Föregående sida

Flyglottaskolan - Bunge

Flyglottaskolan i Bunge. Numera vandrarhem.

 

 

 

BUNGE FLYGFÄLT \ I FLYGVAPNETS TJÄNST 1939-1991 \ ANLAGD 1938-39, 3 RULLBANOR 1940, UTBYGGD 1942 \ ÖVNINGSFÄLT 1939-1965 \ ÖVRIG MILITÄR FLYGPLATS 1965-1991 \ FLYGLOTTASKOLA 1962-1991\ FLYGFÄLTET ANVÄNDES AV FLYGVAPNETS PRPOELLERFLYGPLAN \ MELLAN 1939 OCH 1945 REGELBUNDET ANVÄNT SOM UTBILDNINGS- OCH \ KRIGSFLYGFÄLT SAMT FÖR NEUTRALTETSVAKT AV SÅVÄL VAKT-, BOMB- \ SOM SPANINGSFÖRBAND. FLYGVERKSAMHETEN VID NYUPPSATTA \ KUNGL. GÖTA FLYGFLOTTILJ (F9-GÖTEBORG) INLEDDES 1940 PÅ \ BUNGE FLYGFÄLT \ FRAM TILL 1946 BEDREVS ÄVEN MÅLFLYGNING MED CIVILA PLAN \ FÖR FÖRSVARET \ FRÅN 1965 ENBART FLYGNING MED MÅLFLYG FÖR LOTTAUTBILDNINGEN \ SAMT HELIKOPTER-FLYGNING \ CA 10.000 FLYGLOTTOR UTBILDADES INOM HUVUDSAK LUFT-BEVAKNINGS- \ SJUKVÅRDS- OCH FÖRPLÄGNADSTJÄNST I SAMARBETE MED \ RIKSFÖRBUNDET SVERIGES LOTTAKÅRER \ MINNESSTENEN RESTES 1997 AV PERSONAL FRÅN FD FLYGLOTTASKOLAN. (Text på minnesstenen)

 

 

 

”Ny” flyglottaskola invigd

 

I samband med invigningen av flyglottaskolan i Bunge överlämnade chefen för flygvapnet generallöjtnant Stig Norén en fana till skolchefen kapten Barry press, som på bilden håller fanan

  

Den utbyggda och allmänt upprustade flyglottaskolan i Bunge invigdes på tisdagen (24/6 1969) av chefen för flygvapnet generallöjtnant Stig Norén, som samtidigt också företog inspektion av verksamheten vid skolan.

Det var med stor tillfredsställelse som generallöjtnant Stig Norén kunde konstatera den lyckade satsning som gjorts vid skolan, som i dag kan ta emot 220 lottaelever samtidigt. Han menade i sitt invigningstal vidare att satsningen på just Bungeskolan, som för närvarande är landets största, kommit till stånd mycket med tanke på hur attraktivt Gotland är sommartid.

Vid invigningsceremonin deltog dels lottor, som nu får sin första utbildning vid skolan och dels inbjudna representanter för militära och civila myndigheter samt skolans instruktörer.

 Kapten Barry Press, som tjänstgör som chef för flyglottaskolan, gjorde inledningsvis en sammanfattning dels av den utveckling som skolan haft, dels av den verksamhet som i och med den gjorda utbyggnaden bedrivas vid skolan.       

Sedan verksamheten på allvar började vid Bungeskolan 1962 har man investerat ca 1 milj kr för att kunna genomföra kurserna under så tillfredsställande former som möjligt.

Kapten Berry Press, som under invigningsdagen flera gånger harangerades för sitt uppoffrande arbete i samband med uppbyggnaden i verksamheten vid Bunge, konstaterades vidare med belåtenhet att det mål som tidigt blivit uppsatt nåtts. Målsättningen har varit att kunna ta emot 220 elever samtidigt. Han berättade vidare att man nu har möjligheten att hålla flera kurser varje år. Under de 4-5 månader som det pågår utbildning vid flyglottaskolan kan man ta emot mellan 900 och 1000 elever.

Det finns nu sex förläggningsbaracker vid skolan, varav två så nya att de ännu inte tagits i bruk. Rummen i de två nya barackerna är synnerligen trevligt ordnade och flickorna bor där två på varje rum. I de äldre förläggningarna delar fyra lottor utrymmet i varje rum. Sedan skolan startade har också toaletter och utrustning för personlig hygien avsevärt förbättrats.

De lottor som gjorde sin andra dag i den 36 timmar långa allmänmilitära utbildningen såg faktiskt ut att trivas bland skolans nyheter och under den gotländska solen. Exercis stod bland annat på tisdagsförmiddagens program och de inbjudna gästerna fick verkligen se att flickorna med förtjusning kan göra höger-vänster om i en gammal flygplansplatta. Bunge var ju som bekant en krigsbas under andra världskriget.

I samband med invigningen överlämnade flygvapenchefen en fana till flyglottaskolan och betonade:
− Stora anspråk måste ställas på lokalerna om den centrala utbildningen av frivilliga till försvaret skall vara effektiv. Vi har inte kunnat satsa på så många förläggningar. Vi har valt att satsa på Bunge, inte minst för att det är en attraktiv miljö.

Rikslottachefen fru Louise Ulfhielm betygade i sitt anförande sin glädje över att det i dessa tider då många höjer rösterna för vapenvägran fortfarande finns flickor som söker sig till lottautbildningen och vill påta sig ansvarsfulla uppgifter.

På den goda försvarsviljan hos gotlänningarna gjorde landshövding Torsten Andersson invigningsdeltagarna uppmärksamma med stöd av uppgifter som han fått från chefen för Gotlands militärkommando, generalmajor Fredrik Löwenhielm. Han underströk också det stora PR-värde som ligger i att ha flyglottaskolan, som drar 1000-tals flickor till Gotland. (Källa: 181)

 

Rikslottachefen fru Louise Ulfhielm, generalmajor Löwenhielm, generallöjtnant Stig Norén och landshövding Torsten Andersson fick tillfälle att ingående diskutera flyglottornas utbildning vid Bunge

 

 

 

 

Efler 29 härliga år lämnar FV Bunge

Fredagen den 2 augusti 1991 förrättades avslutning vid flygvapnets Lottaskola i Bunge. Därmed kom också en epok i lotta utbildningen på Gotland att avslutas. Efter 29 framgångsrika år! Från och med nästa år kommer utbildningen av FV-Iottor att förläggas till fastlandet. Under veckorna 11-1 2 kommer F 13 i Norrköping att vara värd och under veckorna 27-28 får eleverna tillgång till F 20:s vackra uppsala omgivningar. Sedan 1962 har nästan exakt 10,500 elever (varav 29 vpl genomgått utbildning i luftförsvarstjänsl, förplägnadstjänst, sjukvårdstjänst eller personalvårdstjänst. Chefen (för flygstaben, generalmajor Bernt Östh, och rikslottachefen Marianne af Malmborg inspekterade den sistta utbildningen. Vesper hölls i Bunge kyrka med präst ur personalvårdskursen och elever i kören.  En Viggenrote ur F 17 gjorde en uppskattad överflygning och slutligen avnjöts avslutningsmiddagen i hangaren, Tidigare skolchefer och biträdande skolchefer hade inbjudits av Lottorna, Vid uppställningen lämnade RO/mj Björn Hermond av ett antal "gamla" instruktörer som frivilligt hade tagit sig till Bunge för att hedra avslutningen. Många tal hölls, instruktörerna häcklades av eleverna och det hela avslutades med att skolchefen ledde allsången "Här är gudagott att vara". (Ur Flygvapennytt 1991)

 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Kontakta sidansvarig