Föregående sidaa

Kulspruta m/36

ksp m/36

 

 

Tillverkare: Carl Gustaf GFCarl Gustaf GF. Kaliber: 6,5×55 eller 7,62×51 eller 8×63. Vikt: 26 kg. Längd: 1365 mm. Utgångshastighet: 750 m/sek. Eldhastighet: 600 - 720 sk/min.

 

Ksp m/36 användes främst som understödsvapen till infanteriet, i kaliber 6,5 × 55 mm och placerad i en vanlig trebenslavett. Den fanns även som dubbel, främst då som luftvärnskulspruta, i kaliber 8 mm patron m/32 placerad på ett luftvärnsstativ eller monterad på taket av ett fordon. Men den förekom även som fast beväpning i en del pansarfordon. I mitten av 1970-talet byttes piporna ut så att man kunde använda 7,62 × 51 mm NATO, samma ammunition som till Ak 4 och Ksp 58.

 

Ksp m/36 är ett helautomatiskt vätskefyllt vapen, som konstruerats enligt principen för kort piprekyl. Till ksp m/36 kan alternativt användas pipor för 8 mm ptr m/33 och för 6,5 mm ptr m/94 och m/41. För att ksp skall funktionera måste rätt patronledare användas

Pjäsen består av kulspruta, lavett och tillbehör.

Lavetterna år av olika slag. Med hänsyn härtill benämnes vapnet kulspruta m/36 i marklavett m/36 med tillbehör (markksp m/36 m tbh), kulspruta m/36 (V) marklavett m/14 med tillbehör (markksp m/36-14 (V) m tbh), kulspruta m/36 (H) marklavett m/H med tillbehör (markksp m/36-14 CH) m tbh), kulspruta m/36 (V) i pansarvärnslavett m/40 B med tillbehör (markksp m/36-40 B (V) m tbh) samt kulspruta m/36 (H) i pansarvärnslavett m/40 B med tillbehör (markksp m/36-40 B (H) m tbh). Beteckningarna (V) och CH) innebär att vapnet tidigare varit dubbelksp för lvuppgifter.

Ksp m/36 matas med bandad ammunition från bandlåda m/36. Matningen sker därvid från vänster vid vänsterksp (V) och från höger vid högerksp (H). Vid ksp som alltid varit enkelksp sker matningen från vänster.

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig