Föregående sida

Okynnesskjutning vid P 1 G

15/9 1949

Torsdagen den 15/9 1949 deltog Folke Skoog i övningsskjutningar med stridsvagn intill Visby skyttegilles paviljong vid Västerhejdevägen i Visby. Då övningen var slut och hans stridsvagn fördes tillbaka till skyddsställningen för att öva intoning av vagnens radio, laddade Folke utan order stridsvagnens kanon, som var försedd med instickspipa, med en 6,6 mm skarp patron, varefter han verkställde inriktning av kanonen mot en annan i övningen deltagande stridsvagn, vilken befann sig på endast 20-30 meters avstånd därifrån, bredvid denna vagn fanns också övningsledaren och två värnpliktiga. Folke avlossade den i kanonen insatta patronen och kulan träffade skyttepaviljongen och gick igenom väggarna. På en av paviljongens trappor som inte syntes från stridsvagnen befann sig två personer. I paviljongen som också var privatbostad låg också ett barn och sov.

 

Folke förklarade sitt beteende med att han plötsligt fick se att kanonens slutstycke stod öppet och fick då en ingivelse att ladda kanonen, kanske för att skämta med sina kamrater. Han tog en skarp patron och fäste den i en för sådant ändamål i stridsvagnen befintlig laddstake samt förde patronen in i kanonens patronläge, varvid kanonens slutstycke automatiskt slöts till så att patronen kunde avskjutas. Han säkrade ej kanonen. Efter att en stund lyssnat på radion fick han ett infall att genom kikarsiktet iaktta personalen på den stridsvagn där radions huvudstation var placerad. Därför vred han kanontornet så mycket år vänster i vagnens färdriktning, att han genom kikarsiktet såg stridsvagnens personal. Folke var medveten om att kanonens skjutriktning därigenom blev densamma som tornets riktning. Han hade dock glömt att han laddat kanonen och att den ej var säkrad. Han hävde sig upp för att sätta sig på kanten ovanför kanontornet och råkade då med högerfoten trampa på knäavfyrningen till kanonen, varvid skottet gick av. Då övningsledaren och en furir frågade Folke om något skott hade avlossats svarade han inte. Kulan hade gått i närheten av de vid stridsvagnen med radiostationen stående personerna, kulan hade därefter gått igenom en fönsterkarm i skyttepaviljongen i närheten och igenom dess väggar. Som tur var skadades ingen.

 

Folke som också gjort sig skyldig till undanhållande (han skulle inställt sig vid P 1 G kl. 07.30  den 13/2 1950, men inställde sig först kl. 07.30 den 14/2) dömdes till fängelse i en månad och fem dagar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig