Föregående sida

Danska soldater som tjänstgjort på Gotland - Uniformer

Gullandske Bataillon Även känd som Gotlandske eller Visbyske Bataillon 1676 Martin Bertelsen (Barthold). Uppsattes i början av juni 1676 av infanterimanskap från Kongens Livregiment, Dronningens Livregiment, Prins Georg och 2. Sjællandske. Bataljonen upplöstes i september 1679, när danskarna lämnade Gotland. Uniform: 1676 röda jackor med gult foder, grå byxor.  Manskap och korpraler hade röda jackor med grönt uppslag medan de flesta underofficerare hade bruna jackor med svarta uppslag. Några hade bruna jackor med grå uppslag och grå byxor.

   

Gullandske Ryttere  
1676 Martin Bartelsen Uppsattes av Amiral Niels Juel med 3 kompanier i juni 1676. Upplöstes 1679. Uniform: 1676 erhöll Bartelsen 2,000 alnar gult tyg och 1,600 alnar röd filttyg (för uppslagen) till sina trupper, både infanteri och kavalleri.

  

Gotlands tre inhemska kompanier.

Tre lokalt uppsatta kompanier bestående av 600 man vardera. 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig