Föregående sidaa

40 mm luftvärnsautomatkanon m/48 med direktriktningssikte

40 mm lvakan m/48 med DIRSI

Skjutning med DIRSI vid Ar på Gotland 1999

 

 

Tillverkare: Bofors. Vikt: 4700 kg. Avstånd: 5000 m. Praktisk räckvidd: 3000 m (Höjd). Maximal skottvidd: 11.500 m. Utgångshastighet: Vo 960 m/sek. Eldhastighet: 4 sk/sek. Projektilvikt: 0.96 kg. Höjdriktgränser: - 2º +85º.

Användes vid Lv 2 från 1998. 40 mm lvakan med DIRSI organiseras i försvarsområdesluftvärnskompanier (folvkomp). Direktriktningssiktet är ett pjäsmonterat eldledningssystem för inmätning och bekämpning av luftfarkoster, mark- och sjömål. Systemet har inbyggd laseravståndsmätare och kalkylator för beräkning av målbana, framförhållningsvinkel och automatisk utstyrning av pjäsen. 40 mm lvakan med DIRSI bekämpar i första hand luftfarkoster med farter upp till 200 m/s. Dess räckvidd är ca 5 km. Höjdtäckningen är 2000–3000 m beroende på flygplanens hastighet.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig