Föregående sidaa

Centralinstrumentering 760

Cig 760

Använd vid Lv 2 från 1987. Centralinstrumenteringen är byggd i en enhet. Den har en trekoordinatradar (PE-48/T) och kan automatiskt följa mål i sidvinkel, höjdvinkel och avståndsled. Målanvisning kan erhållas dels genom fjärriktning från spaningsradar över dataomvandlare, dels optiskt från en målangivar. Dessutom kan målanvisning erhållas genom närsökning med instrumenteringens egen radar. Vid transport är instrumenteringen lastad på en kärra. Instrumenteringen utan kärra väger 3.600 kg. Den kan mäta upp till 19 km. Instrumenteringen som tillverkades av Arenco AB började införas omkring 1960. Den betjänas av i regel tre man. (Källa: Svenska arméns luftvärn. Armémusei småskrifter 2)

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig