Föregående sidaa

Robotsystem 52, RBS 52

 

 

Vikt: 31 kg. Längd: 120 mm. Roboten är fransktillverkad med beteckningen SS 11. Svensk beteckning är Robotsystem 52, RBS 52. Generellt används endast beteckningen Rb 52. Roboten drivs av en raketmotor och styrs mot sitt mål med hjälp av en styrdel som innehåller två trådspolar, med cirka 3300 meter lång styrtråd. Genom styrtrådarna styrs roboten mot det fientliga målet av robotskytten efter målangivning av robotbatterichefen.
Robotens stridsdel sitter i framkroppen och finns i två utbytbara utföranden, som pansarspränggranat och stålgranat.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig