Föregående sidaa

Handgranat m/18

hgr m/18

 

 

Handgranat m/18, som är en nedslagshandgranat, finnas spränghandgranat (kan förses med tillsatsladdning, och övningshandgranat.
Granathylsan är av plåt och innesluter sprängladdningen, mekanismen och sprängpatronröret, vilket tillslutes av toppskruven. Skaftet är av trä och innehåller kastsäkringen (säkringsbleck
och spärrnål) , som ligger kvar i sitt läge, så länge spärrfjädern trycks intill skaftet. Då granaten är säkrad, hålles spärrfjädern tilltryckt av huven, som hålles kvar av en förseglingstråd med plomb.
Mekanismen håller slagstiftet i ett sådant läge, att det ej kan nå fram till sprängpatronen, så länge spärrnålen är kvar i sitt läge.
Granaten apteras genom att sprängpatronen föres in i sprängpatronröret, som därefter tillslutes med toppskruven.
Före aptering skall handgranaten visiteras. Härvid tillses, att förseglings tråden och plomben äro obrutna, så att spärrnålen ej kunnat rubbas ur sitt läge och att mekanismen icke är utlöst. Detta senare undersökes med en skarp 6,5 mm gevärspatron. Patronen skall kunna föras in i sprängpatronröret t o m hylshalsen utan att träffa på slagstiftet. (Källa: Rekrytinstruktion 1943)

 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig