Föregående sidaa

47 mm Granatkastare m/1940

47 grk m/40

 

 

Maximal skottvidd: 400 m. Den användes främst som understödsvapen inom skyttekompani.

 

47 mm granatkastaren består av, eldrör, rekylhäminrättning, lavett, riktinrättning, stödplatta och sikte.
Eldröret, som är slätborrat, har en kaliber av 47 mm. Det är utvändigt försett med en nedre - fast - och en övre - pågängad - stödfläns, mellan vilka rekylhäminrättningen är inspänd. Mynningen är förstärkt med en pågängad mynningsring. Baktill är bakstycket pågängad. Detta har invändigt en i eldrörets mitt uppskjutande tappformig stötbotten och utvändigt en kulformig baktapp. I stötbotten är tändspetsen ingängad. Baktappens kula har ett hål för verktyg för isärtagning. Under transport skyddas mynningen och baktappen av läderfodral.
rekylhäminrättningen, som består av en mellan två rekylfjädrar inspänd cylindrisk rekylhylsa, ligger runt eldröret mellan dettas stödflänsar. Runt dess bakre del finnes ett lager för siktfotsringen. Fjädrarna skyddas - den främre av en gummikåpa - den bakre av en aluminiumkåpa, vilken är fastskruvad vid siktfotsringen.
Lavetten, som är gjord av sammansvetsade stålrör, har två med stag förenade ben, som äro försedda med broddar och sulor. Upptill är lavetten försedd med lager för sidskruven. Vid hopfälld pjäs tjänstgör lavetten som mes och har för detta ändamål dels lager för eldröret med överfallsband och fästanordning för stödplattan, dels fästen för bäranordningen, som består av axelremmar, midjerem, stödrem och läderputa.
Riktinrättningen består av sidskruv, riktmutter och höjdskruv. Sidskruven, som är lagrad i lavetten, har i sin högra ända sidratten, runt vilken sidskalan är lagrad. Sidskalan som avläses mot ett index på lavetten, är dubbelgraderad i 10 delstreck, vart och ett motsvarande en sidförflyttning av krevaden med omkring 1 meter. Röda siffror (medsols) ange ändring åt höger, vita (motsols) åt vänster.

I riktmuttern, som har ett lager för sidskruven och som flyttas i sidled vid dennas kringvridning, är höjdmuttern med höjdratten lagrad. Genom vridning på denna medsols (motsols) höjes (sänkes) eldröret, vilket är fast förenat med rekylhylsan, varigenom skottvidden förkortas (förlänges) med omkring 30 meter per varv. Höjdskruven skyddas av ett läderfodral.

Stödplattan är undertill försedd med stödlister och broddar och ovantill utformad till ett lager för baktappens kula, vilket tillslutes av en låsanordning, genom vilken stödplattan fasthålles vid eldröret. Låsanordningen består av en låsring, som vid kringvridning tvingar två låskolvar åt sidan, så att baktappslagret öppnas. Låsringen hålles i stängt läge av två fjädrar. Stödplattan har två hål för fästanordningen på lavetten.
Siktet består av siktfot och rörlig del. Siktfoten är med siktfotsringen lagrad runt rekylhylsan och försedd med avståndsskala (80-480 m) och avståndsskruv. Den vid siktfotsringen fastskruvade aluminiumkåpan tjänstgör dels som handtag vid siktets kringvridande, dels som skydd för bakre rekylfjädern. Den rörliga delen, som ändrar läge i förhållande till siktfoten, då avståndsskruven vrides, har avståndsvisare med index, sid- och höjdvattenpass och en i höjdled vridbar siktlinjal. En spegel är så anordnad, att man samtidigt kan se båda vattenpassen och syfta över siktlinjalen.
Då sidvattenpasset spelar in, visar siktlinjalen den skjutriktning, som skulle erhållas vid avfyring. Då höjdvattenpasset spelar in, visar avståndsvisarens index på motsvarande skjutavstånd. Siktet skyddas vid transport av ett läderfodral. (Källa: Rekrytinstruktion 1943)

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig