Föregående sidaa

Marinens Kustbevakningsstationer (Kbs) 

Marinens kustbevakningsstationer bevakningsstationer hade dubbel rapporteringsskyldighet, både för marinen och luftbevakningen. Kustbevakningsstationerna var oftast samgrupperade med Kustsignalstationerna med samma marinpostnummer.

kbs 50

Gotska Sandön Fyren Norr

Gotlands marindistrikt

mp 3195

kbs 51

Gotska Sandön Tärnudden Söder

Gotlands marindistrikt

mp 2033

kbs 52

Fårö fyrområde Holmudden

Gotlands marindistrikt

mp 2842

kbs 53

Östergarnsholmens fyrplats

Gotlands marindistrikt

mp 1111

kbs 54

Stangudden Närs fyr

Gotlands marindistrikt

mp 3115

kbs 55

Faluddens fyrplats Hamra

Gotlands marindistrikt

mp 2855

kbs 56

Hoburgens fyr

Gotlands marindistrikt

mp 3605

kbs 57

Stora Karlsö

Gotlands marindistrikt

mp 2985

kbs 58

Lotsstationen Visby

Gotlands marindistrikt

mp 2268

kbs 59

Stenkyrkehuk fyr Stenkyrka

Gotlands marindistrikt

mp 3385

kbs 60

Hallshuk Hall gamla fyren

Gotlands marindistrikt

mp 1605

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig