Föregående sida

180. Stabskompaniet "Havdhem"

 

Stabskompaniet organisation:

Med kompanichef, stf kompanichef, kompaniledning, 1 lednings-, 2 lvkv90 plutoner

 

Kompaniledning

Med kompanichef, stf kompanichef, kompaniledning, 1 lednings-, 2 lvkv90 plutoner

-Kompanichef

-Stf kompanichef

-Kompanikvartermästare

-Teknisk chef

 

------------------------------------------------------------------------------

   

Ledningsplutonen

Med plutonchef, stf plutonchef, 1-3 ledning-, 1 samband/IS grupp

Ledningsgrupp 1

Ledningsgrupp 2

Ledningsgrupp 3

Samband/IS gruppen

 

------------------------------------------------------------------------------

   

Lvkv90 plutonen

Med plutonchef, stf plutonchef, 1 chefs-, 4 lvkv90 grupper

Chefsgruppen:

-Plutonchef

-Stf plutonchef

 

Lvkv90 gruppen:

-1 Vagnschef

-1 Stridsledare

-1 Förare

-1 Skytt

-1 Laddare

-1 Radarobservatör

-1 LuLIS observatör

-1 Lvkv 90

 
 

Luftvärnskanonvagnsplutonerna

    

 

I mars 2017 erhöll Försvarsmakten en halv miljard kronor för att förstärka det Svenska försvaret. I dessa pengar ingick bl a att från och med 2018 Stridsgrupp Gotland skulle förstärkas med ett luftförsvar. Det bestämdes att det skulle organiseras två luftvärnskanonvagnsplutoner, totalt åtta stycken vagnar, som skall ha som uppgift att skydda stridsgruppen från motståndarens flygplan och helikoptrar.

Rekryteringen till plutonerna påbörjades i augusti 2017. Till en början söks plutonchef, ställföreträdande plutonchef, vagnchef och stridsledare. Sedan fortsätter man med manskapet, i första hand färdigutbildade soldater. När förbandet är färdigorganiserat skall det uppgå till ca 60 man.

Den första plutonen skall vara på plats i slutet av 2018

 

Förbandet består av två plutoner med sammanlagt 8 stycken Luftvärnskanonvagn 90 (Lvkv 90). Fordonet är ett bandgående stridsfordon med ett torn som är vridbart horisonten runt.

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig