Föregående sidaa

10.5 cm Haubits m/40 H

10.5 cm haub m/40 H

 

 

Tillverkare: Bofors. Vikt: 1970 kg. Längd: 5310 mm. Elevation: 45°. Maximal skottvidd: 13.700 m. Utgångshastighet: 449 m/sek. Eldhastighet: 10 - 12 sk/min. Projektilvikt: 15.5 kg.

Det stora behovet av nya lätta artilleripjäser tillgodosågs vid krigsutbrottet genom beslag vid Bofors och köp i Tyskland.1940 beslagtogs 16 av vardera en 10,5 cm haubits till Siam, S, och Holland, H, på ännu inte levererade pjäser. Den holländska var av typ m/29-37 efter Bofors första med V-lavett.1942-44 nybeställdes dessutom 211 st("A"). Någon beteckning A har dock aldrig använts. H’ hjul av stål och S’ trähjul ersattes av samma hjul som till A, dvs av lättmetallen elektron.

Pjäserna försågs med mynningsbroms typ Jentzen samt eldrör av längd 22 kaliber avsett för 6 delladdningar i laddningshylsa. Vid fordonsdragning fördes eldröret i särskilt transportläge. På 1950-talet gjordes en ny sköldtyp med en extra, gångjärnsförsedd översköld infördes på H.

Användes vid A 7 fram till 1963.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig