Föregående sidaa

20 mm Luftvärnsautomatkanon m/41

20 mm lvakan m/41

 

 

Tillverkare: Hispano-Suiza. Vikt: 220 kg. Avstånd: 1500 m. Praktisk räckvidd: 1000 m (Höjd). Maximal skottvidd: 1000 m. Utgångshastighet: Vo 880 m/sek. Eldhastighet: 570-700 skott/minut. Projektilvikt: 0,125 kg.

Använd vid Lv 2. Flygvapnet anskaffade i början av andra världskriget från Schweiz ca 400 exemplar av en 20 mm luftvärnsautomatkanon i fast lavett, Hispano-Suiza, som skulle användas för skydd av flygbaserna. Pjäserna överfördes senare till arméns luftvärn och användes där främst inom flygfältsluftvärnet. De sista pjäserna kasserades 1974.

 
År 1940 yppade sig möjlighet till omedebart förvärv av ett antal 20 mm luftvärnsautomatkanoner system Hispano-Suiza. Pjäserna var ursprungligen avsedda som flygplansbeväpning för de allierade men hade i dåvarande läge inte kunnat exporteras åt detta håll. Leverantören kunde snabbt iordningställa fasta luftvärnslavetter. En första beställning gjordes omedelbart, följd av en annan större är 1941. Pjäsen erhöll här modellåret m/41 och tilldelades i första hand flygfältsluftvärnet och i andra hand ortsförsvaret i övrigt. Tyvärr hade pjäsen inte liksom heller den tyska pjäsen samma patronläge som 20 mm automatkanon m/40. (Källa: Tjelvar / 4)
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig