Föregående sidaa

Soldathem

Soldathemmen

Varje soldathem drivs aven förening eller stiftelse. För närvarande finns de på 20 förbandsorter i Sverige. I styrelsen finns garnisonen representerad, på de flesta platser även kommunen. Soldathemmen har ett nära samarbete med garnisonen och dess personalvård. Det behövs bidrag för att det skall gå ihop ekonomiskt. Bidragen kommer från kyrkor och syföreningar, olika stiftelser, stat och kommun.

 

Svenska Soldathemsförbundet

Förbundet har landets samtliga soldathem anslutna. Förbundsstyrelsen består av nio personer. Av dessa har regeringen utsett en representant. likaså har Försvarsmakten och Föreningen Sveriges Soldathemsföreståndare och Husmödrar en representant vardera.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Soldathemmet på Visborgsslätt 1912 - 1975

Soldathemmet vid Gotlands infanteriregemente invigdes den 1 september 1912. Soldathemmet låg där Allégatan idag korsar Visbyleden. Man kan ännu se delar av trägården söder om affären Rimi. Pengar till byggandet skänktes bl a av änkedrottningen Josefin.

Soldatmissionen understöddes av Svenska kyrkan och samtliga övriga kyrkor och samfund samt av Kronan, kommunen och Visby stad. En ekumenisk syförening arbetade för hemmet.

Soldatmissionssällskapets uppgift formulerades "Att föra soldaten under inflytande av evangelium och att bereda honom en tillflyktsort där han kan komma till närmare personligt umgänge med gudfruktiga kamrater samt finna tillfälle till mera stillhet och vederkvickelse för sinnet än kasern- och lägerliv i allmänhet kunna gifva."

Det nya soldathemmet stod färdigt 1975 då flyttades verksamheten dit. Det gamla soldathemmet användes därefter en kort tid av socialförvaltningens fältassistenter. Emellertid vandaliserades byggnaden så svårt i september 1975 att det bestämdes att den skulle rivas vilket påbörjades den 21 september detta år.

 

Utdrag ur Gotlandsinfanteristen nr 2 Juni 1951

"Soldathemmets uppgift är att i görligaste mån ersätta ditt hem under värnpliktstiden. Vinden är troligen det första på soldathemmet du får kontakt med. Där förvarar de flesta rekryterna sina civila persedlar: Det kostar 1:- för hela tiden. Vill du sedan ha ut några tillfälligt går det bra, men du får betala 25:-, när du lämnar in det igen. Klädvinden hålles öppen samma tider som serveringen.

Serveringen, ja. Den är naturligtvis det som syns mest på soldathemmet. Priserna är desamma som på marketenteriet och varorna lika goda - hoppas vi. Ett flertal dagstidningar finns där, så du kan säkert hitta någon, som berör din egen hemort. Och i teleforthytten får du lätt kontakt med de dina. Till vänster i hallen finner du läs- och skrivrummet. Det är det tysta rummet på soldathemmet, där är nämligen alla samtal förbjudna. Det är också det enda rummet (kyrksalen undantagen naturligtvis), som inte får begagnas för förtäring. Det är helt reserverat för dem, som i lugn och ro vill skriva brev, läsa eller för övrigt ha det lugnt. Och i övre våningen står ett par rejäla rum nästan tomma. De är avsedda för sällskapsspel och annat tidsfördriv. Ett antal enkla men trevliga spel utlånas vid serveringsdisken, dit de också skall återställas av lånaren. Den anordnigen är införd för att spelen skall hålla så länge som möjligt.

I kyrksalen ordnas ungefär en gång i veckan möten med allsång, korta tal och musik. Ibland får vi hjälp av ungdomar från staden och ibland plockar vi ihop de förmågor, som finns på regementet. Pianot i kyrksalen kan också, efter anhållan hos personalen, disponeras av dem, som kan hantera det. För särskilt intresserade ordnas likaså ungefär en gång i veckan, bibelsamtal på Visborgsrummet. Det rummet står dessutom till fritt förfogande för dem, som önskar en fredad vrå för bön och meditation. Föreståndaren lämnar närmare upplysningar härom. Till honom bör du också meddela så snart som möjligt efter inryckningen, om du tillhör någon religiös organisation eller överhuvud räknar dig som religiöst intresserad. Samfundsskrankor existerar inte på soldathemmet. I tidningshyllan finns också en plats reserverad för fälttestamentet, som är soldatmissionens gåva till dig. Så långt förrådet räcker, har du bara att ta ett exemplar. Föreståndaren skriver gärna in ett minnesord i det, om du ber honom därom. Och så skall bara tilläggas, att du gärna får komma till föreståndaren, då du behöver råd eller hjälp. Han är bunden av absolut tystnadslöfte, så du kan med fullt förtroende vända dig till honom i rent personliga angelägenheter.

Soldathemmet hålles öppet vardagar 1000-1200, 1400-1600, 1800-2130, lörd, och helgdagsaftnar 1000-1600, 1800-2130. Dessa tider gäller soldathemmet som helhet. Men sön- och helgdagar står hemmet öppet hela dagarna 0900-2130 under det servering pågår endast 0900-1015, 1300-1500 och 1800-2130."

Föreståndaren

 
 

Soldathemmet på Visborgsslätt 1975 - 2002

Byggnaden stod färdig och invigdes den 9 januari 1975

 
 

Soldathemmet på Visborgsslätt 2002 - 2005

Gamla smedjan nu Soldathem Soldathemmets föreståndare Aina Björkegren

Fredagen den 15 februari invigdes Visborgsslätts senaste Soldathem, nu inrymt i gamla Smedjan, och det tredje i ordningen

Orsaken till den senaste flyttningen var att det förra blivit för stort och tungrott, och, framför allt, dragit för höga kostnader. När det byggdes fordrades större volymer, bl.a. för att soldaterna då oftare fanns kvar på förbandet över helgerna. En minskning av lokalytorna var därför nödvändig för att få verksamheten att gå ihop, och som första alternativ förelåg Hemvärns- och Frivilligavdelningens byggnad. Flyttningen såg ut att kunna slutföras, då plötsligt Högkvarteret sade stopp. Regementet fick söka sig en annan lokal, och valet föll då på Smedjan. Byggnaden som uppfördes 1912, och då med endast en våning, har genom tiderna haft skiftande funktion. På en karta från 1916 anges den som gevärsförråd. för att senare benämnas som smedja. 1940 påbyggdes andra våningen för att ge plats för tygavdelningen, från 1959-1969 fanns här bl.a. motorskola och filmsal, från 1970 mobiliserings-, värnplikts- och personalavdelning, senare yttre utb, för att nämna några.

 

Nöjd med lokalerna

Det kan för en utomstående uppfattas som att verksamheten med det senaste flyttet fått ta ett steg tillbaka, men föreståndaren Aina Björkegren är mycket nöjd med lokalerna som hon finner hemtrevliga och lättarbetade, utvecklingsbara, och fullt tillräckliga för verksamheten. Soldathemmets marketenteri - cafeterian - är belägen i rummet närmast Stenkumlaväg, i bottenplanet finns i övrigt föreståndarens expedition och två rum för TV-spel. Går vi en trappa upp så hittar vi närmast till höger ett rum för enskild meditation, och i sydvästra hörnet ett konferensrum. I sydöstra rummet hittar vi biblioteket, reducerat till att uppta endast en av väggarna. Till vänster om trappan kommer vi in i ett blivande biljardrum, innanför finns datarum som medger surfing, i gamla mobvalvet planeras ett musikrum, och utanför detta en filmlokal för storbildvideo. Vindsvåningen avses nyttjas som pingislokal.

 

Det kostar - förstås

P 18 har skrivit avtal med Soldathemsrörelsen för år 2002 och betalar hyran med 205.000 kronor. Regementet subventionerar även förtäringen och betalar fritidsaktiviteterna för de värnpliktiga. Personalen avlönas däremot av Soldathemsföreningen. Föreståndartjänsten delas mellan Aina Björkegren och Arita Werkelin. Övrig personal är Ann Hallberg med en halvtidstjänst, samt vikarien Carine Rieem. Utrustning och hygienkrav medger inte att varma måltider kan serveras. Däremot tillhandahålles - förutom varma och kalla drycker - smörgås och kaffebröd. Soldathemmet har öppet måndag - torsdag klockan 1000 - 2200, fredagar 1000 - 1500.

Väduren

 

Soldathemmet på Visborgsslätt.

(Från Väduren 2/2005). Lördagen den 11juni sattes en definitiv punkt för soldathemsverksamheten på Gotland. Då såldes inventarierna på en anordnad loppmarknad och auktion som genomfördes utanför det blott tre år gamla Soldathemmet - Smedjan. Auktionsförrättare var Peder Fohlin, Fole. Det första Soldathemmet på Visborgsslätt uppfördes 1912 och låg där trafikljusen nu finns vid regementets infart från färjaleden. Det kom att tjäna i 62 år. Ökat krav på aktiviteter och utrymmen gjorde att man 1974 uppförde soldathem nr 2, nuvarande Bowlingcenter. Samma år revs det gamla soldathemmet. På 1990-talet hade kostnaderna rasat i höjden, samtidigt som behovet av verksamheten minskade, bl.a på grund av de fria hemresorna över helgerna. År 2002 lämnade man lokaliteterna och flyttade in i gamla Smedjan, inne på regementsområdet. Det visade sig bli en lyckad omställning. Såväl personal som värnpliktiga var nöjda, och de minskade ytorna blev mera lätthanterliga.

Det var för omkring hundra år sedan som iden föddes att driva ett drogfritt fritidsalternativ invid militära förband. Då som nu fanns problemet med att de värnpliktiga "drog ned på stan" för en "krogrunda" och det var för att visa på ett bättre alternativ som soldathemmen en gång startade. I sin linda liknade hemmen kaffestugor med möjlighet till avkoppling och gemenskap varvat med andlig och lekamlig spis. Den som besöker ett soldathem i dag möts av ett nära nog komplett fritidsutbud, något i stil med våra kommunala fritidsgårdar. Kvar finns dock den speciella stämningen som alla rekryter lätt kan minnas då ordet soldathem nämns. Det är minnen av värme, avkoppling, hemmiljö, kaffe och trevlig personal! Miljön kan ännu upplevas vid de flesta av Försvarsmaktens återstående förband, men på Gotland är den nästan 100-åriga verksamheten nu nedlagd.

 
 

Soldathemmet vid KA 3 i Fårösund

Äldre soldathemmet Senaste soldathemmet
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig