Föregående sidaa

12 cm Framladdad kanon m/1873

   
Tillverkare: Finspong. Denna typ av kanon uppställdes i Norra och Södra gattet år 1885 vid tillkomsten av flottans batterier i Fårösund. Batterierna var föregångare till Fårösunds kustposition 1902, Fårösunds fästning 1915 och sedan 1938 GK/KA 3. Kanonen är tillverkad vid Finspong år 1876. Denna kanon, med individnummer 31, har varit uppställd på västra Hästholmsfort till år 1910.
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig