Föregående sidaa

Robotsystem 70

RBS 70

Lv-robotgrupp avlossar en robot 70 mot ett bogserat flygmål. Gotland 2006

 

Robotsystem 70 är ett bärbart luftvärnsrobotsystem främst avsett för understörd av arméstridskrafter. Det är ett dagersystem med uppgift att bekämpa luftmål med hjälp av invisning från spaningsradar. Systemet kan bekämpa attackflyg, långsamgående flygplan och helikoptrar på avstånd upp till 5 km.

Ett luftvärnskompani rb 70 består av 2 underrättelseenheter PS-70 och 9 eldenheter RBS 70. En eldenhet består av sikte, stativ, robot, igenkänningsutrustning (IK) och måldatamottagare (MDM) som vid gruppering mycket snabbt kan sammankopplas till en operativ enhet.

När spaningsradarn upptäckt ett mål invisas detta till lämplig eldenhet genom att ett måldatameddelande sänds till enheten. Meddelandet presenteras för stridsledaren och robotskytten via MDM på sådant sätt att bekämpningsbarheten kan bedömas och målspaningen underlättas. Målinformationen presenteras för skytten, som med hjälp av invisningstoner, kan rikta siktet mot målet. (Källa: Arboga robotmuseum)

 

Material ingående i lvkompani RB 70 vid Lv 2.

 

Robotsystem 70 användes vid Lv 2 från 1978. Robotsystem 70 (RBS 70), är ett luftvärns-robotsystem utvecklat i Sverige av Bofors AB och Ericsson Microwave Systems. Systemet togs i bruk av den svenska armén i slutet av 1970-talet och har sedan dess uppgraderats ett flertal gånger. Systemet består av eldenhet RBS 70 och Spaningsradar PS 70. Till RBS 70 finns det olika versioner av roboten; Mk 0 (Robot 70, Rb 70), Mk 1 (Rb 70ÖS), Mk 2 (Rb 90), samt BOLIDE. Mk 0 och Mk 1 har en räckvidd på 5 km i längd och 3 km i höjd. Mk 2 har en räckvidd på 7 km och en höjdtäckning på 4 km, medan BOLIDE har en räckvidd på 8 km och en höjdtäckning på 5 km. Mk 1 och senare robotar har även ett bredare synfält hos de optiska ögonen baktill på roboten som fångar upp ledstrålen, vilket gör att den har en skarpare manöverförmåga. Mk 2 och BOLIDE har även en kombinerad stridsdel med både splitterverkan och riktad sprängverkan. RBS 70 var från början utvecklat som ett lv-system med kort räckvidd, främst lämpat för bekämpning av attackflyg, attackhelikoptrar och transportplan på låg höjd. RBS 70 har en unik styrprincip där roboten efter utskjutning styrs med hjälp av en styrkorridor genererad av en lasersändare vilken skytten riktar mot målet.

RBS 70 är från början utvecklat med ett integrerat interface mot spaningsradarsystem, varvid en måldatamottagare tar emot radarinformationen, beräknar engagemangsmöjligheter och invisar skytten mot anvisat mål. RBS 70 har även ett integrerat interface mot IK (IFF)-system, med både automatisk och manuell funktion.

RBS 70 var från början endast ett system som kunde användas på dagen under klara väderförhållanden eftersom det krävde att skytten hade klar visuell kontakt med målet. Senare har mörkersikten i form av tilläggsmoduler utvecklats vilket ger systemet nattkapacitet.

 

 

Robot

Tillverkare: Bofors. Vikt: 17 kg. Längd: 132 cm. Diameter: 106 mm. Spännvidd: 320 mm. Styrning: Ledstrålestyr. Skjuthöjd: >5 km. Max hastighet: 550 m/s. Verkansprincip: Splitterstridsdel. Robottyper: rb 70 Mk 0 / rb 70 Mk 1

 

 

Spaningsradar PS-70/PS-701

Typ av radar: Pulsdopplerradar. Frekvensband: C-band, 5,4-5,9 GHz. Mätområde: 20 eller 40 km. Effektförstärkare: Vandringsvågrör (TWT). Målföljningskapasitet: 3 st manuell följning. Invisningsadresser: 9 st. Bemanning: 5 man (minst 2 man). Fordon: Tgb 40/45. Grupperingstid: 5 min. Masthöjd: 12 m. Vikt inkl fordon: 16 160 kg.

 

 

Sikte, stativ, IK, MDM & Rb

Räckvidd: 5 km. Höjdtäckning: 3 km. Väderberoende: Optisk sikt. Styrprincip: Laserledstrålestyrning. Laservåglängd: λ-0,9 µm. Målföljning: Manuell optisk. Siktesförstoring: 7 ggr. Vikt: Sikte 35 kg. Vikt: Stativ 24 kg. Vikt: IK 11 kg. Vikt: SLT 13 kg. Grupperingstid: ca 30 s. Eldförberedelsetid: 10 min.

 

 

Fotografiet talar för sig själv

Tofta skjutfält 1979. Stridsgrupperad robottropp. Närmast pjäsplats därefter eldledningsplats med måldatamottagare, 3 ra 145 och högantenn samt längst bort robotplats.

 

 

Robot till Robotsystem 70

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig