Föregående sidaa

Pistol m/88

9 mm pist m/88

 

 

Kaliber: 9x19 mm Parabellum. Vikt med magasin: 874 g. Längd: 205 mm. Höjd med magasin och sikte: 138 mm. Piplängd: 114 mm. Räffling: Högervriden 250 mm. Magasin: 17 patroner.

 

När Försvarsmaktens skulle ersätta tjänstepistol m/40, var ett krav att den nya pistolen skulle klara av att skjuta ammunitionen m/39B som fanns i stor omfattning inom försvaret. Ett antal olika vapen testades, och valet föll på Glock. Glock 17 har den militära beteckningen Pistol m/88. Vapnet har köpts in i flera omgångar, och därför förekommer flera varianter. Pistol m/88B är det svenska försvarets beteckning på Glock 19 som används av flygvapnets piloter.

Glock 17 är en halvautomatisk pistol med kaliber 9 × 19 mm tillverkad i Österrike av Glock Ges.m.b.H. Vapnet introducerades som Glocks första pistolmodell 1983 och var då en av de första pistolerna att nyttja en stomme i polymer.

Vapnet skiljer sig från andra främst genom den unika säkringen, som finns i själva avtryckaren, och som frigörs först i skottögonblicket. Vapnet saknar också hane, och kan därför inte spännas separat.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig