Föregående sida

Martebo skjutfält  "Överrejseskjutfältet"

   

När artilleriet erhöll bakladdningspjäser med större skottfält kunde skjutfältet vid Hällarna inte längre utnyttjas. Därför skrev Gotlands artillerikår år 1887 ett tioårigt kontrakt gällande hyra av skjutfältsmark i Martebo. Fältet var sju km långt och endast 300 m brett så området kan närmast betraktas som en skjutbana.

Järnvägen Visby - Tingstäde satte även stopp för fortsatt utnyttjande på grund av säkerhetsskäl.

 

Fältet var olämpligt för de allt modernare artilleripjäser som mer och mer kom i bruk med längre skottvidd och större rörlighet.

Artilleriet tillfördes 8,4 cm kanon m/1881 med 6 km skottvidd och 12 cm kanon m/1885 i mitten av 1890-talet gjorde att frågan om ett nytt skjutfält på nytt aktualiserades 1895. Kontraktet på fältet gick ut sommaren 1897 och det nya skjutfältet i Tofta togs istället i bruk.

 

Mot slutet av varje sommar marscherade artillerikåren ut till Väskinde och förlades i bivack i en vacker ekdunge straxt intill sockenkyrkan, mellan den dåvarande järnvägsstationen vid Mickelgårds och väster om Skäggs gård i Väskinde. (Fotot ovan "Bivack vid Ekängen")

 

Fotografi från B-platsterrängen.

(B-plats = batteriplats varifrån skjutningen sker)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig