Föregående sidaa

9 mm Pistol m/07

9 mm pist m/07

 

 

Typ: Automatpistol.  Konstruerad av John Browning i början av 1900-talet. Den fungerar enligt principen tungt slutstycke. Pistol m/07 inköptes från Fabrique Nationale (FN) i Belgien. Då fabriken ockuperades av tysk militär 1914 kom pistolen att licenstillverkas hos Husqvarna. Mellan åren 1917 till 1941 tillverkades cirka 94 000 av Husqvarna. Kaliber: 9 mm. Piplängd: 127 mm. Vikt laddad: 1009 g. Magasin: 7 patroner.

 

 
Pistol m/07 är konstruerad enligt principen tungt slutstycke och fungerar sålunda: Då vapnet är laddat och klart till eldgivning, ligger slutstycket framfört och en patron i patronläget. Hanen hålles spänd av avtryckarstången. Vid avfyringen sätter krutgasernas tryck kulan i rörelse framåt samt manteln med slutstycket i rörelse bakåt, varvid hylsan börjar dras ut ur patronläget. Eftersom manteln med slutstycket har flera gånger så stor vikt som kulan, går dess rörelse så långsamt, att kulan hinner lämna mynningen, innan hylsan helt lämnar patronläget. Vid slutstyckets rörelse tryckes avtryckarspärren nedåt, så att avtryckaren släpper sitt tag framför avtryckarstången. Denna strävar därefter att åter haka upp hanen. Sedan kulan lämnat mynningen, fortsätter manteln ytterligare bakåt, varvid hylsan helt dras ut och kastas ut åt sidan. Under mantelns bakåtgående rörelse spännes hanen. Genom rekylfjäderns tryck återföres manteln i framfört läge, varvid ny patron 'införes i patronläget. Då slutstycket når sitt främsta läge, upphör trycket på avtryckarspärren, så att avtryckaren ånyo strävar att gripa tag om avtryckarstången. Är magasinet tömt, hakas manteln i tillbakafört läge. Förnyad avfyring kan först göras, sedan avtryckaren släppts fram, så att den fattar framför avtryckarstången. Pistolen säkras genom att säkerhetsspärren föres upp i mantelns runda urtagning. För att pistolen skall kunna avfyras, måste den vara osäkrad och stångfrigöraren dessutom hållas intryckt.
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig