Föregående sidaa

15 cm Haubits m/06

15 cm haub m/06

Pjäsen ovan är nr 35 och tillverkades 1909 av Bofors. Har tillhört A 9. Pjäsen har tidigare stått framför Gotlands regementes kanslihus.

 

 

Tillverkare: Krupp / Bofors. Vikt: 2150 kg. Maximal skottvidd: 8.000 m. Projektilvikt: 37 kg. Pjäsen fanns i 56 exemplar. Ursprungligen benämnd positionshaubits.Nr 1-24 tillverkades av Krupp, serierna därefter av Bofors. De sista fyra nr 53-56 tilldelades Gotlands artillerikår A 7 och dess 4.batteri. I maj 1941 sändes pjäserna från A 7 till Stockholms Tygstation och magasinerades som materielreserv. Efter kriget sändes samtliga pjäser till Bodens fästning.

 

 

Ca 1915 vid Gotlands artillerikår

Från Gotlands försvarsmuseum

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig