Föregående sidaa

Kustsignalstationer (KSS) 1939 - 1945

Chef för kustsignalstationerna var Marindistriktschefen som tillika hade befälet över Gotlands marindistrikt (flottans Visbyavdelningen) samt Tingstäde radio.

Vid krigsutbrottet 1939 infogades flottans kustsignalstationer i den övriga luftförsvarsorganisationen på Gotland.

Marinens 18 bevakningsstationer hade dubbel rapporteringsskyldighet, både för marinen och luftbevakningen. Kbs och KSS var oftast samgrupperade med samma marinpostnummer.

 

Kustsignalstationer (KSS)

KSS 53

Gotska Sandön Fyren Norr (mp 3195)

Gotlands marindistrikt

KSS 54

Gotska Sandön Tärnudden Söder  (mp 2033)

Gotlands marindistrikt

KSS 55

Fårö fyrområde Holmudden  (mp 2842)

Gotlands marindistrikt

KSS 56

Fårösund Norra gattet  (mp 3419)

Gotlands kustartilleriförsvar

KSS 57

Östergarnsholmens fyrplats  (mp 1111)

Gotlands marindistrikt

KSS 58

Stangudden Närs fyr  (mp 3115)

Gotlands marindistrikt

KSS 59

Hoburgens fyr  (mp 3605)

Gotlands marindistrikt

KSS 60

Stora Karlsö  (mp 2985)

Gotlands marindistrikt

KSS 61

Lotsstationen Visby  (mp 2268)

Gotlands marindistrikt

KSS 62

Hallshuk Hall gamla fyren  (mp 1605)

Gotlands marindistrikt

KSS 63

Fårösund Södra gattet  (mp 3464)

Gotlands kustartilleriförsvar

KSS 215

Fårö (Lotsplatsen Norra gattet)

Gotlands kustartilleriförsvar

KSS 216

Bungeör (Lotsplatsen)

Gotlands kustartilleriförsvar

KSS 257

Slite

Gotlands kustartilleriförsvar

 

Vid KSS 60 på Stora Karlsö

Gustaf Adolf Jakobsson Fyrmästare
 

Vid 2:a världskrigets början 1939 blev min far, som då var 58 år fyllda, inkallad för tjänstgöring som chef för KSS på Karlsö. Fyrmästareuniform kompletterades då med en armbindel med ränder, en krona och bokstäverna KSS som var en förkortning av Kunglig Signal Station. En biträdande fyrmästare, Ivar Karlsson, tillsattes under tiden juni 1939–42 medan min far blev befäl för signalstationen, som till en början bemannades med en förman (korpral), en kock och fyra meniga som vaktpersonal.
Personalen inkvarterades i fyrbiträdeshuset där familjen Ekman fick hålla till godo med ett begränsat utrymme, köket. Förmannen bodde i vindsrummet och övriga var inkvarterade i det södra rummet. Militären fick tillreda sin mat i tvättstugan på fyrhusets norrsida.
Fyrmästarekontoret försågs med en radioanläggning för mottagning och sändning av kodade meddelanden. En telefonväxel installerades i hallen för alla telefoner på ön, en syssla som min mor fick ta hand om mot ersättning. Alla samtal skulle dokumenteras och i vissa fall avlyssnas.

Vaktkuren var utrustad med en plåtkamin så att vakten skulle kunna värma sig. En gång bar det sig inte bättre än att kaminen överhettades och hela kuren brann ner under ljudliga smällar eftersom handgranater och ammunition fanns kvar i kuren. Vakten hann som tur var sätta sig i säkerhet så att ingen kom till skada. En ny vaktkur byggdes med fönster för sikt runt om. Den förseddes även med kamin och telefon installerades. Eftersom vaktkuren var placerad på en öppen och vindpinad plats försågs den senare med ett plank runt om. Militären hade vakttjänst dygnet runt, uppdelat på 2 timmars vakt och 4 timmars ledighet.

Bevakningsuppdraget för militären bestod av att rapportera alla aktiviteter runt ön, flygplan och fartyg skulle identifieras och kurs och bäring anmälas.

Det var extremt kalla vintrar i början på 40-talet så militären utrustades bland annat med västar av gasväv med ett lager tillklippta tidningar insydda. En underlig persedel men förmodligen värmande. Kapten Furustubbe, som var chef för marindistriktet Gotland och KSS på Gotland.

(Källa: Stora Karlsö 1934-1944. Berättad av sonen Sven Jakobsson i Klinte hembygdsförenings årsskrift 2004).

(Fotot till vänster: Jakobsson med första vaktstyrkan. Fotot till höger: Mellan fyrhuset och ladugårdarna var en vaktkur placerad)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig