Föregående sidaa

9 mm Pistol m/1940

9 mm pist m/40

 

 

Typ: Automatpistol. Tillverkare: Husqvarna Vapenfabriks AB. Kaliber: 9 mm. Vikt laddad: 1250 g. Magasin: 8 patroner.

 

Pistol m/40 var en kopia av den finska automatpistolen Lahti L-35, tillverkad på licens av Husqvarna Vapenfabrik AB. Pistol m/40 skiljer sig från L-35 genom att ha ett sexkantigt grepp längst in på pipan för att underlätta isärtagning. Den användes av den svenska försvarsmakten från 1940 till och med 1980-talet då den ersattes av Pistol 88.

 

Pistolens huvuddelar är pipa med korn, mantel med sikte, vipparm och regel, slutstycke med rekylfjäder och rekylfjäderstång, stomme med avfyrings- och säkringsanordningar m m samt ett magasin. Pipan är fastskruvad i manteln och får ej lösgöras vid trupp. Magasinet rymmer 8 patroner.

Tillbehör är läskstång, magasinsfyllare, oljedosa och 2 reservmagasin samt pistolfodral m/40.

Pistol m/40 är konstruerad enligt principen kort piprekyl och fungerar på följande sätt. Då vapnet är laddat och klart till avfyring, ligger en patron i patronläget. Hanen hålls i tillbakafört, spänt läge av avtryckarstången. Då avtryckaren förs bakåt, pressar avtryckarlänken avtryckarstångens spänntand bakåt så att hanen frigörs och slår fram mot tändstiftet (skottet avlossas). Vid avfyringen pressar krutgaserna slutstycket bakåt. Eftersom regeln ligger i sådant läge, att slutstycket är låst vid manteln, följs slutstycke och mantel samt den i manteln fastskruvade pipan åt under rörelsens första del. När dessa delar rört sig omkring 5 mm, pressar spåret i stommen regeln uppåt, varigenom låsningen mellan slutstycke och mantel upphör. Vipparmens nedre del träffar stoppläget i stommen och kommer härigenom att svänga runt i sin bult, så att den övre, längre delen ger slutstycket ökad hastighet bakåt, samtidigt som den nedre delen stoppar mantelns rörelse. Rekylfjädern driver slutstycket framåt, varvid en ny patron förs in i patronläget. Då slutstycket når pipans bakplan, pressas regeln av spåret i stommen nedåt så, att slutstycket låses vid manteln. Slutstycket, manteln och pipan följs därefter åt till fullt framfört läge. Är magasinet tömt, hakas slutstycket upp i tillbakafört läge på slutstycksspärren, som pressas uppåt av patronförarens grepp. Ny avfyring kan icke göras, förrän avtryckaren släppts, så att avtryckarlänkens klack ånyo kommit framför avtryckarstången. Detta i sin tur kan ej ske, förrän slutstycket nått sitt främsta läge.

Pistolen säkras, då säkerhetsspärrens grepp förs till sitt bakre läge, varvid klacken på säkerhetsspärrens axeltapp hindrar avtryckarstången från att föras bakåt.

 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig