Föregående sida

Skjutfält vid Smöjen i Hellvi

Skarpskjutningsplats för krigsförbandsövningar. Platsen har använts som övningsfält sedan början av 1958. Skjutning skedde i huvudsak med finkalibriga vapen samt automatkanon (20 mm) till Pbv.
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig