Föregående sidaa

12 cm Granatkastare m/1941

12 cm grk m/41

 

 

Kaliber: 12 cm. Vikt: 285 kg grupperad, 625 kg med kärra. Bemanning: 3 pjässoldater, gruppchef, stf gruppchef. Maximal skottvidd: Spräng, lys, rök 9 km, Strix >7km. Eldhastighet: 10 skott/min, 3 Strix/20 sekunder. Projektilvikt: 18kg (Strix 27kg).

Granatkastare m/41 kan avfyra slutfasstyrd pansarsprängvinggranat m/94 Strix som utvecklades som svar på den ökade bepansringen på slagfältet. Den består av tre delar: granat, banmotor (om skjutavståndet är över 4 km) samt utskjutningsdel. Granaten programmeras från måldatorn och när granaten har nått sin maxhöjd och separerats ifrån den eventuella banmotorn söker den av ett område på 150 x 150 meter med sin IR-sökare efter pansarmål och väljer ett passande mål med hänsyn till sin egen position och hastighet. Med hjälp av styrraketer styr den sedan till målet och utlöser sin RSV-laddning som penetrerar taket på fordonet. Granatdelen väger 27 kg och är 84 cm lång. (Foto nedan: Sergeant Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten.)

 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig