Föregående sidaa

Kustsignalstationer (KSS) 1939 - 1945

Chef för kustsignalstationerna var Marindistriktschefen som tillika hade befälet över Gotlands marindistrikt (flottans Visbyavdelningen) samt Tingstäde radio.

Vid krigsutbrottet 1939 infogades flottans kustsignalstationer i den övriga luftförsvarsorganisationen på Gotland.

Marinens 18 bevakningsstationer hade dubbel rapporteringsskyldighet, både för marinen och luftbevakningen. Kbs och KSS var oftast samgrupperade med samma marinpostnummer.

 

Kustsignalstationer (KSS)

KSS 53

Gotska Sandön Fyren Norr (mp 3195)

Gotlands marindistrikt

KSS 54

Gotska Sandön Tärnudden Söder  (mp 2033)

Gotlands marindistrikt

KSS 55

Fårö fyrområde Holmudden  (mp 2842)

Gotlands marindistrikt

KSS 56

Fårösund Norra gattet  (mp 3419)

Gotlands kustartilleriförsvar

KSS 57

Östergarnsholmens fyrplats  (mp 1111)

Gotlands marindistrikt

KSS 58

Stangudden Närs fyr  (mp 3115)

Gotlands marindistrikt

KSS 59

Hoburgens fyr  (mp 3605)

Gotlands marindistrikt

KSS 60

Stora Karlsö  (mp 2985)

Gotlands marindistrikt

KSS 61

Lotsstationen Visby  (mp 2268)

Gotlands marindistrikt

KSS 62

Hallshuk Hall gamla fyren  (mp 1605)

Gotlands marindistrikt

KSS 63

Fårösund Södra gattet  (mp 3464)

Gotlands kustartilleriförsvar

KSS 215

Fårö (Lotsplatsen Norra gattet)

Gotlands kustartilleriförsvar

KSS 216

Bungeör (Lotsplatsen)

Gotlands kustartilleriförsvar

KSS 257

Slite

Gotlands kustartilleriförsvar

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig