Föregående sidaa

40 mm Luftvärnsautomatkanon m/48

(40 mm lvakan m/48)

 

 

Tillverkare: Bofors. Vikt: 4700 kg. Avstånd: 5000 m. Höjdriktgränser: - 2º +85º. Praktisk räckvidd: 3000 m (Höjd). Maximal skottvidd: 11.500 m. Utgångshastighet: Vo 960 m/sek. Eldhastighet: 4 sk/sek. Projektilvikt: 0.96 kg. Edrörets yttre längd: 70 kal (=2.8 m). Spårvidd: 178 cm.

Använd vid Lv 2 och KA 3. Pjäsen är maskinriktad och helautomatisk och kan skjuta oavbrutet så länge ammunition fylls på. Eldröret är utbytbart. Rekylbromsen är av vätsketyp. Den eleverbara delen är lagrad i en lavettklyka monterad på en plattform. I underlavetten är inbyggt ett elektrohydrauliskt riktmaskineri, vars kraftkälla är ett fristående elverk. Pjäsen riktas med riktmaskineriet antingen från en centralinstrumentering, fjärriktning, eller med en riktbygel på pjäsen, närriktning. Om kraftförsörjningen upphör kan pjäsen handriktas med två riktvevar. Pjäsen avfyras från centralinstrumenteringen eller från pjäsen. Underlavetten utgörs av en korslavett med infällbara utliggare, uppburen av en fyrhjulig transportanordning. För omläggning från körläge till skjutläge används en hydraulisk omläggningsinrättning. Ammunitionen utgörs av spårljusspränggranater.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig