Föregående sidaa

Centralinstrumentering m/48

Cig m/48

Centralsikte m/48 F (till vänster). Till höger målangivare, med vars hjälp siktet kan riktas in.

Cig m/48 användes vid Lv 2 mellan åren 1956 - 1957, Cig m/48 E mellan åren 1957 - ca 1964 och Cig m/48 F från 1964. Centralinstrumenteringen som ursprungligen konstruerats av Contraves i Zürich, består av två huvuddelar, centralsikte och centralinstrument. Med siktet bestäms kontinuerligt målets (flygplanets) läge i rymden. Detta kan ske antingen genom automatisk följning med med eldledningsradar (PE-453/T), som är fastsatt på siktet, eller genom manuell följning med hjälp av riktkikare och avståndsinstrument. Man mäter sidvinkel, höjdvinkel och lutande avstånd från siktet till målet. I instrumentet räknas skjutelementen ut och därifrån styrs pjäserna. Siktet väger 2.500 kg och förs under transport på en särskild transportkärra. Det kan "nå" upp till 19 km. Instrumentet väger 1.930 kg och är försett med hjul.

Både sikte och instrument finns i flera varianter. I några avseenden är skillnaderna mellan dem ganska stora.

Centralinstrumentering m/48 infördes under 1950-talet och slopades omkring 1980. Den har ingått i ett flertal 40 och 57 mm kompanier. I regel har en instrumentering betänat två pjäser. Siktesservisen räknade tre man och vid instrumentet tjänstgjorde en man. Härtill kom ytterligare några man, bl a observatörer och sambandsmän.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig