Föregående sidaa

Robotsystem 17 Hellfire

RBS 17

 

 

Tillverkare: Bofors. Bemanning: 2 man. Längd: 1625 mm. Kostnad skarp robot: ca 300 000 kr/robot. Kostnad övningrobot: ca 30 000 kr/robot. Diameter: 177,8 mm. Spännvidd: 362-2 mm. Verkansprincip: Tryck och splitter. Maximal räckvidd: Ca 8 km. Utgångshastighet: 450 m/s (1,3 Mach). Utlösning: Anslagskontakt. Styrprincip: Semiaktiv lasermålsökare. Vikt: 48 kg (robot), 23 kg (robotlåda tom), 71 kg (robotlåda full), 26 kg (överlavett),  22 kg (underlavett), 12,79 kg (avfyrningskontroll), 3 kg (safe/armbox), 8,52 kg (kabelrulle), 10,8 kg/st (batteri).

Robot 17 är en sjömålsrobot med god precision ämnad att verka från land mot båtar och fartyg. I grunden är det den amerikanska pansarvärnsroboten AGM-114 Hellfire som vidareutvecklats av Bofors för att kunna verka mot sjömål samt transporteras och avfyras på land. Systemet, som ingår i Amfibiekåren, kallas Hellfire Shore Defense System (HSDS). RB 17 bärs av två man vid omgruppering i skärgårds- och kustterräng. RBS 17 blev operativt vid Kustartilleriet 1990.

En grupperad eldenhet består av två robotpjäser, manöverlåda med kraftförsörjning och ett antal robotar med emballage samt en laserbelysare och ett IR-sikte med kraftförsörjning. Laserbelysaren behöver inte samgrupperas med robotpjäserna utan kan med stor taktisk frihet grupperas väl skild från dessa t ex på annan ö. Tråd- och radiosamband används normalt för kommunikation mellan enheterna i förbandet. RB 17 är försedd med semiaktiv lasermålsökare och roboten kräver för instyrning till träff en med laserbelysaren utpekad punkt på målet. Vid mörker och nedsatt sikt parallellkopplas ett IR-sikte till laserbelysaren. Framdrivning av roboten sker med en krutraketmotor. Källa: Robothistoriska Föreningen i Arboga

 

4. Amfibiekompaniet vid Gotlands kustartilleriregemente (KA 3) 1992

     

     

     

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig