Föregående sidaa

7,5 cm fältpjäs m/1965

7.5 cm kan m/65

 

 

7,5 cm fältpjäs m/1965. (7,5 cm Kapjäs m/65. 7,5 cm Kustartilleripjäs m/1965 MT). Ingick i KA 3:s 202. Kanonbatteri, 302. Kanonbatteri och 502. Kanonbatteri. Pjäserna har ingått i 2:a rörliga spärrbataljon som tillfördes KA 3 år 1971. Utgick ur organisationen 1992

  

Pjäsen är halvautomatisk. detta innebär automatisk uppspänning av mekanismen efter varje skott, men manuell laddning. Sid- och höjdriktning sker för hand med hjälp av vevar. Fyra man ingår för att betjäna pjäsen, nämnligen två som riktar i sida respektive höjd samt två som laddar. Dessutom åtgår två man för ammunitionslangning.

Till pjäsen hör ett splitterskydd, som är försett med tak. Detta är uppdelat i sektioner, vilket gör det lätt monterbart. Dess uppgift, är att skydda pjäsbemanningen mot splitter och finkalibrig handvapeneld.

Högsta tillåtna hastighet är 60 km/h. I terräng kan pjäsen bogseras under svåra förhållanden även med påmonterat splitterskydd. Pjäsen kan dragas genom vattensamlingar med djup motsvarande upp till eldröret, det vill säga ca 170 cm. Andra imponerande uppgifter. Tiden för omläggning från körläge till skjutläge eller tvärt om med fullt utbildad pjäsbemanning är två minuter. Eldhastigheten är hög; ca 20 skott/min. Enhetsammunition utnyttjas.

Pjäsen är sidriktbar horisonten runt vilket betyder att pjäsen ej behöver svansas vid större omriktningar. Vidare överförs skjutelement automatiskt till pjäsen, som är försedd med nollvisarinstrument, en för höjd och en för sida. Överföringen sker via en enhet som kallas för ballistikräknare. I denna beräknas korrektion för bla pjäsparallax.

 

18 pjäser inköptes och levererades 1968-1970 och ingick som artillerikomponent i rörliga spärrbataljoner. Tre pjäser per batteri.

Pjäsen måste på grund av den låga kulbanan grupperas i strandlinjen, varför pjäsbemanningen måste skyddas mot splitter och försågs med splitterskydd.

Splitterskyddet vägde 1,5 ton och monterades efter grupperingen.

Lavetten var inte dimensionerad för körning med monterat splitterskydd.

Splitterskyddet, försett även med tak, gav bemanningen skydd mot finkalibrig eld och granatsplitter. Det var inte gastätt.

Pjäsen kan dragas genom vattensamlingar med djup motsvarande upp till eldröret, det vill säga ca 170 cm.

Pjäsen var fastsatt på ett förstärkt och utvecklat underrede för 75 mm luftvärnskanon m/54.

(Källa: Museum för rörligt kustartilleri)

 

 

Tillverkare: Bofors. Vikt: 5 830 kg. Bemanning: 10 man. Längd: 7,80 m. Bredd: 2,30 m. Höjd: 2,35 m. Maximal skottvidd: 12 200 m. Utgångshastighet: 850 m/sek. Eldhastighet: 25-30 skott/min. Projektilvikt: 0,69 kg. Sidriktning: 360 grader.

 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig