Vi kan ju inte renovera eller behålla en byggnad som är rivningsmässig. Vi är skyldiga mot statsmakterna att inte kasta pengar i sjön. Men skriv hit och gör en framställning om uppskov! (Källa: 90)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig