Föregående sidaa

9 mm Kulsprutepistol m/1937-1939

9 mm kpist m/37-39

 

 

Tillverkare: Husqvarna Vapenfabriks AB. Kaliber: 9 mm. Vikt: 4,6 kg. Längd: 870 mm. Magasin: 20, 36, 40, 50 eller 71 skott. Piplängd: 314 mm. Normal skottvidd: 200 meter. Utgångshastighet: 396 m/s. Eldhastighet: 800 – 900 skott/min. Mekanism: Tungt slutstycke.

 

Sverige antog Suomi som den första kulsprutepistolen i den svenska försvarsmakten. De första 1.700 vapnen tillverkades i Finland men senare inleddes licenstillverkning av 4.000 exemplar i Sverige. Den svenska Suomi-kulsprutepistolen fick beteckningen Kulsprutepistol m/37 och var avsedd för den svenska pistolammunitionen m/07 (9 x 20 mm Browning lång). Senare, då Sverige köpt in Kulsprutepistol m/39 från Tyskland vilken använde patron m/39 (9 x 19 mm Parabellum), vilken visat sig vara betydligt effektivare än m/07, ändrades vapnet till denna ammunition, vilket var samma kaliber som användes i Finland. Dessa kulsprutepistoler fick beteckningen Kulsprutepistol m/37-39. Ett antal kulsprutepistoler som tillverkats i Finland fick beteckningen m/37-39 F. Totalt licenstillverkades 35 000 kulsprutepistoler m/37-39 på licens vid Husqvarna Vapenfabriks AB

 

Kulsprutepistol m/37-39 (kpist m/37-39) är ett helauomatiskt eldhandvapen med en eldhastighet av ca 900 skott per minut. Det är i likhet med kpist m/45 konstruerat med fast pipa och slutstycksrekyl (tungt slutstycke). Vapnets höga eldhastighet medför att pistolen "stegrar sig" kraftigt under automatskjutning, vilken olägenhet man vid kpist m/45 sökt minska genom att välja en lägre eldhastighet.

Huvuddelarna är pipa, mantel, låda med backstycke och handtag, underbeslag med avfyrings- samt säkrings- och omställningsanordning, stock, riktmedel, slutstycke med rekylfjäder samt magasin.

Pipan är samma som till kpist m/45. Den är lagrad i lådan och manteln samt omges av manteln. Mantelns uppgift är att kyla, skydda och lagra pipan. Framtill på manteln finns lager för pipan med luftutströmningshål, samt kornringen med ritsa för kornet. Utmed sidorna finns lufthål och på den vänstra sitter främre rembygeln. Baktill är manteln försedd med spår för lådans fästklackar och en låsklack för mantellåset.

Lådan, i vilken slutstycket ligger, har en cylindrisk del, på vilken bakstycket är påskruvat, och en plan undersida, begränsad av underbeslaget. Utanpå främre delen, som är lager för pipan, finns fästklackar för manteln. På undersidan finns magasinsstöd med mantellås och magasinsspärr. På översidan sitter siktet och på högra sidan finns ett hål för hylsornas utkastning. Inuti den cylindriska delen finns på vänstra sidan utkastaren, på övre sidan en styrklack för slutstycket och på undersidan ett spår för handtagsklacken. Bakstycket är försett med en rekylfjäderstång. Till lådan hör handtaget, som på detta vapen är helt skilt från slutstycket och ej medföljer dettas rörelse vid eldgivning. Handtagets uppgift är att vid laddning föra tillbaka slutstycket. I framfört läge låser handtaget bakstycket, så att detta ej kan gängas ur under skjutning.

I underbeslaget, som bildar lådans undre begränsning, finns avfyrings- och säkringsanordningar. Avfyringsanordningen består av avtryckare och avtryckarlänk, påverkad av avtryckarfjädern, samt avtryckarstång, som hålles i uppfört läge av sin fjäder. Säkrings- och omställningsanordningen består av en omställare, som är förskjutbar framåt och bakåt genom greppet i varbygelns främre del.

Stocken består av kolv och förstock. Kolven har liten kolvvinkel för att motverka vapnets stegring vid automatisk eld.

Riktmedlen är sikte och korn. Kpist m/37-39 har 3 siktskåror för 100, 200 och 300 m. Kornet är endast flyttbart i sidled. Olika kornhöjder finns.

Slutstycket har en främre och en bakre cylinder. På främre cylindern finns en fast tändspets, en patronförarklack, utdragare samt spår för utkastaren och magasinets ledarbanor. På bakre cylindern finns framtill en spännyta för avtryckarstångens spänntand, upptill ett spår för lådans styrklack. undertill en avfasning för avtryckarstångens spänntand och för handtagsklacken samt baktill en urborrning för rekylfjädern och rekylfjäderstången.

Kpistmagasin m/37-39, som rymmer 50 patroner, har 2 patronförare och 2 magasinsfjädrar samt löstagbar botten med ring. På fram- och baksidan finns klackar, som styr magasinet, när det sätts in i lådan, och på baksidan en klack för magasinsspärren. Magasinet fylls med magasinsfyllaren. Därvid stöds magasinet mot lämpligt underlag, magasinsfyllaren sätts på, dess knapp trycks ned, varvid patronföraren eller förut införda patroner pressas nedåt, patronen förs in med flänsen först, till dess den stannar mot magasinsfyllarens stjälk, knappen släpps och patronen förs in i hela sin längd. Förfaringssättet upprepas, tills magasinet är fyllt. När första patronen pressas ned, skall man se till, att den förs över åt höger. Till ändrad kpist m/37-39 kan även magasin m/45 användas.

Tillbehör är gevärsrem med spänne, knapp och sölja, oljedosa för karbin med läsksnöre och borstviskare, magasinsfyllare och 6 magasin.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig