Föregående sidaa

Översikt över de KFÖ och GKÖ/KFÖ
för vilka I/P/MekB 18 varit ansvarigt 1950 - 1997

     

1950

Höst

3. skyttebataljonen + 3. stridsvagnsplutonen (m/37), en plutonen/18. granatkastarkompaniet, 41. fältpoliskompaniet

     

1951

Vår

2. skyttebataljonen + 2. stridsvagnsplutonen (m/37), 41. pansarkompaniet (strv m/41), 10. o 11. värnkompaniet

1951

Höst

MB/MBstab + pansarbilplutonen (m/41), försvarsområdesbefälhavare/l. försvarsområdesstab (Sj+stridsvagnsplutonen (m/37), försvarsområdesbefälhavare/2. försvarsområdesstab (M)+stridsvagnsplutonen (m/37), en plutonen/41. bilkompaniet, 41. intendenturkompaniet, 41. o 42. sjukvårdsplutonen

     

1952

Vår

4. skyttebataljonen + 4. stridsvagnsplutonen (m/37) , en plutonen/18. granatkastarkompaniet, 701. o 702. värnkompaniet

     

1953

Vår

brigadchef/18. brigad stab mm, l. skyttebataljonen + l. stridsvagnsplutonen (m/37), 42. pansarkompaniet (strv m/41), 8. stridsvagnsplutonen (m/37), /GK:s, en plutonen/18. granatkastarkompaniet, 42. fältpolisplutonen, 41. bilkompaniet

     

1954

Vår

5. skyttebataljonen + 5. stridsvagnsplutonen (m/40), 41. pionjärkompaniet, 708. o 711. värnkompaniet

     

1955

Höst

MB/Mbstab, 7. milostabs-, o -sambandskompaniet, 701. gpl-stabs- o-sambandsplutonen, 7. fortifikationsstab+två grupper, 71. fältpolisplutonen, 76. pansarkompaniet (strv m/40), försvarsområdesbefälhavare/ 1. försvarsområdesstab (S), 705. o 706 värnkompaniet, en plutonen/71. bilkompaniet, 71. intendenturkompaniet, 71. o 72. sjukvårdsplutonen+bussgrupp, 71. hälsovårdskompaniet

     

1956

Vår

3. skyttebataljonen + 73. pansarkompaniet (m/40), 18. pansarskyddskompaniet, en plutonen/18. granatkastarkompaniet, 702. o 707. värnkompaniet

     

1957

Höst

2. skyttebataljonen + 72. pansarkompaniet (m/40), 709. o 710. värnkompaniet

     

1958

Höst

4. skyttebataljonen + 74. pansarkompaniet (m/40), 18. granatkastarkompaniet, 711. bilplutonen, 711. sjukvårdstransportplutonen + bussgrupp, 703. o 704. värnkompaniet

     

1959

Vår

MB/Mbstab, 7. milostabs o -sambandskompaniet, 701. gplstabs- o -sambandsplutonen, 7. fortifikationsstab+två grupper, 7. fältpolisplutonen gruppchef/ 701. gruppstab

     

1960

Höst

brigadchef/18. luftbevakningsstab,18. spaningskompaniet, 71. skankompaniet (ikv 102),18. granatkastarkompaniet, 72. fältpolisplutonen, l.skyttebataljonen + 71. pansarkompaniet (m/40), gruppchef/703. gruppstab, 707. värnkompaniet

     

1961

Höst

5. skyttebataljonen, 71. bilplutonen, 701., 708., 711. o 712 värnkompaniet

     

1962

Vår

3. skyttebataljonen + 72. skankompaniet (ikv 102), 7l3. bilplutonen, 702. o 705. värnkompaniet, 71. o 72 cykelskytteplutonen, 712. bilplutonen+bussgrp, 18. pansarskyddskompaniet (9 cm pvkan)

     

1963

Vår

försvarsområdesbefälhavarel2. försvarsområdesstab, 2. skyttebataljonen + 2. bandpansarvärnskompaniet (pvkv), 71. rökplutonen, 709. o 710 värnkompaniet, 18. brigadingenjörskompaniet, 7. ingenjörmaterielkader

     

1964

Vår

4. skyttebataljonen + 4. bandpansarvärnskompaniet (pvkv),703. o 704. värnkompaniet, 711. bilplutonen+bussgrp

     

1965

Vår

MB/MBstab, 701. milostabs- o -sambandskompaniet,701. gplstab o-sambandsplutonen, 7. fortifikationsstab + två grupper, 77. stridsvagnskompaniet (strv 74), 706. värnkompaniet, 70l. cent intförrådet, 71. bakt labplutonen, 71. badplutonen
76. stridsvagnskompaniet (strv 74)

     

1966

Höst

pansarbrigadchef/18. pansarbrigadstab. 18. pansarskyttekompaniet, 71. ISB-plutonen, l. pansarbataljonen (pvkv), gruppchef/ 703. gruppstab

     

1967

Vår

708. värnkompaniet

1967

Höst

gruppchef/701. gruppstab, 72. militärpolisplutonen, 702. värnkompaniet, 5. pansarbataljonen (pvkv)

     

1968

Höst

3. pansarbataljonen (strv 74), 18. pansarvärnskompaniet (bl a robot 53),18. brigadingenjörskompaniet

     

1969

Höst

gruppchef/702. gruppstab, 701. fortifikationsgrupp, 2. pansarbataljonen (pvkv), 707.,709. o 710. värnkompaniet

     

1970

Vår

gruppchef/703. gruppstab, 703. fortifikationsgrupp, 706. värnkompaniet, 72. cykelskyttekompaniet

1970

Höst

CMKG/MKGstab, 71. stabsbataljonen, 704. fortifikationsgrupp, 71. militärpolisplutonen, 4. pansarbataljonen (pvkv), 71. cykelskyttekompaniet, 703., 704. o 705. värnkompaniet

     

1971

Höst

stridsgruppchef/70l. stridsgruppstab, 5. pansarbataljonen (strv 74), 702., 71l. o 712. värnkompaniet

     

1972

Höst

l. pansarbataljonen (strv 102), 18. pansarskyttekompaniet, 18. pansarvärnskompaniet, 70l. värnkompaniet, 714. och 715. vämplutonen

     

1973

Höst

3. pansarbataljonen (strv 102), 703.,705. o 708. värnkompaniet

     

1974

Vår

4. pansarbataljonen (strv 74)

1974

Höst

stridsgruppchef/703. stridsgruppstab, 703. o 704. fortifikationsgrupp, 702. o 706. värnkompaniet, 2. pansarbataljonen (strv 102)

     

1975

Höst

stridsgruppchef/701. stridsgruppstab,701. o 702. fortifikationsgrupp, 72. militärpolisplutonen, 7l. cykelskyttekompaniet,706., 709. o 7l0. värnkompaniet, 5. pansarbataljonen (strv 74)

     

1976

Vår

CMKG/MKG stab, 71. stabsbataljonen, 72. cykelskyttekompaniet, 707., 711. o 712. värnkompaniet

1976

Höst

pansarbrigadchef/18. pansarbrigadstab (infogad artilleriregementsstab), 18. pansarskyttekompaniet, 18. pansarvärnskompaniet, l. pansarbataljonen (strv 102), 701. värnkompaniet, 713., 714. o 715. värnplutonen

     

1977

Vår

18. brigadingenjörskompaniet, 7. ingenjörmaterielkader

1977

Höst

4. pansarskyttebataljonen + 36. stridsvagnskompaniet (strv 102), 703.,704. o 705. värnkompaniet

     

1978

Vår

3. pansarbataljonen (strv 102)

1978

Höst

stridsgruppchef/703. stridsgruppstab (bef) , 701. o 704. fortifikationsgrupp, 71. militärpolisplutonen, 702., 706. o 708. värnkompaniet, 2. pansarbataljonen (strv 102)

     

1979

Höst

stridsgruppchef/70l. stridsgruppstab (bef) , 70 l. o 702. fortifikationsgrupp, 72. militärpolisplutonen, 72. cykelskyttekompaniet, 709., 71l. o 712. värnkompaniet, 5. pansarskyttebataljonen, CMKG/MKG stab, C-kompaniet/ 171. stabsbataljonen

     

1980

Höst

pansarbrigadchef/18. pansarbrigadstab (infogad artilleriregementsstab), 18. pansarvärnskompaniet, 18. brigadingenjörskompaniet, 7. ingenjörsmaterielkadern 701. o 707 värnkompaniet, 713. vämplutonen

     

1981

Vår

prepplutonen

1981

Höst

4. pansarbataljonen (strv 102), 75. cykelskyttekompaniet, 703., 704., 705. o 710. värnkompaniet

     

1982

Vår

2. pansarbataljonen (strv 102) GKÖ/KFÖ

1982

Höst

l. pansarbataljonen (strv 102) KFÖ, 73. cykelskyttekompaniet, 702. o 708. värnkompaniet

     

1983

Vår

strigruppchef/703. stridsgruppstab, Lv 71. militärpolisplutonen, 71. ISB-plutonen, 6. pansarbataljonen (strv 102), GKÖ/KFÖ, 72. pionjärkompaniet, GKÖ/KFÖ, 76. cykelskyttekompaniet, 706. värnkompaniet, verkstadskompaniet (del)

1983

Höst

stridsgruppchef/70l. stridsgruppstab, 70 l. o 702. fortifikationsgrupp, 72. militärpolisplutonen, 709., 711. o 712. värnkompaniet

     

1984

Vår

CMKG/MKG stab, 71. stabsbataljonen, 5. pansarbataljonen (strv 102 REMO), GKÖ/KFÖ, 74. cykelskyttekompaniet

1984

Höst

18. brigadingenjörskompaniet, 72. cykelskyttekompaniet, 701. o 707. värnkompaniet, 713. värnplutonen

     

1985

Vår

pansarbrigadchef/pansarbrigadstab, 18. pansarskyttekompaniet, GKÖ/KFÖ, 18. pansarvärnskompaniet, GKÖ/KFÖ, 3. pansarbataljonen (strv102 och KP REMO), GKÖ/KFÖ, 701. underhållskompaniet, 72. verkstadskompaniet (del), 2. pansarbataljonen (strv 102 och KP REMO), 73. pionjärkompaniet

1985

Höst

75. cykelskyttekompaniet, 703. o 704. värnkompaniet

     

1986

Vår

4. pansarbataljonen (strv 102 och KP REMO) , GKÖ/KFÖ, 705. värnkompaniet

1986

Höst

6. pansarbataljonen (strv 102 och KP REMO) , 73. cykelskyttekompaniet, 708. värnkompaniet, 72. verkstadskompaniet (del)

     

1987

Vår

1. pansarbataljonen (strv 102 och KP REMO).GKÖ/KFO

1987

Höst

71. cykelskyttekompaniet

     

1988

Vår

CMKG/MKG stab, 71. stabsbataljonen, 5. pansarbataljonen (strv 102 och KP REMO) , endast GKÖ, 71. pionjärkompaniet, 72. verkstadskompaniet (del)

1988

Höst

18. pansarskyttekompaniet, 18. pansarvärnskompaniet, 701. värnkompaniet, 713. värnplutonen

     

1989

Vår

pansarbrigadchef/pansarbrigadstab, 3. pansarbataljonen (strv 102 och KP REMO) , GKÖ/KFÖ, 701. underhållskompaniet

1989

Höst

4. pansarbataljonen (strv 102 och KP REMO), 72. ISB-plutonen, 73. pionjärkompaniet, 75. cykelskyttekompaniet, 703.,704. o 705. värnkompaniet, 722. reperationsplutonen

     

1990

Vår

2. pansarbataljonenen (strv 102 och KP REMO) , GKÖ/KFÖ

1990

Höst

1. pansarbataljonenen (strv 102 och KP REMO) , KFÖ

     

1991

Vår

6. pansarbataljonen (strv 102 och KP REMO) , GKÖ

     

1993

Vår

mekbrigadchef/mekbrigstab, 3. mekbataljonenen (strv 104 och pbv 302), GKÖ/KFÖ

     

1995

Vår

2. mekbat (strv 104 och pbv 302) GKÖ

     

1997

Vår

mekbrigadchef/mekbrigstab

 
 
(Källa: Bengt Hammarhjelm)
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig