Föregående sidaa

8 cm Räfflad framladdningskanon m/1863

 

Tillverkare: Åkers Styckebruk, Finspongs bruk m fl. Vikt: 850 kg. Eldrörets vikt: 385 kg. Normal skottvidd: 2000 - 3000 m.

Lavett m/1831. Svenska artilleriets första pjäs med räfflat eldrör. Projektilen hade knappar som passade i räfflorna. De runda projektilerna övergavs och långsträckta projektiler infördes. Såväl precision som verkan ökade väsentligt. Dock inte eldhastigheten då den tidskrävabde framladdningen kvarstod.

1867 utrustades Gotlands Nationalbevärings Artillericorps med denna kanontyp, totalt tre batterier med åtta päser vardera. 1888 ersattes pjäserna av modernare och bakladdade kanoner.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig