Föregående sida

Tingstäde skjutfält

Övningsfält med skjutbana med 200 meters banlängd. Platsen har använts som skjutbana sedan början av 1900-talet. Skjutning skedde i huvudsak med finkalibriga vapen.
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig