Föregående sidaa

Robotsystem 90

RBS 90

Lv 2 skjuter med RBS 90 vid Sysne på östra Gotland

 

 

Robotsystem 90 (RBS 90), är ett luftvärnsrobotsystem som är en vidareutveckling av Robotsystem 70. Det är utvecklat av Bofors och Ericsson Microwave Systems. De mest markanta skillnaderna mellan RBS 70 och RBS 90 är att robotenheten har utrustats med IR-kamera och egen radar för att ge systemet kapacitet att bekämpa mål även i mörker.

RBS 90 batteriet består av en radarpluton med PS-90 spaningsradar och två robotplutoner, båda med tre eldenheter. RBS 90 består av en underrättelseenhet med spaningsradar PS-90 och ett antal robotenhet med egen eldledningsradar PS-91. Samma typ av robotar kan skjutas från båda systemen.

Systemet kan grupperas och vara eldberett redan inom fem minuter. RBS 90 kräver minst två bandvagnar, en Stridsbandvagn (Bv 2081) innehållande generator, radar, stridsledare och skytt, samt en Robotbandvagn (Bv 2082) för transport av lavett, robotar samt extrabränsle. Vidare användes ytterligare en bandvagn 206 (tross) för transport av personal och förläggningsutrustning. Systemet var därmed klumpigare än RBS 70 som kan transporteras på i stort sett vilket fordon som helst. Systemet kan grupperas och vara eldberett redan inom 5 minuter.

 

 

Robot

Tillverkare: Bofors AB och Ericsson. Vikt: 17 kg. Längd: 132 cm. Max hastighet: 580 m/s. Flygtid 2000 m: 6 s. 6000 m: 16 s. Verkansprincip: Splitterstridsdel. Robottyper: Rb 70 Mk 0 / Rb 70 Mk 1 / Rb 90. Styrning: Ledstrålestyrning. Skjuthöjd: 4000 m. Maximal skottvidd: 7000 m.

 

 

Lokalspaningsradar PS-91

Typ av radar: 3D pulsdopplerradar. Frekvensband: X-band, 8,8 - 9,3 GHz. Mätområde: 12 eller 20 km. Effektförstärkare: Halvledarsändare. Målföljningskapacitet: 8 st, automatföljning. Hotutvärdering: Automatisk. Bemanning: 5 man. Fordon: Lvstribv 2081 / Lvbv 2082. Räckvidd: 6 km. Höjdtäckning: 4 km. Väderberoende: Mörkerkapacitet. Styrprincip: Laserledstrålestyrning. Laservåglängd: λ-0,9 µm. Målföljning: Manuell via TV eller IRV (8-12 µm). Grupperingstid: < 8 min.  (Källa: Arboga robotmuseum)

 

 

Spaningsradar PS-90

PS-90 är en mobil spaningsradar som är placerad på en terrängbil 45 och tillhör Saab Microwave Systems Giraffe-familj. Radarantennen sitter på en 13 meter hög uppfällbar mast vilket gör det möjligt att enkelt hitta grupperingsplatser även i terräng med högre vegetation. I radarhyddan bak på lastbilen finns fyra operatörsplatser. PS 90 kan upptäcka luftfarkoster på maximalt 50 km avstånd och upp till ungefär 10 km höjd. PS-90 kan automatiskt fånga upp till 15 mål och automatiskt följa upp till 20 mål. Information på de mål som följs kan sändas till luftvärnets eldenheter och till luftvärnets ledningsenheter.

 

 

Stridsledningsbandvagn 2081. (Stribv 2081)

Gruppering av robottlavett ur bandvagn 2082 på Wisborgsslätt 29 maj 1996

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig