Föregående sidaa

9 mm Kulsprutepistol m/1945

9 mm K-pist m/45

 

 

Tillverkare: Carl Gustafs stads gevärsfaktori. Kaliber: 9 mm. Vikt: 3,48 kg (oladdad). 4,37 kg (laddad). Längd: Utfälld: 808 mm. Ihopvikt: 552 mm. Magasin: 36 patroner. Piplängd: 203,2 mm. Normal skottvidd: 270 m. Utgångshastighet: 425 m/s. Eldhastighet: 550–600 skott/min. Mekanism: Tungt slutstycke. Varianter: m/45, m/45B, m/45C, m/45BE, m/45 BET, Svensk K (med ljuddämpare), Port Said, Akaba

 

Kulsprutepistol m/45 (kpist m/45) är ett helautomatiskt eldhandvapen med en eldhastighet av ca 500 skott per min. Den är konstruerad med fast pipa och slutstycksrekyl. Hela rekylkraften kommer alltså att uppbäras av slutstycket, rekylfjädern och bakstycket.

Huvuddelarna är pipa, mantel, låda med bakstycke och avfyringsanordning, pistolkolv, axelstäd, riktmedel, slutstycke med handtag och rekylfjäder samt magasin.

Till kpist m/45 (B) finns även lösskjutningsanordning, säkringslucka, mörkerriktmedel, hylsfångare och magasinsväska.

 

Pipan är lagrad i lådan och omges av manteln. På bakre delen av pipan finns en fläns med urtagning för en styrklack inuti lådan och på bakplanet en urtagning för utdragaren. Pipan är försedd med 6 bommar och räfflor. Kalibern är 9 mm. Loppet har ett cylindriskt patron läge för 9 mm patron m/39.

Mantelns uppgift är att skydda pipan och under skjutning kyla densamma. Gasströmmen efter kulan suger med sig luften runt pipan i manteln och ny luft kommer in genom urtagningarna i mantelgodset. På mantelns vänstra sida sitter främre rembygeln, på översidan kornet med kornfjädern och kornskyddet, på bakre delen är ett spår för lådans styrklack. Vidare är manteln försedd med en låsring.

Lådan är framtill gängad för mantelns låsring och försedd med styrklack och spärr för låsringen. På högra sidan finns ett hål för hylsornas utkastning samt manöver- och säkringsspår för slutstyckets handtag. På vänstra sidan finns ett hål, där handtaget trycks in för att låsa slutstycket i framfört läge, samt bakre rembygeln.

På översidan sitter siktet, på undersidan magasinsspärr och varbygel. På bakre delen finns låsspår för bakstycket samt fäste med spärr för axelstödet. Inuti lådan finns kulglidbana för patronernas ledande från magasinet till patronläget samt patronutkastare. Bakstycket kan tas bort med en enkel tryck- och skruvrörelse. På kpist m/45 B har bakstycket förstärkta fastsättningsanordningar. Avfyringsanordningen består av avtryckaren och avtryckarstången. Avtryckarstången är i sin övre del formad till en spänntand, som griper in i slutstyckets spännhak.

Pistolkolven består av fäste, som är fastsvetsat vid lådan, samt två siddelar av trä.

Axelstödet är fällbart och låses i utfällt läge även spärr samt är försett med ett kindskydd av gummi eller plast.

Riktmedlen är korn och sikte. Kornet är ett s k pelarkorn, som med en särskild kornnyckel kan inställas i höjd- och sidled, och skyddas av ett kornskydd. Siktet har tre U-formade siktskåror för 100, 200 och 300 m, och skyddas av ett siktskydd.

Slutstyclcet är vapnets "arbetande" del. Det har framtill en fast tändspets, en patronutdragare, patronförarklack samt spår för utkastaren och magasinets ledarbanor. Baktill finns på undersidan spännhak för avtryckarstångens spänntand och ett på tvären genomgående hål för handtaget. Detta möjliggör slutstyckets manövrering för hand, låsning i framfört läge och säkring i spänt läge.

Kpistmagasin m/45 och m/45 B rymmer 36 patroner, är utvändigt försett med klack för magasinspärren. De två utförandena har olika bottenförslutningar. Invändigt finns en patronförare och en magasinsfjäder. På baksidan finns graderade hål för kontroll av antalet patroner i magasinet. Då magasinen används, skall magasinsstyrning vara monterad på vapnet. Då magasinsstyrning monteras, skall fästbygeln sättas in från höger. Kpist m/45 B har fastnitad magasinsstyrning. Till vapen utan magasinsstyrning kan magasin m/37-39 användas.

Tillbehör är kpistrem m/45 med spänne, knapp och sölja, oljedosa för gevär med borstanskare och läskända m/45, läskstång m/45, tappnyckel m/45, 6 kpistmagasin m/45 eller m/45 B  samt mörkerriktmedel.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig