Föregående sida

Stridsgruppens förläggningsplats

Måndagen den 29/2 2016 lämnade Försvarsmakten sitt budgetunderlag till regeringen gällande satsningen på Gotland. Hittills finns bara en preliminär summa som bygger på den beställning Försvarsmakten i februari lämnade till Fortifikationsverket.

Det skall bland annat uppföras en styrketränings- och motionshall, ett multifunktionshus, stridsfordons- och fordonsförråd med verkstad, en vaktbyggnad och ett repövningsläger med hygienbarack byggas.Enligt den preliminära beräkningen kräver byggnader och infrastruktur investeringar på omkring 600 miljoner kronor.

Till det skall läggas kostnader för material och personal.

Hösten 2017 ska verksamheten vara igång, inledningsvis i en del tillfälliga byggnader.

Den planerade byggstarten är planlagd till februari 2017. Till en början med infrastrukturen, vägar el mm. Första husen som byggs blir förråd och skärmtak. Sedan tidigare finns en kasernbyggnad uppförd Kasern Hallbro. (Källa: 91)

 
 

Jörgen Andersson Skanska, Gustaf Fahl FMV, Urban Karlström Fortifikationsverket, Johan Svensson och Filip Larsson Försvarsmakten, samt Stanley Englund Peab.

 

Efter flera långdragna överklagandeprocesser satte bygget av Försvarsmaktens nya garnison på Tofta skjutfält igång när det första spadtaget togs fredagen 16/3 2018. Där skall uppföras bl a en stor garageplan med betongplatta där man gör plats för ett antal förråd, drivmedelsanläggning och spolhall. Senare skall det också byggas kontorslokaler, motionshall och verkstäder. De provisoriska lokalerna på skjutfältet kommer successivt att bytas ut i samband med att etapperna blir klara. Totalt rör det sig över tid om 30 000 kvadratmeter kall- och varmyta som ska anläggas samt 130 000 kvadratmeter "hårdgjorda ytor". Bygget på skjutfältet beräknas vara färdigt under 2020 och har en total budget på cirka 900 miljoner kronor.

 
 

Nu har bygget satt igång. Vaktlokalen snart klar.

 
 

Ritning över förläggningsplatsen

 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig