Föregående sidaa

6.5 mm Kulsprutegevär m/37

6.5 mm kg m/37

 

 

Tillverkare: Carl Gustafs Stads Gevärsfaktor, Eskilstuna. Kaliber: 6,5 mm. Vikt: 9,7 kg (oladdat). Längd: 1110 mm. Magasin: 20-skotts lådmagasin. Sikte: Korn och diopterramsikte för 200 - 2000 m. Normal skottvidd: 550 m. Maximal skottvidd: 4500 m. Eldhastighet: 8 sk/sek.

  

System Colt-Browning med gasuttagsmekanism. Vapnet överensstämmer med m/21 med undantaget att det är försett med två pipor. Under andra världskriget gjordes även försök med en bandmatad kg m/37. Kg m/37 användes inom försvarsmakten fram till 1970-talet.

 

Kg m/37 är ett helautomatiskt, luftkylt vapen med gasuttagsmekanism. Det matas med ammunition från magasin, som rymmer 20 patroner. Pipan har 6,5 mm kaliber och kan snabbt bytas ut. Till vapnet hör benstöd.

Huvuddelar är pipa rned bärhandtag, gasregulator, cylinder med benstöd, låda med buffert- och framföringsanordningar, kolv, underbeslag med avfyrings- och säkringsanordningar, rörliga delar, riktmedel och rnagasin. De rörliga delarna, som vid skjutning rör sig fram och tillbaka, är: pistong med ramstycke, hane, slutstycke och länkar.

Pipan är räfflad som en gevärspipa. Den har 15 cm från mynningen en nedåtgående gaskanal. Denna slutar i cylinderhuvudet, som är fast förenat med pipan. Mynningen skyddas av en mynningsring. Baktill är pipan försedd med gängade och släta sektorer för fästande vid lådan. Kring pipans bakre del är bärhandtaget lagrat.

Gasregulatorn. fästs i cylinderhuvudet med sin fästskruv, vilken lossas och dras åt med universalnyckeln. Dess kropp, som kan ställas in i 3 lägen, motsvarande var sin gaskanal, styrs i rätt läge av ledarbanor, som glider mot en styrklack inuti cylinderhuvudet. På kroppens ställskiva är instämplat bokstaven S (skarp ammunition) eller L (lös ammunition) samt gaskanalens diametermått. I kanten finns dessutom tre skåror, som svarar mot gaskanalerna. Ställskivan ställs in mot cylinderhuvudets ståndmärke. Inuti gasregulatorn finns en inre mindre och en yttre större urborrning. I den större urborrningens inre del finns ett slaggspår. Då de rörliga delarna är i framfört läge, ligger pistonghuvudet i den större urborrningen.

Cylindern är genomborrad för pistongen och har gasutströmningshål och benstödsfäste. Den egentliga cylindern fortsätts bakåt av cylinderstödet, som längst bak har låsklack med hål för cylinderbulten.

Lådan har framtill piplagret och låsmuttern, vilka invändigt har släta och gängade sektorer. Låtmuttern vrids och fasthålls i stängt eller öppet läge av låsarmen. Invändigt finns två styrlister med bakåt avrundade klackar och en rörlig styrplatta. I taket finns en urtagning för främre länken, vars bakre del utgör låsyta för denna. På högra sidan finns utkastarhål och hål för hanbulten. Handtaget är lagrat i ett spår på lådans vänstra sida och har ett hål för hanbultens uttryckande. Buffertandningen, som är lagrad i en i lådans bakplan fastskruvad bufferthylsa, hejdar mjukt den bakåtgående rörelsen. Framföringsanordningen, som är lagrad i ett i bufferthylsan fastskruvat fjäderhus, för fram de rörliga delarna. Framföringsfjäderns tryck förmedlas av framfäringsstången.

Kolven är av trä och omsluter buffert- och framföringsanordningarna.

Underbeslaget täcker bakre, undre delen av lådan och fasthålls baktill av lådans fläns, framtill av underbeslagsbulten. Det är utformat till en pistolkolv med varbygel och har framtill utkastare och magasinsspärr. Avfyringsanordningen består bl a av avtryckare, avtryckarlänk och avtryckarstång med spänntand.

Säkringsanordningen består bl a av omställaren.

Pistongen har längst fram pistonghuvudet, som har slaggspår och styrflänsar. Ramstycket, som är fästat med någon rörelsefrihet vid pistongen, har undertill spännhak för avtryckarstångens spänntand. Hanen är lagrad längst bak i ramstycket. Slutstycket, som styrs i lådan av styrlisterna och styrplattan, har nedtill en patronförarklack. Utdragaren hålls i sitt läge av en fjäder. Tändstiftet är lagrat i ett genomgående hål i slutstycket. Främre länken är rörligt fästad vid slutstycket. I framfört läge kan dess bakre del föras uppåt, så att låsytan ligger an mot lådans låsyta. Undertill finns halv cirkulära ledarbanor för klackarna på lådans styrlister. En avfasad yta håller tändstiftet tillbakafört, då främre länkens bakre del är nedförd. Bakre länken är rörligt förenad med främre länken genom länkbulten och med hanen och ramstycket genom hanbulten.

Siktet är ett ramsikte med diopter. Det kan ställas in för 200 m (nedfällt läge) -l 200 m. Kornet är ett pelarkorn, omgivet av skyddsring. Det kan flyttas i sidled med kornskruven. Kornklacken är graderad med 5 delstreck på ömse sidor om den långa mittelritsan. En flyttning av kornet med ett delstreck flyttar träffpunkten l streck (t e 3 dm på 300 m) åt motsatt håll.

Magasinet, som rymmer 20 patroner, tillsluts undertill av en löstagbar botten och har inuti fjäder och patronförare. Baktill finns en klack för magasinsspärren.

 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig