Föregående sidaa

Handgranat m/37

hgr m/37

 

 

Handgranat m/37 är en tidhandgranat, finns som rökhandgranat (grå rand), brandhandgranat (orangefärgad rand) och övningsgashandgranat (märkt "ÖVNGAS").
Granathylsan är av plåt och har i ena ändan 6 utströmningshål samt innesluter laddningen. Tändröret innehåller slagfjäder, tändhattar och tidsats. Säkringsgrepen är anbringad på tändröret och hindrar slagfjädern att nå fram till tändhattarna. Den kvarhålles i sitt läge av en säkringsnål (säkringssprint). Granaten fattas av kasthanden med full fattning om granatkroppen så, att fingertopparna hålla grepen tilltryckt. Granaten osäkras genom att säkringssprinten tas bort. Ringen skall därvid vridas åt höger. Granaten armeras genom att säkringsgrepen vid kast faller bort, varvid slagfjädern slår fram mot tändhattarna. Dessa antända tidssatsen, som har en bränntid av 1-2 sek. Röksatsen brinner 2-3 min, brandsatsen omkr 1/2 min. De första 5 sek brinner denna så häftigt, att glödande järnpartiklar slungas omkring.  (Källa: Rekrytinstruktion 1943)

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig