Föregående sidaa

8 cm Granatgevär m/48 (m/86)

8 cm grg m/48 (m/86)

 

 

Kaliber: 8,4 cm. Vikt: 14,2 kg (m/86: 9,5 kg). Längd: 1130 mm (m/86 1 070 mm). Eldhastighet: 6-10 skott/min beroende på laddare/skytt.

Granatgevär m/48 (Grg m/48), Carl Gustaf, är ett rekylfritt pansarvärnsvapen konstruerat enligt bakblåsprincipen. Vapnet som har kaliber 8,4 cm är främst avsett för att bekämpa pansarfordon. Till vapnet finns även spräng-, rök- och lysgranater. Vapnet benämns oftast "GRG".

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig