Föregående sidaa

7.5 cm Luftvärnskanon m/37

(7.5 cm lvkan m/37)

 

 

Tillverkare: Bofors. Vikt: 5920 kg. Längd: (Eldrörets yttre längd: 60 kal (=4.5 m). Praktisk räckvidd: 5000 m. Max stighöjd: 10200 m. Maximal skottvidd: 15100 m. Utgångshastighet: Vo 840 m/sek. Eldhastighet: 20 sk/min. Höjdriktgränser: - 2º +85º

Rörlig pjäs. Eldröret är försett med mynningsbroms. Pjäsen har vätskebrom och gasframförare. Mekanismen är helautomatisk. På överlavetten sitter riktinrättningar, följevisare och elmottagare, korrektör och temperingsmaskin. Underlavetten är försedd med fjädrande skivhjul med luftgummiringar.

Ammunitionen består av spränggranater, granatkartescher och spårljuspansarprojektiler i regel försedda med spetstidrör med urverk, vilka temperas.

Pjäsen infördes i fältluftvärnet i början av 1940-talet och några år senare i flygfältsluftvärnet. Den kvarstod i krigsorganisationen till omkring 1960 då lokalförsvars-luftvärnet. Pjäsen utnyttjades senare även som värnpjäs och i vissa pansarfordon.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig