Föregående sida

Harald - Regementets symbol och maskot

 

Fänrik Harald I  1979 - 1990

Harald den I gjorde sin första entré 1979 under regementets dag, han finns tyvärr inte med oss längre (men visst är han stilig). Han utnämndes 1982 till furir, 1983 till sergeant och 1984 till fänrik. Den som kom på att Gotlands regemente skulle ha en maskot regementschefen, Hoddar Stjärnswärd.

Harald I har paraderade för kungen samt Kinas, Västtysklands och Sveriges överbefälhavare. Gjorde 16 högvakter samt befordrades och hade vid sin avgång fänriks grad. Regementschefen Stig Barke utnämnde Harald I till hederskorpral vid sin avgång 1988.

Harald I var en vild fänrik. Det berättas att när han deltog i högvakten på slottet hade skrämde upp en städerska på Drottningholms slott sedan han blivit instängd i en mörk skrubb när hans vädursförare hade svårt att hitta nattlogi för honom. Det var morgonen därpå som städerskan öppnade dörren och möttes av hans bräkande och hur han for ut ur den mörka skrubben. Samme Harald tog sig också ut ur en mindre buss på Kungsgatan i Stockholm. Övriga från P 18, som skulle gå högvakt på slottet, hade parkerat bussen och skulle gå och dricka kaffe. Då tog sig Harald ut och väckte stor uppmärksamhet innan han fångades in. (Källa: 668)

 

 

Harald I och överste Hoddar Stjärnswärd Harald I och överste Stig Barke

 

 

 

 Harald II  1990 - 1998

 Slutade sin tjänstgöring med att bli upphängt upp på en vägg.

 

 

 

 Harald III 1998 - 2001

Han fanns med den svenska bataljonen i Kosovo (SWEBAT KS 09). Numera återfinns han på försvarshögskolan i Stockholm.

 

 

 

Furir Harald IV  2001 - 2006

Hans militära rang var furir. Var fjärde generationen av militär maskot vid Gotlands regemente i rakt nedstigande led från Harald I. Pensionerades som furir men hade naturligtvis erhållit högre rang om inte regementet lagts ner.

  

Ett stolt ögonblick. Här befordras Harald till furir av översten för Gotlands Regemente.

Här vaktar Harald kungen i Stockholm.

  

 

Harald myser tillsammans med två vackra flickor.

Sista gången Harald IV tjänstgjorde var vid Gotlands regementes avvecklingsceremoni 28/5 2015.

 

 

 

 
   

Harald V  2018

Harald V vid invigningen av det nya regementet den 21/5 2018. Haralds nya fältdräkt har sytts av f d regementschefen vid Gotlands regemente Karlis Neretnieks hustru.

   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig